Styreinstruks fra A – Å

Praktisk for styret i alle tilfeller

En gjennomtenkt styreinstruks – med tilhørende strukturerte styreplan – er to grunnpilarer i kvalitativt styrearbeid. Det klargjør roller, oppgaver, innhold, rettigheter og forpliktelser for styremedlemmene og for styrets arbeid.

Vi har vært engasjert i prosessen med å skape et godt fundament for styrearbeidet i en mengde bedrifter, konsern og selskapsstrukturer i over 20 år. Vi har laget en oppsummerende artikkel bygget på våre erfaringer, med tilhørende hjelpemidler, som du og styret herved kan nyte godt av. 

Her får du «en komplett pakke» med våre tips, innspill, råd og vink. I tillegg får du en rekke konkrete eksempler fra andre virksomheter, dokumentmaler for styreinstruks, styreplan og retningslinjer for styrearbeid. 

Ved bestilling mottar du samme dag link til egen Dropbox-mappe med alt du trenger for ditt videre arbeid.

Bestillingsskjema