Søk

Strategiarbeid kan gjøres enkelt, men allikevel grundig

Små og mellomstore virksomheter jobber ikke godt nok med strategi. Med lave kostnader og enkle verktøy kan du jobbe effektivt med å skape vekst og verdiskaping i din virksomhet.

Forfatter: Jan Christian Bernhardt

Mange har en feilaktig tro på at startegiarbeidet i virksomheten må være dyrt, komplisert og tidkrevende. Som på som mange felt her i livet; det enkle kan ofte være det beste, også når en skal jobbe med strategi. 

 

I Norge defineres ofte bedrifter med mellom 0 og 20 ansatte og bedrifter med mellom 21 og 100 ansatte som henholdsvis små og mellomstore.

I media kan vil til enhver tid lese mye om store virksomheter (over 100 ansatte) og vi kan kanskje forledes til å tro at disse har en langt større innvirkning på verdiskapningen i Norge enn hva en skulle tro.

En fagartikkel fra NHO (2016), viser imidlertid at de små og mellomstore virksomhetene utgjorde mer enn 99 % av alle virksomhetene i landet og 47 % av de ansatte i privat sektor. De sto samlet for nesten halvparten av landets årlige verdiskapning – nær 700 milliarder kroner.  De små virksomhetene sto for 395 mens de mellomstore sto for 302.

I en tidligere artikkel, «Må strategiprosessen være så komplisert og kostbar?», henviste jeg til en undersøkelse blant virksomheter av varierende størrelse, som viste at 4 av 10 er for dårlige til å gjennomføre sin strategi. 

Gjennom arbeid opp mot en rekke virksomheter de sist 4 årene, og utallige samtaler med næringslivsledere og konsulentkolleger, har jeg et klart inntrykk av at virksomhetens størrelse har en klar sammenheng med hvorvidt den jobber aktivt med strategiarbeid. Det er grunn til å tro at jo større virksomheten er, jo høyere sannsynlighet er det for at styret og ledelsen har et aktivt forhold til å fastsettesette overordnede mål og utvikle strategier for å nå målene. 

Tatt alt over i betraktning, har vi hos Styreforeningen sett behovet for å lansere et eget kurs i strategiarbeid for små og mellomstore virksomheter, hvor vi tar konsekvensen av at det ikke nødvendigvis må være så omfattende og kostbart, og at det enkle ofte vil være det beste.

Vi inviterer det til å detlat på kurset i form av et En-til-en-kurs hvor bare du selv og foredragsholder deltar. Da får du personlig rådgivning innenfor de aktuelle temaene som er viktigst for deg under selve kursgjennomgangen.

Det praktisk rettede kurset «Strategiarbeid i små og mellomstore virksomheter» tar for seg følgende:

 • Hvilke faktorer hindrer vekst og utvikling i virksomheter?
 • Forankring av mål hos, og strategiske innspill fra eierne.
 • Hvem skal delta i strategiprosessen?
 • Fastsettelse av mål
 • Trenger vi en visjon?
 • Trenger vi verdier?
 • Enkle analyser som skal føre til mulige tiltak
 • Økt effektivitet gjennom kategorisering av tiltak
 • Strategiske valg – «Forretningsidéen», en strategisk oppsummering
 • Hvordan vite om vi er på rett vei? Bruk av KPI-er / nøkkelindikatorer
 • Hvordan sikre at strategiarbeidet «lever» til enhver tid?
 • Revisjon av strategier
 • Praktiske verktøy for gjennomføring av prosess, samt implementering og oppfølging av strategi
 • Hva er egentlig bærekraft og hva kan det innebære for din virksomhet?
 • Presentasjon av sentrale aktører innen bærekraft; Etisk handel, Miljøfyrtårn med flere.

Hvorfor ikke ta et lite avbrekk fra en krevende hverdag for å lære mer hvordan du kan bidra til verdiøkning og vekst i din virksomhet?

Trykk her for å komme til kurset.

 

Små og mellomstore virksomheter jobber ikke godt nok med strategi. Med lave kostnader og enkle verktøy kan du jobbe effektivt med å skape vekst og verdiskaping i din virksomhet.

Hva trenger du hjelp til?

Våre konsulenter kan avhjelpe konfliktsituasjoner, tilføre kompetanse der nye muligheter tar form eller der strategien må endres eller ny kompetanse er avgjørende i den fase virksomheten står ovenfor.

Flere av våre artikler:

Kontakt oss
Øvre Slottsgate 17,
0157 Oslo