Styreanalysen

STYREANALYSE – Komplett “pakke” for egen gjennomføring  /   Komplett pakke med prosesskonsulent fra Styreforeningen gjennom hele evalueringen.

Norsk anbefaling om eierstyring og selskapsledelse sier,

“Styret bør evaluere sitt arbeide og kompetanse årlig.” Først og fremst for å kartlegge sterke og svake sider ved det aktuelle styret/styrearbeidet og dermed legge forholdene til rette for forbedring.

Styreforeningens styreanalyse avdekker tilfredsstillende, mindre tilfredsstillende og lite tilfredsstillende sider ved styrets arbeidsform og oppgaver. Vi har opp gjennom de siste 15 årene levert og deltatt i prosessene med Styreanalyse i mange selskaper, organisasjoner, stiftelser, foreninger etc. En rekke kunder benytter våre Styreanalyser årlig for å avdekke forbedringer / sviktende områder og sammenligne med tidligere år.

 (TRYKK PÅ BILDET TIL HØYRE FOR FORSTØRRELSE)

Alt. 1  = Styreevalueringspakke A – for egen gjennomføring i det enkelte styre

  1. Vi oversender vår standard styreanalyse med ca 40 spørsmål / påstander som skal besvares/rangeres med poeng fra hver av styremedlemmene (alle styremedlemmer).

  2. Vi oversender videre vår veiledningsmal (som deles ut til alle deltakere i forkant/noen dager før selve analyseskjematikken skal fylles ut) som beskriver hvordan prosessen bør gjennomføres fra a-å (forberedelse, info til deltakere, om selve utførelsen av besvarelsen, og info om etterfølgende gjennomgang av besvarelsen og oppfølgingen etterpå).

  3. Vi oversender videre prosessbeskrivelse som primært er for den i styret som skal lede prosessen med styreevalueringen og oppfølgingen med etterfølgende analyse, konstruktiv utviklingsdialog og tiltak. Her følger våre anbefalinger om hvordan avvik, uenighet, forskjellige oppfatninger og andre forhold som analysen avdekker bør følges opp og behandles i og på styrenivå i etterkant.

  4. Medlemspris for Styreevalueringspakke A. er kr. 6.490,- eks mva. 

  5. Ikke medlemspris er kr. 7.990,- eks mva.

Alt. 2 = Styreevalueringspakke B – styreevaluering med konsultativ bistand

  1. Vi oversender all skjematikk som beskrevet i punkt a. og b. i Styreevalueringspakke A ovenfor til de enkelte deltakere basert på navn/funksjon/epost liste over samtlige deltakende styremedlemmer. De enkelte deltakere kan kontakte vår konsulent ved spørsmål etc i forbindelse med gjennomføring av analysen.

  2. Alle evalueringsbesvarelser returneres vår konsulent som gjennomgår, vurderer og lager et resyme med oppfølgingsplan og forslag til tiltak mm basert på analysen.

  3. Vår konsulent deltar på samling med styret der resultater av analysen presenteres, tiltak og handlinger diskuteres, råd om løsninger fremlegges og plan for oppfølging mm fremover fastsettes. (Normalt 2-3 timers gjennomgang).

  4. Totalpris for Styreevalueringspakke B. er kr. 16.490,- eks mva. 

  5. Ikke medlemspris er kr. 17.990,- eks mva

I tillegg kommer eventuelle reisekostnader for konsulent. Dato og tidspunkter avklares og avtales nærmere.

Ved spørsmål eller ved bestilling kan du ta direkte kontakt med oss på;

Telefon:   22 99 77 00       eller      E-Post:  post@styreforeningen.no