fbpx
Go to Top
  • Du har ingen produkter i handlekurven.

Styrerekruttering

Rekruttering av styremedlemmer og styrekonsulenter

Vi bistår med profesjonelle, effektive, rasjonelle og kundetilpassede rekrutteringsprosesser når virksomheten har behov for styreleder, styremedlemmer, observatører og daglig leder.

Medlemmer av styreforeningen får 30 % rabatt på ordinære priser på alle typer rekrutteringer til styrer hvilket gir betydelige medlemsfordeler i seg selv!

Styrekonsulentrollen har videre bredt om seg, etter av vi introduserte rollen og begrepet i 2002, og vi bistår også med å rekruttere styrekonsulenter. Styrekonsulenter som kan bidra med utfyllende ressurser i og til styret i situasjoner eller perioder der spesiell kompetanse er nødvendig (snuoperasjoner/endringsepoker/ generasjonsskifte/oppkjøp/ salgssituasjon/emisjon/fusjon ….for å nevne noen eksempler)

I Norge har familiemedlemmer, nære venner og bekjente vært et førstevalg som styremedlemmer for flertallet av små og mellomstore bedrifter. Selv i mange større virksomheter og konsern er internrekrutteringen av styremedlemmer omfattende. Dette er i mange sammenhenger betenkelig! De viktige spørsmålene å stille er blant annet:

Hvem har rett kompetanse, bakgrunn og erfaring til å styre virksomheten mot de overordnede målsettinger, ønsker og visjoner eierne har? Hvem har du med deg på laget?  Hvilke team er sammensatt for å løfte selskapet videre? Hvilke fase i livssyklusen er virksomheten i idag og hva med imorgen?

Ethvert styre består av individer med ulike egenskaper, ulik kompetanse, verdier og bakgrunn. Når bedriftens omgivelser eller krav fra eierne endres, vil et styre oftest ha behov for tilførsel av ny kompetanse, nye ideer eller evne å sette nye mål for bedriften. Tilgangen på kompetanse som matcher behovene i den nye situasjonen kan være kritisk for styrets evne til strategisk ledelse og kontroll.

Rekruttering av styremedlemmer handler ikke bare om formell kompetanse og erfaring. Det handler definitiv også om personlig tillitt og god kjemi. Vi er opptatt av å foreta en kvalifisert vurdering og tilstreber å ha god kjennskap til hver enkelt kandidat.

Trykk på bildene under for å se brosjyren eller..

Last ned PDF brosjyre her:  Styrerekruttering Styreforeningen pr 01.01.2018

Gjennom mange år som Norges største leverandør av styrekurs, der over 50.000 mennesker har deltatt og flere hundre dyktige personer har gjennomført vårt grundige «Autorisasjonsprogram for styremedlemmer», har vi et sjeldent godt utgangspunkt for å vite mer om den enkelte kandidat enn det som ofte er tilfellet ellers. Videre er vi trygge på at disse personene har en grundig plattform for formelle forhold og praktisk styrearbeid. Videre har vi et unikt nettverk og effektiv og god arbeidsmetodikk i forhold til å identifisere gode kandidater.

Våre medarbeidere bruker veldokumenterte og utprøvde verktøy og arbeidsmetoder for å sikre alle sider av rekrutteringsprosessene.

Målet er alltid at et styre blir et velfungerende team – og at dets nye medlem utvider og utvikler det teamet! 

Investering i styrekompetanse kan gi vesentlig fortrinn for virksomheten!

Velkommen til en dialog om rekruttering av kompetanse til styret!

Ta kontakt direkte på tlf:   41 51 00 51   

Epost:   ibsen@styreforeningen.no