Styrekonsulent-akademiet del 2

Casedag som styrekonsulent

Denne dagen vil du lære mer om hvordan du tilnærmer deg rollen som konsulent i sammenheng med styrearbeid ved å jobbe med caser slik at du er godt forberedt til rollen.

Detaljer for kurset

 • Lær deg hvordan du skal jobbe som et profesjonelt styremedlem
 • Få muligheten til å bli med i vårt landsomfattende nettverk av konsulenter for styreverv
 • Lær deg å jobbe som en selvstendig konsulent
 • Praktiske case-oppgaver knyttet til styrearbeid

Dette er et påbyggingskurs for deg som har deltatt på, eller som deltar på, Autorisasjonsprogrammet for styremedlemmer og som ønsker å bygge opp din kompetanse omkring fremtidige styreverv og oppdrag som styrekonsulent.

Dette er ikke et kurs om lover og regler innen styreområdet men et kurs om hvordan du skal jobbe profesjonelt som styremedlem og som aktiv styrekonsulent.

Gjennom kurset vil du få jobbe med case-oppgaver som en praktisk utfordring knyttet til samarbeid i styreverv og oppdrag som konsulent i et styre.

Innholdet som er spesifisert nedenfor fordeles ut over begge delene av kursene, det vil si over del 1 og del 2.

Basert på din kunnskap og bakgrunn kan du få muligheten til å bli en del av vårt landsdekkende nettverk av konsulenter for styreverv etter at du har fullført kurset.

Dette kurset består av to deler, del 1 og del 2, som går hver for seg over en dag. Du kan ta begge dager påfølgende eller du kan velge å gjennomføre del 1 og del 2 hver for seg. Begge deler må imidlertid bestilles samtidig og det forutsettes at du gjennomfører begge dagene i riktig rekkefølge.

Kursinnhold:

 • Hvordan tilnærme deg oppdrag som styremedlem eller konsulent i et styre
 • Hvordan og hvor presentere ditt kandidatur og deg selv i prosesser
 • Hvordan arbeide i og med møter om innsalg og avklaringer
 • Hvordan du kan close prosesser om styreverv og oppdrag som styrekonsulent
 • Hvordan formulere og utarbeide ulike avtaler for styreverv
 • Hvordan formulere og utarbeide ulike avtaler om konsulentarbeid i styrer
 • Hvordan justere, avklare og lage addendum underveis i prosesser
 • Modeller, systematikk og teknikker for konflikthåndtering
 • Modeller, systematikk og teknikker for avvikling av oppdrag

Del kurset

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Spesialtilpasset kurs

Bedriftsinterne kurs

Alle våre kurs kan leveres som tilpassede bedriftsinterne kurs. Da avtaler vi nærmere tid og sted, samt pris og rammer i hvert enkelt tilfelle. 

Individuell kursdag

Alle våre åpne kurs kan også leveres som «Individuell kursdag» til våre medlemmer. Noen få kurs leveres kun som individuell kursdag. 

Flere kurs over en helg

Ta kontakt med oss dersom du ønsker at vi setter sammen ulike kursemner og tar ansvaret for å arrangere weekendsamling, eller samling over flere dager, for din bedrift.

Kurskategorier