Politisk oppnevnte styremedlemmer

Også politisk oppnevnte medlemmer av et styre har det samme ansvar som alle andre styremedlemmer. Derfor er det viktig at også politisk oppnevnte styremedlemmer i styrene rundt omkring gjennomgår skolering og er oppdatert på lovene for et AS, KF og ASA selskaper.

I en leder i Dagbladet 2017 settes fokus på flere tilfeller der styrer har kommet opp i vanskeligheter ved å gjøre vedtak som strider imot lover og regler, og med det kommet i en økonomisk ansvarsposisjon. Og andre tilfeller der de politisk valgte ikke har satt seg godt nok inn i saker med begrunnelse om at de «bare er politisk oppnevnte».

Store tilfeller er bl.a. Troms Kraft-saken der hele styret trakk seg og til og med styrets leder innrømmer at han hadde for liten kompetanse til å sitte som styreleder. Og det er en person som har vært statsråd i en norsk regjering!

Vannverksaken på Romerike er en annen stor sak. Men det finnes en rekke saker av mindre størrelser enn dette som det kan vises til at styremedlemmene har fått problemer.

Det er verd å merke seg at Aksjelovene er helt klare på at alle styrets medlemmer har det samme ansvaret og at regelen er «En for alle – alle for en». Dermed blir det å sitte i et styre en risikofaktor der hver enkelt kan måtte borge for alt det de eier for å dekke et krav på grunn av feil forståelse av vedtak en er med på, eller fordi en ikke har satt seg godt nok inn i sakene og ikke benyttet seg av de måter en kan begrense sitt ansvar på.

Derfor er det etter vårt syn svært viktig at alle styremedlemmer tilegner seg viden gjennom kurs el. for å få en sikrere basis og forståelse av sin rolle i styret.

Kontakt vår kurskonsulenter på telefon: 22 99 77 00  eller send en e-post til post@styreforeningen.no for en dialog om hva vi kan bidra med i forhold til kurs og oppdatering!

Hva trenger du hjelp til?
Våre konsulenter kan avhjelpe konfliktsituasjoner, tilføre kompetanse der nye muligheter tar form eller der strategien må endres eller ny kompetanse er avgjørende i den fase virksomheten står ovenfor.

Bistand og veileding for din virksomhet

Ta kontakt med oss

Har du spørsmål? Ønsker å starte en dialog med en av våre konsulenter? Eller trenger du bistand i forhold til temaet i denne artikkelen? Ta kontakt i dag.

Del artikkelen med andre