Praktiske styreutfordringer – Casedag – Nettkurs (live)

Kurset gir deg et mest mulig realistisk bilde av kompleksiteten i styrerelaterte utfordringer, herunder trening i hvordan å finne de mest hensiktsmessige og/eller korrekte løsninger.

Detaljer for kurset

Denne spesielle case-kurs-dagen er utformet slik at deltakerne skal kunne gjennomføre og delta på case-dagen fra hjemmekontor via Teams. 

Formålet med kurset er å gi deltakerne mest mulig realistisk bilde av kompleksitet og utfordringer man kan oppleve  i styrerelaterte utfordringer, herunder trening i hvordan finne de mest hensiktsmessige og/eller korrekte løsninger.

Del 1: Praktiske spørsmål om styrearbeid

30 praktiske spørsmål og utfordringer der du skal kunne finne de riktige svarene i vedlagte lovutdrag og utdrag av forskrifter.

Del 2: «Det bobler blant styrets medlemmer»

Det bobler blant styremedlemmene i GeckonX AS. Det er en evig fight internt blant skarpskodde gründere, eiere, ledere og medarbeidere i IT selskapet GeckonX AS. Irritasjon og småkrangling i det daglige fant grobunn, og eskalerte når solide bunnlinjer skulle fordeles mellom ulike syn om: «til meg», «til deg», «igjen i selskapet». Felles vennskap ble til gjensidig tvil og mistro, fellesskap ble til gruppering, klandannelser og stille intens kamp mellom sterke mennesker. Utspekulert, ufint, hardt og etterhvert nådeløst. Trist, men ikke minst en ganske vanlig utvikling når ting går veldig bra eller veldig dårlig.

Bli med for å løse påstander, finne riktige svar, analysere argumenter og løse tvister.

Del 3: «Styreutfordringer innenfor kjede- og konsern» 

Det vurderes «stor-kjede-dannelse» innenfor en konkret bransje. Markedet er preget av tøffere konkurranse på innkjøpssiden. Nye konkurrenter, strenge kompetansekrav, utenlandske etableringer av småaktører osv som går sammen om de større oppdragene – hvilket ikke var situasjonen tidligere. Delvis kaotiske forhold på innkjøpssiden. Vanskelig å få pris- og konkurransefordeler fremover uten å være store enheter.

Bli med for å lære mer om hvordan kjeder og konsern kan dannes. Disseker fordeler og ulemper som styremedlemmer og andre fronter. Avklar flere vesentlige elementer på styrenivå.

Case-arbeidet via Teams

Ved bestilling mottar du kursbekreftelse pr epost.

Kvelden før mottar du en e-post med ytterligere informasjon om case-dag og link til Teams-møtet som starter presis kl 08.00 dagen etter. 

Vi starter med felles «oppmøte» og en kort «start-up»-dialog for praktisk gjennomgang av dagen, gruppeinndeling og spørsmål/svar-runde. Vi ser også på oppgavene som ligger i Dropbok-mappen alle har mottat link til i forkant.

Deretter arbeide gruppene med caser sammen for å finne løsninger, argumenter og forankringer for de beslutninger man fatter – og avgjørelser man tar. 

I dette kurset arbeides det med de samme casene som benyttes under weekend- / og 2-dagers samlingene i Autorisasjonsprogrammet for styremedlemmer, samt en del tilleggsoppgaver.

Vi har «check-point»-tidspunkt ca kl 12.30 i Teams med kursholder for eventuelle avklaringer, spørsmål og hjelp for det videre arbeidet.

Alle caseoppgaver sendes inn av gruppens «sekretær» senest klokken 16.00 samme dag. Fasiter og kursholders veiledninger for alle oppgaver og casene blir lastet opp i Dropbox-mappe på kvelden. 

Autorisasjonsprogrammet for styremedlemmer

Kurset inngår som én av tre valgfrie grunnkurs i den modulbaserte versjonen av Autorisasjonsprogrammet for styremedlemmer og kan således inngå som tellende kurs i denne ordningen for deg som ønsker å utvide dine kunnskaper og spesialisere deg som autorisert styremedlem.

Nettkurs fungerer slik:

Før kurset: Du mottar bekreftelse på kursplass ved bestilling. Før kursstart mottar du e-post med link til nettkurset som vil foregå i Teams, og til din Dropbox-mappe. I mappen er det kursmateriell, oppgaver, aktuelle artikler og linker, sjekklister, dokumentmaler med mer. Dette er materiell som brukes under kurset i tillegg til en del faglig stoff du kan arbeide med, og lese deg opp på når det passer best for deg.

Kursdagen: Logg deg på nettkurset ved å benytte mottatt link. Kursholder gjennomgår kursmateriell, foiler og annet aktuelt materiell. Det er lagt opp til interaktivitet og spørsmål fra deltakere underveis. Det er normalt plass til maks 9 deltakere for å gi rom for dialog og samspill gjennom kurset.

Etter nettkurset: Bilder av Whiteboard-gjennomganger, eventuelle fasiter til oppgaver (avhengig av kurstype), samt andre hjelpemidler som har blitt brukt gjennom kurset, lastes opp i Dropbox-mappen. Du kan kontakte vår supportavdeling for eventuelle spørsmål eller for å ta opp forhold som du kanskje fant vanskelig å ta opp under selve kursgjennomgangen, etter kurset.

Del kurset

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Spesialtilpasset kurs

Bedriftsinterne kurs

Alle våre kurs kan leveres som tilpassede bedriftsinterne kurs. Da avtaler vi nærmere tid og sted, samt pris og rammer i hvert enkelt tilfelle. 

Individuelt kurs

Alle våre åpne kurs kan også leveres som individuelt kurs til våre medlemmer.

Flere kurs over en helg

Ta kontakt med oss dersom du ønsker at vi setter sammen ulike kursemner og tar ansvaret for å arrangere weekend-samling, eller samling over flere dager, for din bedrift.

Kurskategorier