Strategianalysen

Til styrets forberedelse eller evaluering med strategisk arbeid

Styret har definitivt en viktig funksjon i forhold til å utpensle, forme og tilpasse virksomhetens strategi. En strategianalyse hjelper styret med å stille de riktige og viktige spørsmålene og bidra i til at den strategiske prosessen omfatter og omhandler de vesentlige forhold. Strategianalysen kan være et godt verktøy i denne prosessen og kan benyttes i papirbasert versjon eller i digital versjon.

Analysen skal først og fremst kartlegge sterke og svake sider som kan danne grunnlag for en fruktbar dialog mellom styret og ledergruppen eller eiere, og dermed legge forholdene til rette for å hensynta helheten i forbindelse med strategisk prosessarbeid.

Strategianalysen bidrar til egen bevissthet for de enkelte styremedlemmer og daglig leder i forhold til omfang, innhold og spørsmål man bør stille.

Strategianalyse: En standard analyse med ca. 40 påstander som skal rangeres med poeng fra hver av deltakerne/styremedlemmene, eierrepresentanter, daglig leder og/eller andre ledende ansatte. Strategianalysen kan bestilles som A) Manuell papirversjon eller alternativ i B) Digital versjon (på link) – avhengig av din konkrete bestilling.

Ved bestilling: I løpet av kommende virkedag vil du få tilsendt skjematikk (manuell) eller link (digital) sammen med en veiledningsmal for selve analysen og informasjon om prosess/oppfølging av og etter analysen.

Etter analysen er gjennomført: Ved gjennomført analyse kan du avtale en veiledningstime med styrekonsulent på Teams. Da vil dere gjennomgå analysen og få info og råd for videre bearbeiding av det analysen avdekker m.h.t strategisk bevissthet blant deltakerne.

Bestillingsskjema