Styrekonsulent-akademiet – 2-dagers nettkurs (live)

Fokus på din rolle som konsulent

Kurset er kompetansebyggende for deg som ønsker styreverv og oppdrag som konsulent. Lær hvordan du tilnærmer deg rollen som konsulent ved å jobbe med case-oppgaver.

Detaljer for kurset

 • Lær deg hvordan du skal jobbe som et profesjonelt styremedlem
 • Få muligheten til å bli med i vårt landsomfattende nettverk av konsulenter for styreverv
 • Lær deg å jobbe som en selvstendig konsulent
 • Praktiske case-oppgaver knyttet til styrearbeid

Dette er et påbyggingskurs for personer som har deltatt på, eller som deltar på Autorisasjonsprogrammet for styremedlemmer. Kurset er utviklet for å bygge opp sin kompetanse for fremtidige styreverv og oppdrag som styrekonsulent, og passer for de som ønsker å arbeide med styreverv og styrekonsulentoppdrag sammen med Styreforeningens nettverk av assosierte styrekonsulenter.

Påmelding er med forbehold om vår godkjenning. Vi vil kontakte deg der vi sammen avklarer og kvalitetssikrer at dette er et kursvalg som passer for deg, samt om dette er et kurs og et arbeidsområde vi opplever som riktig og aktuelt i forhold til dets intensjon.

Prisen for dette kurset er for begge kursdagene. Du kan velge å delta på begge dagene sammenhengende, eller å velge to ulike dager. Begge dager må bestilles samtidig og det forutsettes at du gjennomfører begge dagene i riktig rekkefølge.

Dette er ikke et kurs der vi gjennomgår aktuelle lover og regler innen styreområdet, men et kurs der vi utøver bruken av noen viktige regler i ved hjelp av cases, samt kombinerer styrearbeid og forretningsutvikling i praktiske situasjoner.

Dette er således et kurs om å utøve praktiske sider ved en profesjon som styremedlem og som aktiv styrekonsulent.

Etter endt kurs, og basert på din øvrige kunnskap og bakgrunn, vil du kunne inngå i vårt nettverk av landsdekkende styrekonsulenter.

Kursinnhold:

 • Hvordan tilnærme deg oppdrag som styremedlem eller konsulent i et styre
 • Hvordan og hvor presentere ditt kandidatur og deg selv i prosesser
 • Hvordan arbeide i og med møter om innsalg og avklaringer
 • Hvordan du kan close prosesser om styreverv og oppdrag som styrekonsulent
 • Hvordan formulere og utarbeide ulike avtaler for styreverv
 • Hvordan formulere og utarbeide ulike avtaler om konsulentarbeid i styrer
 • Hvordan justere, avklare og lage addendum underveis i prosesser
 • Modeller, systematikk og teknikker for konflikthåndtering
 • Modeller, systematikk og teknikker for avvikling av oppdrag

Selvstudium

Selvstudium og case-oppgaver etter at nettkurset for dagen er gjennomført. Oppgaver og cases skal innleveres innen kl 16.15 på hver av kursdagene. 

Nettkurs fungerer slik:

Før kurset: Du mottar bekreftelse på kursplass ved bestilling. Før kursstart mottar du e-post med link til nettkurset som vil foregå i Teams, og til din Dropbox-mappe. I mappen er det kursmateriell, oppgaver, aktuelle artikler og linker, sjekklister, dokumentmaler med mer. Dette er materiell som brukes under kurset i tillegg til en del faglig stoff du kan arbeide med, og lese deg opp på når det passer best for deg.

Kursdagen: Logg deg på nettkurset ved å benytte mottatt link. Kursholder gjennomgår kursmateriell, foiler og annet aktuelt materiell. Det er lagt opp til interaktivitet og spørsmål fra deltakere underveis. Det er normalt plass til maks 9 deltakere for å gi rom for dialog og samspill gjennom kurset.

Etter nettkurset: Bilder av Whiteboard-gjennomganger, eventuelle fasiter til oppgaver (avhengig av kurstype), samt andre hjelpemidler som har blitt brukt gjennom kurset, lastes opp i Dropbox-mappen. Du kan kontakte vår supportavdeling for eventuelle spørsmål eller for å ta opp forhold som du kanskje fant vanskelig å ta opp under selve kursgjennomgangen, etter kurset.

Del kurset

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Spesialtilpasset kurs

Bedriftsinterne kurs

Alle våre kurs kan leveres som tilpassede bedriftsinterne kurs. Da avtaler vi nærmere tid og sted, samt pris og rammer i hvert enkelt tilfelle. 

Individuell kursdag

Alle våre åpne kurs kan også leveres som «Individuell kursdag» til våre medlemmer. Noen få kurs leveres kun som individuell kursdag. 

Flere kurs over en helg

Ta kontakt med oss dersom du ønsker at vi setter sammen ulike kursemner og tar ansvaret for å arrangere weekendsamling, eller samling over flere dager, for din bedrift.

Kurskategorier