Regnskapsforståelse i praksis

Få en bedre forståelse for regnskapet

Kurset gir en større innsikt i regnskapet, både som et styringsverktøy og en form for rapportering. Få en økt forståelse for virksomhetens regnskap og viktigheten av å opprettholde en struktur for regnskapet fra begynnelsen av.

Detaljer for kurset

 • Kunnskap for regnskap som bør inngå i alle styrerom
 • Grunnleggende innføring i regnskap
 • Grunnleggende i de ulike kontoer og dets formål
 • Praktiske oppgaver

Dette kurset retter seg mot styremedlemmer, daglige ledere og andre medarbeidere som ønsker en nærmere større innsikt i regnskapet, både som et styringsverktøy og en form for rapportering.

Kurset har sitt utløp i våre erfaringer med arbeid i styrer og arbeid med styrer og styremedlemmer. Vi har i de fleste styrerom opplevd at det er personer som ikke har god nok innsikt og forståelse til å delta i faktiske beslutninger basert på sin egen manglende forståelse for regnskap. Med dette kurset kan de som trenger å lære mer om virksomhetens regnskap få den innføringen og den praktiske tilnærmingen de trenger for å utfylle sine oppgaver i styret på et forsvarlig vis.

Vi har lagt opp til en gruppeoppgave hvor vi tar for oss regnskapsforståelse og de viktige spørsmålene du må stille til ulike kontoer og poster. Du vil få en forståelse for plassering i regnskapet og hva vi du finner hvor i regnskapet. Fasit til oppgaver vil du få i etterkant av kurset.

Kursinnhold:

 • Ansvaret for regnskapet i den enkelte virksomhet
 • Hvorfor det er så viktig å forstå et regnskap
 • Innledende basiskunnskap om regnskap
 • Debet og kredit forståelse
 • De viktige forskjellene mellom inntekter og innbetalinger
 • De viktige forskjellene mellom kostnader og utbetalinger
 • Handleplikt og tilstrekkelig egenkapital
 • Kontoplanen og dets oppbygging
 • Resultatregnskapet; hva forteller dette deg, hvilke informasjon gir det deg som bruker og hvilke informasjon bør det gi deg
 • Balanseregnskapet med fokus på verdier, gjeld og egenkapital
 • Fokus på forståelse balanse og balansestyring
 • Obs-kontoer; avsetninger, goodwill, utførte ikke fakturerte poster, avskrivninger og andre kontoer som man spesielt bør være oppmerksom på
 • Kunde- og leverandørens konto og viktige spørsmål til disse
 • Eiendelskontoene vi bør følge nøye med på
 • Nøkkeltall i regnskapet

Del kurset

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Spesialtilpasset kurs

Bedriftsinterne kurs

Alle våre kurs kan leveres som tilpassede bedriftsinterne kurs. Da avtaler vi nærmere tid og sted, samt pris og rammer i hvert enkelt tilfelle. 

Individuelt kurs

Alle våre åpne kurs kan også leveres som individuelt kurs til våre medlemmer. 

Flere kurs over en helg

Ta kontakt med oss dersom du ønsker at vi setter sammen ulike kursemner og tar ansvaret for å arrangere weekend-samling, eller samling over flere dager, for din bedrift.

Kurskategorier