Regnskapsanalyse og nøkkeltall for styret – Nettkurs (live)

Vurdering av regnskapstall

Kurset har fokus på nøkkeltall ved å analyserer regnskapet i et selskap og sammen stille de viktige spørsmålene til resultat og balanse. Ved å gå i dybden vil du få en grundig innføring i definisjonene og lære om de viktige nøkkeltallene.

Detaljer for kurset

 • Nå kan du endelig gjøre en gjennomgang av regnskapet
 • Få en grunnleggende innføring i nøkkeltall
 • Lær om mange ulike nøkkeltall og hvordan disse kan brukes
 • Kunnskap alle styremedlemmer bør ha

Kurset retter seg mot styremedlemmer, daglige ledere og andre medarbeidere som ønsker en nærmere innsikt i å analysere regnskap samt sette seg inn i de mest anvendte nøkkeltall, hvordan man beregner disse og hvilke informasjon ulike nøkkeltall gir. Kurset er en naturlig del 2 for mange av våre kursdeltakere fra kurset “Regnskapsforståelse i praksis“.

Regnskapsgjennomgangen på de fleste styrerom fokuserer på nøkkeltall og avvik mellom faktiske regnskapmessige nøkkeltall og de ønskede nøkkeltallsstørrelser som selskapet styrer etter.

Hvilke avkastningsprosent har vi? Hvordan er EBIT / EBITA for perioden? Hvilke egenkapital- og totalkapitalavkastning har vi pr nå, hva forventes og hvordan? Hvordan er vår soliditet pr idag og hvilke soliditetsgrad styrer vi etter? Nøkkeltallsforståelse og nøkkeltallsfokusering på styrerommet og blant styremedlemmene kan effektivisere styrets gjennomgang av regnskapsmessig status og utvikling. Bli med på kurset og opplev ulike eksempler på hvordan nøkkeltallsstyring kan gi rask og tett “hands-on” for virksomheten.

Vi analyserer regnskapet til et kjent norsk selskap (anonymisert) og stiller de viktige spørsmålene til resultat og balanse, beregner nøkkeltall, finner problemområdene, skjulte verdiposter, krisesymptomer med mer.

Kursinnhold:

 • Regnskap som styringsverktøy
 • Analysering av regnskapstall i ulike sammenhenger
 • Hvem analyserer og med hvilket formål
 • Eieranalyse, analyse ved forberedelse for salg, kjøperanalyse etc
 • Sjekkliste ved regnskapsanalyse
 • Om nøkkeltall
 • De viktigste og mest benyttede nøkkeltall
 • Avklaring og definisjoner av nøkkeltall
 • Avkastnings-, rentabilitetsmessige- og avansebaserte nøkkeltall
 • Likviditets-, soliditets- og cash flow-nøkkeltall
 • Egenkapital-, fremmedkapital og totalkapitalbehov og nøkkeltallsberegninger
 • Varelagergjennomstrømning, gjennomsnittlig kredit og debet-tall for kunder og leverandører
 • EBIT, EBITA, PE og andre sentrale utfyllende begrepsforklaringer
 • “Ikke økonomiske nøkkeltall”: Kundetilfredshet, medarbeidertilfredshet mfl
 • Hvordan beregne nøkkeltall og finne frem til disse
 • Tommelfingerregler om nøkkeltallstørrelser

Autorisasjonsprogrammet for styremedlemmer

Kurset inngår som ett av de valgfrie spesialiseringskursene i den modulbaserte versjonen av Autorisasjonsprogrammet for styremedlemmer og kan således inngå som tellende kurs i denne ordningen for deg som ønsker å utvide dine kunnskaper og spesialisere deg som autorisert styremedlem.

Nettkurs fungerer slik:

Før kurset: Du mottar bekreftelse på kursplass ved bestilling. Før kursstart mottar du e-post med link til nettkurset som vil foregå i Teams, og til din Dropbox-mappe. I mappen er det kursmateriell, oppgaver, aktuelle artikler og linker, sjekklister, dokumentmaler med mer. Dette er materiell som brukes under kurset i tillegg til en del faglig stoff du kan arbeide med, og lese deg opp på når det passer best for deg.

Kursdagen: Logg deg på nettkurset ved å benytte mottatt link. Kursholder gjennomgår kursmateriell, foiler og annet aktuelt materiell. Det er lagt opp til interaktivitet og spørsmål fra deltakere underveis. Det er normalt plass til maks 9 deltakere for å gi rom for dialog og samspill gjennom kurset.

Etter nettkurset: Bilder av Whiteboard-gjennomganger, eventuelle fasiter til oppgaver (avhengig av kurstype), samt andre hjelpemidler som har blitt brukt gjennom kurset, lastes opp i Dropbox-mappen. Du kan kontakte vår supportavdeling for eventuelle spørsmål eller for å ta opp forhold som du kanskje fant vanskelig å ta opp under selve kursgjennomgangen, etter kurset.

Del kurset

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Spesialtilpasset kurs

Bedriftsinterne kurs

Alle våre kurs kan leveres som tilpassede bedriftsinterne kurs. Da avtaler vi nærmere tid og sted, samt pris og rammer i hvert enkelt tilfelle. 

Individuelt kurs

Alle våre åpne kurs kan også leveres som individuelt kurs til våre medlemmer.

Flere kurs over en helg

Ta kontakt med oss dersom du ønsker at vi setter sammen ulike kursemner og tar ansvaret for å arrangere weekend-samling, eller samling over flere dager, for din bedrift.

Kurskategorier