Styrene i Trysil kurser seg i krisetiden

12. mars våknet turistbygda Trysil til et sjokk. Turistsesongen 2020 var godt i gang og man hadde utsikter til et nytt rekordår i bygda, hvor nesten 70% av arbeidsplassene er direkte eller indirekte tilknyttet turisme.

– Det er mye som tyder på at Trysil er den bygda som ble hardest rammet av smittevernstiltakene regjeringen innførte denne skjebnesvangre dagen i mars, forteller næringsrådgiver i Trysil kommune, Bjørn E. Olsen.

– Trysil er jo Norges nest største hyttekommune og vårt næringsliv er helt avhengig av turisme, sier han.

– Skiheisene stengte neste umiddelbart og alle hoteller og hytter var tømt i løpet av påfølgende søndag, fortsetter Olsen. – Vi var forberedt på en påske med 60 000 gjester, men ganske snart var derimot nærmere 70% av de ansatte i turistnæringen permittert.

Må tenke nytt

Nå – i midten av november 2020 – er vi inne i en like utfordrende tid.

De internasjonale gjestene kommer antagelig ikke til Norge i vinter. For Trysil, som er Norges desidert største vinterdestinasjon, er dette tragisk. Nordmenn har tradisjonelt et annet reisemønster enn mange av de internasjonale gjestene og nye smitteverntiltak medfører at mange bedrifter må tenke nytt.

Vi er inne i en omstilling som kan bli varig – hva og hvordan vil den «nye normalen» bli?

Kursholder Ole Sverre Spigseth loser kursdeltakerne trygt gjennom innholdet.

Har brukt tiden på å øke intern kompetanse

Kommunenes næringsavdeling har gjort en stor innsats for å ivareta næringslivet i denne perioden. Et av tiltakene var å tilby skolering og kompetansefremmende tiltak, både innen digitalisering, markedsføring, forretningsutvikling og styrearbeid.

– Vi hadde lenge sett behovet for å heve kompetansen innen styrearbeid i både kommunale og private virksomheter i bygda, forklarer Olsen, som allerede var i dialog med Styreforeningen om å arrangere styrekurs i regi av næringsavdelingen i kommunene.

– Vi ser behovet for at styremedlemmer i bygdas virksomheter er bevisste på det ansvaret det er å ha et styreverv, og er opptatt av å bidra til at man tenker fornyelse inn i styrene og blir mer bevisst på styresammensetning. Vi ser gjerne at vi også kan bli bedre til å benytte kompetansen hos «hyttefolket» inn i lokale styrer, fortsetter han.

Nettkurs i styrearbeid fulltegnet på to dager

– På forsommeren inviterte vi til et nettkurs-samarbeid med Styreforeningen. Kommunen finansierte deler av kurset og deltagende bedrifter kunne dermed få opplæring til en relativt gunstig pris, sier Olsen entusiastisk. – Kurset var fulltegnet i løpet av et par dager og med dobbelt så mange deltagere som vi hadde håpet på. Det var tydelig at det var et stort behov.

I samarbeid med Styreforeningen tok de utgangspunkt i kurset «Profesjonelt styrearbeid i 2021» med kursholder Ole Sverre Spigseth.

Kurset var i et standard nettkurs fra styreforeningen.no sin kursportefølje, men noe forlenget og tilpasset som følge av at de ønsket mer tid på praktiske oppgaver og erfaringsutveksling mellom deltagerne. Blant deltakerne var det både erfarne «styregrossister» så vel som uerfarne styremedlemmer. Tilbakemeldingen tyder på at alle hadde stort utbytte av kurset.

Trysil kommune og kursdeltakerne fikk et stort utbytte av det skreddersydde nettkurset.

Fornøyde deltakere

 – Alle var veldig fornøyd kurset, smiler Olsen. – Foreleser var faglig sterk og delte mange nyttige egne erfaringer fra styrearbeid. Vi kommer til å kjøre flere kurs med styreforeningen.no fremover.

– Blant annet så «knekker vi til med» Styreforeningens kurskonsept:  «Regnskapsforståelse for styremedlemmer» etter ønske fra deltakerne på forrige kurs. Vi forventer like stor entusiasme her, avslutter Olsen.

Noen av tilbakemeldingene fra deltakerne:

«Veldig matnyttig kurs. Enkelt og forståelig formidlet.»

«Veldig bra med gruppeoppgaver og quiz innimellom. Gode oppfølgingsspørsmål og repetering. Et tørt innhold som ble formidlet på en meget god og engasjerende måte»

«Dette synes jeg var et meget bra kurs.»

«Utrolig lærerikt og interessant kurs med en dyktig kursholder»

Hva trenger du hjelp til?

Våre konsulenter kan avhjelpe konfliktsituasjoner, tilføre kompetanse der nye muligheter tar form eller der strategien må endres eller ny kompetanse er avgjørende i den fase virksomheten står ovenfor.

Flere av våre artikler: