Styreansvarsforsikring

Styreansvarsforsikring kan være en fornuftig ordning å ha på plass for styret.

Vi i Styreforeningen har skrevet om dette i mange artikler på nettet, herunder i diverse nyhetsbrev på vegne av mange ulike forsikringsselskaper.

Det vi ofte påpeker i disse sammenhenger, herunder på flere av våre kurs, er den ekspertise og assistanse man får dersom man kommer opp i uforutsette situasjoner som kan utløse styreansvar. Det kan og bør derfor vurderes i det enkelte styre om det ikke er tid for å få på plass fornuftige styreforsikringer.

 
Det finnes mange tilbydere på markedet og vi i Styreforeningen gjennomgår vilkår og løsninger med jevne mellomrom, men uten å følge alle tilbydere tett.
if

If Skadeforsikring har etter vår oppfatning – pr dato – og for de fleste virksomhetstyper – fornuftige priser og vilkår på styreansvarsforsikinger.

KLIKK på knappen nedenfor for å lese mer om styreansvarsforsikringer hos If. Der kan du raskt legge inn din forespørsel og motta konkret tilbud til den aktuelle virksomhet.