Vedtekter – den viktige forankringen

Nærmere 80% av norske AS stiftes nok med en eller annen «standard utgave» av vedtekter – med minimalt nødvendig innhold. Vi kan ikke få sagt klart nok hvor viktig gjennomtenkte vedtekter er. Mange forhold reguleres i vedtekter og «kloke» vedtektsbestemmelser kan være helt avgjørende i mange situasjoner.

År etter år – på kurs etter kurs – forklarer og viser vi til viktigheten av gjennomtenkte og spesialtilpassede vedtekter. Vedtekter som gir klare rammer for virksomheten og som kan regulere mang en vanskelig situasjon. Her får du «en pakke» med våre tips, innspill, råd og vink i tillegg til en rekke konkrete eksempler på vedtekter og ulike vedtektsformuleringer.

Ved bestilling mottar du samme dag link til egen Dropbox-mappe med alt du trenger for ditt videre arbeid.

Bestillingsskjema