fbpx

Produkter

Nyttige hjelpemidler, verktøy, dokumentmaler og produkter

Vi har utviklet en rekke hjelpemidler, verktøy, dokumentmaler og produkter for bruk i forbindelse med styrets arbeid, innen forretningsutvikling og ledelse.

Innenfor området styrearbeid benytter flere og flere bedrifter seg av våre styreevelueringer/styreanalyser. En styreanalyse gir styrets medlemmer muligheten til å stoppe opp i hverdagen, og analysere / ta stilling til ulike sider ved styrets arbeid, styrets samspill med ledelsen og styrets forståelse for sine oppgaver og virksomheten man skal forvalte. En styreanalyse gir styret et godt utgangspunkt for å diskutere forbedringer i styrets arbeid og i forhold til kommunikasjonen med ledelse og andre. Du kan lese med om styreanalyse og styreevaluering i vårt egne menypunkt for dette.

Valgassistanse er et nettbasert system for å håndtere valg av ansatt valgte styremedlemmer og/eller eiervalg av styremedlemmer (i selskaper med mange aksjonærer). Valgassistanse som system ble i utgangspunktet utviklet etter forespørsel fra NorgesGruppen som ønsket et nytt nettbasert og effektivt system for å håndtere alle valgprosesser for ansatt valgte styremedlemmer innen hele konsernet, herunder for datterkonsernene; Meny & Ultra, Kiwi, Kjøpmannshuset, Asko med flere. Valgassistanse er deretter videreutviklet som et generelt produkt som idag kan håndtere de aller fleste områder der det stilles krav til en valggjennomføring innen en virksomhets styrende og ledende organer, herunder for ulike typer valg som verneombud, tillitsvalgt, bedriftsforsamling, bedriftsutvalg med flere. Mange virksomheter opplever at valgprosessene tar unødig lang tid og blir lite effektive! Det binder mange menneskers tid før, under og etter selve valggjennomføringen samt at det reiser en rekke praktiske utfordringer. Valgassistanse hensyntar ovennevnte utfordringer og sikrer en svært effektiv håndtering av hele valgprosessene fra A – Å!

I tilknytning til alle våre emneartikler finner du aktuelle dokument- og avtalemaler som:

styreplaner, styreinstrukser, retningslinjer for styrearbeid, eksempel på innkallinger og styreprotokoller, bedriftsanalyser, sjekklister for due diligence, sjekklister for oppbygging av forhandlernettverk, generalforsamlingsdokumenter og en mengde annet nyttig.

Ta kontakt med oss på telefon 22 99 77 00 eller ved å sende e-post til post@styreforeningen.no dersom det er noe du savner! Vi har flere hundre eksempelmaler og dokumentmaler i våre databaser og det er kun de med generell karakter som vi legger ut på våre nettsider..

Utvidet tilgang til tjenesten og fordeler som brukermedlem forutsetter innlogging med brukernavn og passord på våre medlemssider.