Styreevaluering – Light

For egen gjennomføring i det enkelte styre

Gi dere selv det beste utgangspunkt for en strukturert evalueringsprosess, der en gjennomarbeidet styreanalyse «ligger i bunnen». Bruk vårt verktøy og «oppskrift», samt sjekklister og tips om evaluering og oppfølging.

  1. Styreanalysen: Besvar styreanalysen som inneholder ca 40 spørsmål og påstander som skal besvares med poeng fra hvert av styremedlemmene.
  2. Veiledningsmal: Den skal deles ut til alle deltakere noen dager før selve analyseskjematikken skal fylles ut. Malen beskriver hvordan prosessen bør gjennomføres fra A-Å: Forberedelse, info til deltakere, om selve utførelsen av besvarelsen, og info om etterfølgende gjennomgang av besvarelsen og oppfølgingen etterpå.
  3. Prosessbeskrivelsen: Beskrivelsen er primært for den i styret som skal lede prosessen med styreevalueringen og oppfølgingen med etterfølgende analyse, konstruktiv utviklingsdialog og tiltak. Her følger våre anbefalinger om hvordan avvik, uenighet, forskjellige oppfatninger og andre forhold som analysen avdekker bør følges opp og behandles i og på styrenivå i etterkant.

Bestillingsskjema