Praktiske styreutfordringer – Casedag (Nett/Web-kurs)

Kurset gir deg et mest mulig realistisk bilde av kompleksiteten i styrerelaterte utfordringer, herunder trening i hvordan å finne de mest hensiktsmessige og/eller korrekte løsninger.

Detaljer for kurset

Denne spesielle case-kurs-dagen er utformet slik at deltakerne skal kunne gjennomføre og delta på case-dagen fra hjemmekontor via Teams. 

Formålet med kurset er å gi deltakerne mest mulig realistisk bilde av kompleksitet og utfordringer man kan oppleve  i styrerelaterte utfordringer, herunder trening i hvordan finne de mest hensiktsmessige og/eller korrekte løsninger.

Del 1: Praktiske spørsmål om styrearbeid

30 praktiske spørsmål og utfordringer der du skal kunne finne de riktige svarene i vedlagte lovutdrag og utdrag av forskrifter.

Del 2: «Det bobler blant styrets medlemmer»

Det bobler blant styremedlemmene i GeckonX AS. Det er en evig fight internt blant skarpskodde gründere, eiere, ledere og medarbeidere i IT selskapet GeckonX AS. Irritasjon og småkrangling i det daglige fant grobunn, og eskalerte når solide bunnlinjer skulle fordeles mellom ulike syn om: «til meg», «til deg», «igjen i selskapet». Felles vennskap ble til gjensidig tvil og mistro, fellesskap ble til gruppering, klandannelser og stille intens kamp mellom sterke mennesker. Utspekulert, ufint, hardt og etterhvert nådeløst. Trist, men ikke minst en ganske vanlig utvikling når ting går veldig bra eller veldig dårlig.

Bli med for å løse påstander, finne riktige svar, analysere argumenter og løse tvister.

Del 3: «Styreutfordringer innenfor kjede- og konsern» 

Det vurderes «stor-kjede-dannelse» innenfor en konkret bransje. Markedet er preget av tøffere konkurranse på innkjøpssiden. Nye konkurrenter, strenge kompetansekrav, utenlandske etableringer av småaktører osv som går sammen om de større oppdragene – hvilket ikke var situasjonen tidligere. Delvis kaotiske forhold på innkjøpssiden. Vanskelig å få pris- og konkurransefordeler fremover uten å være store enheter.

Bli med for å lære mer om hvordan kjeder og konsern kan dannes. Disseker fordeler og ulemper som styremedlemmer og andre fronter. Avklar flere vesentlige elementer på styrenivå.

NB! Fasit / Kursholders veiledninger for alle oppgaver og spørsmål som reises i og gjennom casene blir lastet opp i deres egen Dropbox-mappe på kvelden samme dag. 

Nett/web-kurs fungerer slik:

Før kurset: Du mottar bekreftelse på kursplass ved bestilling. Før kursstart mottar du e-post med link til nett/web-kursdelen i Teams og digital whiteboard MIRO, og til din Dropbox-mappe. I mappen er det kursmateriell, oppgaver, aktuelle artikler og linker, sjekklister, dokumentmaler med mer. Dette er materiell som brukes under kurset og en del faglig stoff du kan arbeide med og lese deg opp på når det passer best for deg.

Kursdagen(e): Vi starter med felles oppmøte og en kort «start-up»-dialog med kursholder for praktisk gjennomgang av dagen, gruppeinndeling og spørsmål/svar-runde. Vi ser på oppgavene som alle har mottatt i Dropbox-mappen.

Det er lagt opp til gruppearbeid for å studere casene sammen. Felles kommer dere med løsningsforslag, argumenter og forankringer for de beslutninger som fattes – og avgjørelser som tas. 

Gjennom dagen arbeides det med konkrete cases (som også benyttes som gruppeoppgaver under weekend- / og 2-dagers samlingene i Autorisasjonsprogrammet for styremedlemmer) samt en del tilleggsoppgaver i grupper interaktivt via Teams.

Vi har et avtalt «check-point»-tidspunkt ca kl 12.30 der man kan logge seg på Teams-samlingen med kursholder for eventuelle avklaringer og muligheter for litt hjelp i det videre arbeidet.

Alle caseoppgaver må sendes inn av gruppens valgte «sekretær» senest klokken 16.00 samme dag.

Autorisasjonsprogrammet for styremedlemmer

Kurset inngår som én av tre valgfrie grunnkurs i den modulbaserte versjonen av Autorisasjonsprogrammet for styremedlemmer og kan således inngå som tellende kurs i denne ordningen for deg som ønsker å utvide dine kunnskaper og spesialisere deg som autorisert styremedlem.

Del kurset

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Spesialtilpasset kurs

Bedriftsinterne kurs

Alle våre kurs kan leveres som tilpassede bedriftsinterne kurs. Da avtaler vi nærmere tid og sted, samt pris og rammer i hvert enkelt tilfelle. 

Individuell kursdag

Alle våre åpne kurs kan også leveres som «Individuell kursdag» til våre medlemmer. Noen få kurs leveres kun som individuell kursdag. 

Flere kurs over en helg

Ta kontakt med oss dersom du ønsker at vi setter sammen ulike kursemner og tar ansvaret for å arrangere weekendsamling, eller samling over flere dager, for din bedrift.

Kurskategorier