Styreanalyse – Styreinstruks – Styreplan

Norsk anbefaling om eierstyring og selskapsledelse sier, “Styret bør evaluere sitt arbeide og kompetanse årlig.” Først og fremst for å kartlegge sterke og svake sider ved det aktuelle styret/styrearbeidet og dermed legge forholdene til rette for forbedring. Resultatet av en godt gjennomført styreanalyse/-evaluering blir sannsynligvis et mer effektivt styre og det igjen fører fort til bedre lønnsomhet for virksomheten.

Vi bistår med profesjonelle, effektive, rasjonelle og kundetilpassede styrerekrutteringsprosesser

Vår målsetting er å levere rekrutteringsbistand til våre medlemmer til svært fordelaktige priser.

Bistand i forbindelse med styrerekruttering skal for våre kunder være et godt alternativ for enhver type virksomhet.
Et medlemskap åpner for profesjonelle rekrutteringsprosesser fra ca 35.000,- kroner!

I Norge har familiemedlemmer, nære venner og bekjente vært et førstevalg som styremedlememr for flertallet av små og mellomstore bedrifter med en eller et fåtall eiere. Mangt ett styre, herunder mangt et styremedlem, har hatt sin misjon for en virksomhet. Mangt ett styre, herunder mangt et styremedlem, har “gått ut på dato” i forhold til kompetanse, behov, fremtidig strategi eller av en rekke andre årsaker

Vi bistår eiere og valgkomiteer med kandidater og utvelgelse av nye styremedlemmer

Ved å gjennomføre og/eller assistere i forbindelse med styrerekrutteringsprosesser bidrar vi til å optimalisere styrers sammensetning.
Gjennom mange år som Norges største leverandør av styrekurs og styreutvikling, der over 40.000 mennesker har deltatt på våre kurs, har vi bygget opp en omfattende styrekandidatbase. Videre har vi et unikt nettverk og effektiv og god arbeidsmetodikki forhold til å identifisere gode kandidater.

Gjennom de siste årene har flere hundre dyktige styremedlemmer gjennomført vårt grundige “Autorisasjonsprogram for styremedlemmer”. Blant de som har gjennomført “Autorisasjonssystemet” har vi et sjeldent godt utgangspunkt for å vite mer om den enkelte kandidat enn det som ofte er tilfellet ellers. Videre er vi trygge på at disse personene har en grundig plattform for formelle forhold og praktisk styrearbeid.

Styreforeningens medarbeidere bruker veldokumenterte og utprøvde verktøy og prosesser for å sikre samordning av styret og dets verdier, mål og prioriteringer. Målet er alltid at et styre blir et velfungerende team som har et effektivt og godt samspill med administrasjonen.

Rekruttering av styremedlemmer handler ikke bare om formell kompetanse og erfaring. Det handler definitiv også om personlig tillitt og god kjemi. Styreforeningen er derfor opptatt av å foreta en kvalifisert vurdering og tilstreber å ha personlig kjennskap til hver enkelt kandidat.

Ethvert styre består av individer med ulike egenskaper, ulik kompetanse, verdier og mål. Når bedriftens omgivelser eller krav fra eierne endres, vil et styre oftest ha behov for tilførsel av ny kompetanse, nye ideer eller evne å sette nye mål for bedriften. Tilgangen på kompetanse som matcher behovene i den nye situasjonen kan være kritisk for styrets evne til strategisk ledelse og kontroll.

Styrekonsulent er fortsatt ikke veldig utbredt i Norge! Vi bistår også med å rekruttere styrekonsulenter og styrekonsulentteam som kan bistå i ad hoc situasjoner eller i faser der spesiell kompetanse ønskes. Våre styrekonsulenter kan også bistå i langsiktige utviklingsfaser i det enkelte styre. Våre forelesere og medarbeidere arbeider i dag som styrekonsulenter i en rekke Norske og internasjonale virksomheter.

Gjennomgang og fremdrift i avklaringen av de aktuelle
punkter er ikke nødvendigvis i denne rekkefølge:

 • Vedtekter og eieres interesseforankring AL Kap. 2,4 og 5
 • Sjekkliste/kvalitetssikr. av styrearbeid AL § 6-12/13
 • Komprimert og konkret forretningsplanAL § 6-12
 • Styrets årsplan og kontrollAL § 6-12, 6-13
 • Rolledefinerende og helhetlig organisasjonskartAL § 6-12
 • Styreinstruks/retningslinjer styrearbeidAL § 6-23, 6-21
 • Virksomhetens verdivurderingskriterierAL Kap. 6, § 3,4
 • Daglig leders instruks AL § 6-12, 6-13 og 6-14 m.fl.
 • Måltall, nøkkeltall og vesentlighetsdefineringAL Kap. 6
 • Daglig leders rapport til styret AL § 6-14
 • Regnskapsmessig rapporteringsform AL § 6-12, 3..pkt
 • Retningslinjer for driftAL § 6-12, 2. pkt
 • Due diligence og SWOT analyseAL Kap. 6
 • Fremdriftsplan for virksomhetenAL Kap. 6

Våre konsulenter bistår en rekke medlemmer og virksomheter med oppdrag knyttet til styrearbeid og forretningsutvikling og eksempler på oppdragstyper finner du under menyvalget “ Oppdragseksempler – konsulent assistanse

En times konkret gjennomgang vedrørende spørsmål og utfordringer på styrenivå (Avklaringstime), med en av våre styrekonsulenter i våre lokaler, er inkludert i det årlige medlemskapet.

Kontakt oss gjerne om avklaringstime, bistand eller kurs i forbindelse med emner ovenfor:

Telefon:   22 99 77 00          E-post;  post@styreforeningen.no