Go to Top
  • Du har ingen produkter i handlekurven.

Styreanalysen – vurdering av styrets arbeid med mer

Analyse, resultater og lønnsomhet
Norsk anbefaling om eierstyring og selskapsledelse sier, “Styret bør evaluere sitt arbeide og kompetanse årlig.” Først og fremst for å kartlegge sterke og svake sider ved det aktuelle styret/styrearbeidet og dermed legge forholdene til rette for forbedring. Resultatet av en godt gjennomført styreanalyse/-evaluering blir sannsynligvis et mer effektivt styre og det igjen fører fort til bedre lønnsomhet for virksomheten.

Her er et lite eksempel på spørsmål som stilles i en styreanalyse:
● Hvordan fungerer dagens styre sett i forhold til ønskelig situasjon?
● Hvordan er kompetansen blant styremedlemmene sett i forhold til bedriftens behov?
● Hvordan er arbeidsfordelingen, kommunikasjonen og “pulsen” på forholdet mellom daglig leder og styret?
● Hvilket potensial finnes for virksomheten og hvordan kan dette potensialet hentes ut?
● Hvor bevisst er det samlede styret på bedriftens muligheter, mål og utfordringer?
● Hvilke kompetansebehov har virksomheten fremover for å nå de fastsatte mål?

Vår bistand med styre- og lederanalysen
Styreforeningens styreanalyse gir svar på spørsmål om ulike sider ved styrets arbeidsform og oppgaver. Dette følges opp i en rapport med Styreforeningens kommentarer og forslag/anbefalinger om forbedringstiltak. Utvidet tilgang til tjenesten og fordeler som brukermedlem forutsetter innlogging med brukernavn og passord på våre medlemssider.

Ta kontakt med vår konsulentavdeling på telefon 41 51 00 51 eller send en e-post til post@styreforeningen.no dersom du ønsker en dialog om hva vi kan bidra med i forhold til temaer i denne artikkelen!