Regnskapsforståelse for styremedlemmer (Nett/Web-kurs inkl.verktøy)

Dette kurset er levert til flere tusen deltakere. Lær om regnskapsansvaret i den enkelte virksomhet og hvorfor det er så viktig å forstå et regnskap. Dette er en nettkurs-variant.

Detaljer for kurset

Nettkurs – klikk her
Kursmateriell inkludert
Gunstigere pris for medlemmer
5 950,-
Faktura

Vårt kurs «Regnskapsforståelse for styremedlemmer» er levert til flere tusen deltakere og avholdes jevnlig rundt omkring i hele landet, samt som kombinert nett/web-kurs.

Kurset er spesielt utviklet for å hente det beste fra nettkurs varianten, men kombinere det med live webinar, følge diskusjoner og andres erfaringer og da på den fastsatte kursdagen konsentrere deg fullt og helt om kursemnet. Oppgaver og cases gir deg innsikt gjennom å arbeide med stoffet som er vanskelig å få til med “passive” nettkurs alene.

Kursinnhold:                                                              

 • Regnskapsansvaret i den enkelte virksomhet
 • Hvorfor er det så viktig å forstå et regnskap
 • Innledende basiskunnskap om regnskap
 • Debet og Kredit forståelse
 • Inntekter kontra innbetalinger
 • Kostnader kontra utbetalinger
 • Handleplikt og tilstrekkelig egenkapital
 • Kontoplanen og dets oppbygging
 • Resultatregnskapet, hva forteller det oss?
 • Balanseregnskapet – verdier, gjeld og egenkapital
 • Fokus på balanseforståelse og balansestyring
 • Obs-kontoer: «ekstra vaktsomme på disse»
 • Kunde- og leverandørens konto og viktige spørsmål til disse
 • Eiendelskontoene vi bør følge nøye med på
 • Nøkkeltall i regnskapssammenheng

Nett-web-kurs fungerer slik:

Før kurset: Du mottar bekreftelse på kursplass ved bestilling. På kursdagen / noen timer før kursstart, eventuelt kvelden før kursdato, mottar du e-post fra oss med A) link til nett/web kursdelen via Teams, B) link til Dropbox-mappe med filer; kursmateriell, eventuelle oppgaver, aktuelle artikler, sjekklister,  dokumentmaler med mer.  Dette er materiell vi skal bruke under kurset + en del faglig stoff du kan arbeide med, og lese deg opp på i ettertid når det passer best for deg.

Kursdagen: Logg deg på webinar/nettkursdelen ved å benytte mottatt link for å delta de angitte timene for denne delen av kurset. Kursholder gjennomgår kursmateriell, foiler og annet aktuelt materiell. Det er lagt opp til interaktivitet og spørsmål fra deltakere underveis. Det er normalt plass til maks 9 deltakere for å gi rom for dialog og samspill gjennom kurset.

Etter nett/web delen av kurset: Bilder av «whiteboard» gjennomganger, eventuelle fasiter til oppgaver (litt avhengig av kurstype), samt andre hjelpemidler  mm som man gjennom kurset tar i bruk, lastes opp i Dropbox-mappen for kurset på slutten av kursdagen. Du kan kontakte vår supportavdeling for eventuelle spørsmål etter kurset og for å ta opp forhold som du kanskje finner det vanskelig å ta opp under selve kursgjennomgangen.

Varighet

Nett/web delen av kurset varer i ca. 3 timer. Se det enkelte kurs for aktuelt tidspunkt den dagen. Merk deg tidspunkt på den konkrete dato før bestilling, fra f. eks kl 08.00-11.00,  09.00-12.00, 13.00 – 16.00, 18.00-21.00 osv.

Autorisasjonsprogrammet for styremedlemmer

Kurset inngår som én av tre valgfrie grunnkurs i den modulbaserte versjonen av Autorisasjonsprogrammet for styremedlemmer og kan således inngå som tellende kurs i denne ordningen for deg som ønsker å utvide dine kunnskaper og spesialisere deg som autorisert styremedlem.

Del kurset

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Spesialtilpasset kurs

Bedriftsinterne kurs

Alle våre kurs kan leveres som tilpassede bedriftsinterne kurs. Da avtaler vi nærmere tid og sted, samt pris og rammer i hvert enkelt tilfelle. 

Individuell kursdag

Alle våre åpne kurs kan også leveres som «Individuell kursdag» til våre medlemmer. Noen få kurs leveres kun som individuell kursdag. 

Flere kurs over en helg

Ta kontakt med oss dersom du ønsker at vi setter sammen ulike kursemner og tar ansvaret for å arrangere weekendsamling, eller samling over flere dager, for din bedrift.

Kurskategorier