Styreforeningen til Gjensidige:– Høyere krav til styret i koronakrisen

– Det er aldri bra å gjøre feil. Men i dagens situasjon vil det være enda verre å ikke gjøre noe, sier styrekonsulent Karl Ibsen i Styreforeningen i forbindelse med styreansvarsforsikring i artikkelen publisert på gjensidige.no.

I krisetider skjerpes kravene til bedriftens styre. – Du kan bli gjort personlig ansvarlig for økonomiske krav, advarer Ibsen videre.

I artikkelen henviser Karl Ibsen til at koronakrisen har ført til nye og store utfordringer for mange virksomheter, ikke minst blant små og mellomstore bedrifter.

– Et stort antall ledere og ansatte er rammet. Men krisen er selvsagt minst like alvorlig på styrerommet, hvor det overordnede forvaltnings- og tilsynsansvaret i en virksomhet ligger. Mange styremedlemmer har fått merke at det både stilles høyere krav til dem og at de får nye utfordringer, sier Ibsen.

Mer om styremedlemmers personlig ansvar, og om aktivitetsplikt og handleplikt i artikkelen her.

Konkrete tiltak for styremedlemmer

Karl Ibsen har laget en sjekkliste for alle som er engasjert i styrearbeid. Listen gjør rede for en rekke aktuelle detaljerte og spesifikke tiltak – også med tanke på beredskap og krisehåndtering i forbindelse med koronakrisen, forteller Ibsen.

Hva trenger du hjelp til?

Våre konsulenter kan avhjelpe konfliktsituasjoner, tilføre kompetanse der nye muligheter tar form eller der strategien må endres eller ny kompetanse er avgjørende i den fase virksomheten står ovenfor.

Flere av våre artikler: