Styreevaluering – Komplett

Intern evalueringsprosess med egen styrekonsulent

«Styret bør evaluere sitt arbeid årlig» følger av anbefalingen i Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse. Vi har bidratt med analyse- og evalueringsdelen for – og sammen med – mange bedrifter. Bruk våre verktøy og «oppskrift» med egen styrekonsulent i hele prosessen.

  1. Styreanalysen: Besvar styreanalysen som inneholder ca. 40 spørsmål og påstander som skal besvares med poeng fra hvert av styremedlemmene.
  2. Veiledningsmal: Den skal deles ut til alle deltakere noen dager før selve analyseskjematikken skal fylles ut. Malen beskriver hvordan prosessen bør gjennomføres fra A-Å: Forberedelse, info til deltakere, om selve utførelsen av besvarelsen, og info om etterfølgende gjennomgang av besvarelsen og oppfølgingen etterpå.
  3. Prosessbeskrivelsen: Beskrivelsen er primært for den i styret som skal lede prosessen med styreevalueringen og oppfølgingen med etterfølgende analyse, konstruktiv utviklingsdialog og tiltak. Her følger våre anbefalinger om hvordan avvik, uenighet, forskjellige oppfatninger og andre forhold som analysen avdekker bør følges opp og behandles i og på styrenivå i etterkant.
  4. Råd og veiledning: Styrekonsulent bidrar i hele prosessen sammen med styret.

Bestillingsskjema