Styrearbeid i datterselskaper i konsern – Nettkurs (live)

Ansvarsfordelingen

Styrearbeid i mor– og datterselskaper i konsern kan føre til spesielle utfordringer i forhold til oppgaver og ansvar. Med dette kurset vil du bli bedre kjent med aksjelovene og formelle forhold.

Detaljer for kurset

 • Spesialkurs for deg med en rolle i et styre innenfor konsern
 • Verdifull kunnskap om aksjeloven
 • Få en avklaring om de ulike rollene i styret

Nettkurset er for alle som har funksjoner i styrer innenfor konsern, og da spesielt for deltakere i datterselskapers styrer.

Styrearbeidet i datterselskaper i et konsern kan by på spesielle utfordringer i forhold til aksjeloven, f.eks når det gjelder ansvarsforhold og hovedarbeidsoppgaver.

Loven har få direkte reguleringer av styrenes oppgaver i et konsern, og oppgavene vil kunne variere mye avhengig av f.eks konsernets størrelse og eierforhold. Et styre i et datterselskap må selvsagt følge lover og regler som andre selskapsstyrer, men morselskapets styre og ledelse vil være den dominerende styringsfaktoren gjennom sin ”bestemmende innflytelse”. Dette må styrearbeidet i datterselskapene også ta hensyn til.

Formål med kurset:

 • Bli bedre kjent med aksjelovene
 • Bidra til å avklare styrets arbeidsområder
 • Øke profesjonaliteten
 • Få kunnskap om ansvar og risiko
 • Få kunnskap om formelle forhold
 • Bidra til bedre saksbehandling
 • Utveksle erfaringer med andre styremedlemmer

Kursinnhold:

 • Konsernmodellen; styret i datterselskapenes utfordringer
 • Bestemmende innflytelse og hvilke konsekvenser det har for datterselskapene
 • Styrets oppgave å ansette daglig leder
 • Aksjelovens bestemmelser om konsern
 • Styrets ansvar
 • Styrets utfordringer og eiersituasjonen
 • Oppgaven til styreleder og klargjøring av roller
 • Styremedlemmer valg av ansatte, klargjøring av deres rolle og rettigheter
 • Styreinstruks

Autorisasjonsprogrammet for styremedlemmer

Kurset inngår som ett obligatorisk kurs i den modulbaserte versjonen av Autorisasjonsprogrammet for styremedlemmer og kan således inngå som tellende kurs i denne ordningen for deg som ønsker å utvide dine kunnskaper og spesialisere deg som autorisert styremedlem.

Nettkurs fungerer slik:

Før kurset: Du mottar bekreftelse på kursplass ved bestilling. Før kursstart mottar du e-post med link til nettkurset som vil foregå i Teams, og til din Dropbox-mappe. I mappen er det kursmateriell, oppgaver, aktuelle artikler og linker, sjekklister, dokumentmaler med mer. Dette er materiell som brukes under kurset i tillegg til en del faglig stoff du kan arbeide med, og lese deg opp på når det passer best for deg.

Kursdagen: Logg deg på nettkurset ved å benytte mottatt link. Kursholder gjennomgår kursmateriell, foiler og annet aktuelt materiell. Det er lagt opp til interaktivitet og spørsmål fra deltakere underveis. Det er normalt plass til maks 9 deltakere for å gi rom for dialog og samspill gjennom kurset.

Etter nettkurset: Bilder av Whiteboard-gjennomganger, eventuelle fasiter til oppgaver (avhengig av kurstype), samt andre hjelpemidler som har blitt brukt gjennom kurset, lastes opp i Dropbox-mappen. Du kan kontakte vår supportavdeling for eventuelle spørsmål eller for å ta opp forhold som du kanskje fant vanskelig å ta opp under selve kursgjennomgangen, etter kurset.

Del kurset

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Spesialtilpasset kurs

Bedriftsinterne kurs

Alle våre kurs kan leveres som tilpassede bedriftsinterne kurs. Da avtaler vi nærmere tid og sted, samt pris og rammer i hvert enkelt tilfelle. 

Individuelt kurs

Alle våre åpne kurs kan også leveres som individuelt kurs til våre medlemmer.

Flere kurs over en helg

Ta kontakt med oss dersom du ønsker at vi setter sammen ulike kursemner og tar ansvaret for å arrangere weekend-samling, eller samling over flere dager, for din bedrift.

Kurskategorier