Verdivurdering av selskaper – Nettkurs (live)

Hvordan fastsette verdi

Hva er verdien av virksomheten? Hvordan beregne verdien og hvilke faktorer og elementer påvirker verdien? Lær om praktiske verdivurderinger og bli med på caseoppgaver. Dette er en nettkurs-variant

Detaljer for kurset

 • Kunnskap om verdivurdering i ulike sammenhenger
 • Konkrete tips og råd for videre utvikling for lønnsomhet

Kurset er basert på en rekke konkrete cases og det inngår et PDF-hefte på ca. 80 sider med eksempler på konkrete verdivurderinger. Kurset retter seg primært mot styremedlemmer, men også mot eiere, investorer og daglig ledere som har ønsker og behov om å forstå bedre hvordan verdien av et selskap beregnes, og hvilke faktorer som bidrar til å redusere eller øke dets verdi.

Kurset går grundig inn på ulike utgangspunkt for verdivurderinger. Forskjellige modeller og betraktningsmåter, samt konkrete beregninger av verdier basert på ulike prinsipper og innfallsvinkler er tema for kurset. Kurset tar videre for seg due diligence-prosesser i praksis knyttet til egen og/eller ekstern virksomhet.

Formålet med kurset er at kursdeltakere skal bli bedre rustet til å vurdere verdien av egen virksomhet, selskaper som er attraktive oppkjøps- eller fusjonspartnere, eller for å vurdere investeringer i andre virksomheter eller forretningsområder. Kursdeltakere skal få en grundig gjennomgang av de ulike sider ved due diligence-prosesser i praksis.

Kursinnhold: 

Verdivurderinger og faktorer som påvirker verdi: 

 • ulike utgangspunkt for verdivurderinger
 • generelt om ulike verdivurderingsmetoder
 • selskapets stilling i markedet
 • hvordan selskapet egner seg i konkurranse
 • know how og produksjonsmetoder/analysemetoder etc.
 • kunder og markedsandeler
 • aste rammeavtaler og nøkkelkunder
 • distribusjonskanaler
 • markedsadgang/markedstilgang
 • substansverdier eller faktiske og nøytrale verdier i selskapet
 • EBIT og/eller EBITDA beregninger og vurderinger
 • multipliseringsfaktorer i praksis
 • vurderinger av og forventninger til fremtiden for selskapet
 • utvikling og lønnsomhet fremover i tid for virksomheten
 • kjøpende investorers ulike ståsted og synergimuligheter

Nettkurs fungerer slik:

Før kurset: Du mottar bekreftelse på kursplass ved bestilling. Før kursstart mottar du e-post med link til nettkurset som vil foregå i Teams, og til din Dropbox-mappe. I mappen er det kursmateriell, oppgaver, aktuelle artikler og linker, sjekklister, dokumentmaler med mer. Dette er materiell som brukes under kurset i tillegg til en del faglig stoff du kan arbeide med, og lese deg opp på når det passer best for deg.

Kursdagen: Logg deg på nettkurset ved å benytte mottatt link. Kursholder gjennomgår kursmateriell, foiler og annet aktuelt materiell. Det er lagt opp til interaktivitet og spørsmål fra deltakere underveis. Det er normalt plass til maks 9 deltakere for å gi rom for dialog og samspill gjennom kurset.

Etter nettkurset: Bilder av Whiteboard-gjennomganger, eventuelle fasiter til oppgaver (avhengig av kurstype), samt andre hjelpemidler som har blitt brukt gjennom kurset, lastes opp i Dropbox-mappen. Du kan kontakte vår supportavdeling for eventuelle spørsmål eller for å ta opp forhold som du kanskje fant vanskelig å ta opp under selve kursgjennomgangen, etter kurset.

Del kurset

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Spesialtilpasset kurs

Bedriftsinterne kurs

Alle våre kurs kan leveres som tilpassede bedriftsinterne kurs. Da avtaler vi nærmere tid og sted, samt pris og rammer i hvert enkelt tilfelle. 

Individuelt kurs

Alle våre åpne kurs kan også leveres som individuelt kurs til våre medlemmer.

Flere kurs over en helg

Ta kontakt med oss dersom du ønsker at vi setter sammen ulike kursemner og tar ansvaret for å arrangere weekend-samling, eller samling over flere dager, for din bedrift.

Kurskategorier