StyrekonsulentAkademiet 2 x 3 timer nettkurs (live) + 2 x 3,5 timer StyreCases

Fokus på din rolle som konsulent

Kurset er kompetansebyggende for deg som ønsker styreverv og oppdrag som konsulent. Lær hvordan du tilnærmer deg rollen som konsulent ved å jobbe med case-oppgaver.

Detaljer for kurset

 • Lær mer om hvordan du arbeider med styrekonsulentoppdrag
 • Lær mer om hvordan vi i Styreforeningen former styrekonsulentoppdrag, formaliserer og priser prosesser
 • Lær mer om de typiske utfordringer du kan møte i styreverv

Dette er et 2 dagers påbyggingskurs for personer som har deltatt på Autorisasjonsprogrammet for styremedlemmer med følgende program:

Dag 1: 

 • Kl. 08.30 – 11.30: Nettkurs
 • Kl. 12.30 – 16.00: Cases i styreteam 

Dag 2:

 • Kl. 08.30 – 11.30: Nettkurs
 • Kl. 12.30 – 16.00: Cases i styreteam

Kurset er utviklet for å bygge opp kompetanse for fremtidige styreverv og oppdrag som styrekonsulent. Kurset passer derav for de som bevisst satser på – og ønsker – å arbeide med styreverv og styrekonsulentoppdrag

I den sammenheng har vi også i Styreforeningen løpende evaluering av – og «opptak» av – styrekonsulenter som eventuelt etter nærmere avtale kan tilknyttes Styreforeningens nettverk av assosierte styrekonsulenter.

Et eventuelt videre engasjement som Styrekonsulent i og med Styreforeningen – etter endt kurs – er med forbehold om vår godkjenning, og det er puljevise opptak. Vi vil kontakte deg der vi sammen avklarer og kvalitetssikrer at dette er et kursvalg som passer for deg, samt om dette er et kurs og et arbeidsområde vi opplever som riktig og aktuelt,

Prisen for dette kurset er for begge kursdagene.

Begge dager må bestilles samtidig og det forutsettes at du gjennomfører begge dagene i riktig rekkefølge.

Kursinnhold:

 • Om styrekonsulentrollen og hva som skiller den fra styreverv
 • Tilnærming til roller som styremedlem eller styrekonsulent
 • Hvordan og hvor presentere ditt kandidatur og deg selv i prosesser?
 • Hvordan arbeide med innsalg og avklaringer som styrekonsulent?
 • Hvordan formulere og utarbeide ulike avtaler for styreverv / styrekonsulentprosesser og om prosessinnhold?
 • Modeller, systematikk og teknikker for styreverv og styreoppdrag
 • 2 omfattende praktiske StyreCases med 17 hovedutfordringer, samt flere underpunkter pr hovedutfordring, som skal løses i dagens «Styrekonsulent-team».
 • Oppgaver og cases skal innleveres innen kl 16.15 på hver av kursdagene. 
 • Selvstudium med artikler og annet relevant faglig stoff du kan benytte deg av – og lese deg «opp på» i etterkant av nettkursene og StyreCase oppgavene.

Nettkurs fungerer slik:

Før kurset: Du mottar bekreftelse på kursplass ved bestilling. Før kursstart mottar du e-post med link til nettkurset som vil foregå i Teams, og til din Dropbox-mappe. I mappen er det kursmateriell, oppgaver, aktuelle artikler og linker, sjekklister, dokumentmaler med mer. Dette er materiell som brukes under kurset i tillegg til en del faglig stoff du kan arbeide med, og lese deg opp på når det passer best for deg.

Kursdagen: Logg deg på nettkurset ved å benytte mottatt link. Kursholder gjennomgår kursmateriell, foiler og annet aktuelt materiell. Det er lagt opp til interaktivitet og spørsmål fra deltakere underveis. Det er normalt plass til maks 9 deltakere for å gi rom for dialog og samspill gjennom kurset.

Etter nettkurset: Bilder av Whiteboard-gjennomganger, eventuelle fasiter til oppgaver (avhengig av kurstype), samt andre hjelpemidler som har blitt brukt gjennom kurset, lastes opp i Dropbox-mappen. Du kan kontakte vår supportavdeling for eventuelle spørsmål eller for å ta opp forhold som du kanskje fant vanskelig å ta opp under selve kursgjennomgangen, etter kurset.

Del kurset

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Spesialtilpasset kurs

Bedriftsinterne kurs

Alle våre kurs kan leveres som tilpassede bedriftsinterne kurs. Da avtaler vi nærmere tid og sted, samt pris og rammer i hvert enkelt tilfelle. 

Individuelt kurs

Alle våre åpne kurs kan også leveres som individuelt kurs til våre medlemmer.

Flere kurs over en helg

Ta kontakt med oss dersom du ønsker at vi setter sammen ulike kursemner og tar ansvaret for å arrangere weekend-samling, eller samling over flere dager, for din bedrift.

Kurskategorier