Styrearbeid i datterselskaper i konsern

Ansvarsfordelingen

Styrearbeid i mor– og datterselskaper i konsern kan føre til spesielle utfordringer i forhold til oppgaver og ansvar. Med dette kurset vil du bli bedre kjent med aksjelovene og formelle forhold.

Detaljer for kurset

 • Spesialkurs for deg med en rolle i et styre innenfor konsern
 • Verdifull kunnskap om aksjeloven
 • Få en avklaring om de ulike rollene i styret

Dette kurset er spesielt utviklet for deg som har funksjoner i et styre innenfor konsern.

Loven har få direkte reguleringer av styrets oppgaver i et konsern, og oppgavene vil kunne variere mye avhengig av konsernets størrelse og eierforhold. Et styre i et datterselskap må selvsagt følge lover og regler som alle andre styrer i selskap, men morselskapets styre og ledelse vil være den dominerende styringsfaktoren gjennom sin bestemmende innflytelse. Dette er noe styrearbeidet i datterselskapene ta hensyn til.

Med dette kurset vil du bli bedre kjent med aksjelovene og formelle forhold. Du vil vil få muligheten til å få en økt profesjonell kompetanse innenfor styrearbeid og en større kunnskap om ansvar og risiko. Etter dette kurset vil ha muligheten til å bidra til bedre saksbehandling bidra til å avklare styrets arbeidsområder. Vi har lagt opp til at du skal få mulighet til å utveksle erfaringer med andre styremedlemmer og jobbe sammen med gruppeoppgaver i løpet av kursdagen.

Kursinnhold:

 • Konsernmodellen; styret i datterselskapenes utfordringer
 • Bestemmende innflytelse og hvilke konsekvenser det har for datterselskapene
 • Styrets oppgave å ansette daglig leder
 • Aksjelovens bestemmelser om konsern
 • Styrets ansvar
 • Styrets utfordringer og eiersituasjonen
 • Oppgaven til styreleder og klargjøring av roller
 • Styremedlemmer valg av ansatte, klargjøring av deres rolle og rettigheter
 • Styreinstruks

Autorisasjonsprogrammet for styremedlemmer

Kurset inngår som ett obligatorisk kurs i den modulbaserte versjonen av Autorisasjonsprogrammet for styremedlemmer og kan således inngå som tellende kurs i denne ordningen for deg som ønsker å utvide dine kunnskaper og spesialisere deg som autorisert styremedlem.

Del kurset

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Spesialtilpasset kurs

Bedriftsinterne kurs

Alle våre kurs kan leveres som tilpassede bedriftsinterne kurs. Da avtaler vi nærmere tid og sted, samt pris og rammer i hvert enkelt tilfelle. 

Individuelt kurs

Alle våre åpne kurs kan også leveres som individuelt kurs til våre medlemmer. 

Flere kurs over en helg

Ta kontakt med oss dersom du ønsker at vi setter sammen ulike kursemner og tar ansvaret for å arrangere weekend-samling, eller samling over flere dager, for din bedrift.

Kurskategorier