Personvernerklæring

og vesentlige forhold fra Databehandleravtale

Sist oppdatert:  18.10.2022

Personvern og nettbasert behandling av personopplysninger

Takk for at du bruker styreforeningen.no!

Din tillit er viktig for oss. Vi bryr oss om ditt privatliv og din integritet.

Dette er våre retningslinjer for personvern, som beskriver hvordan og hvorfor vi bruker den personlige informasjonen du deler med oss, og de data vi samler inn. Kort sagt, vi bruker den personlige informasjonen vi innhenter til; å tilby tilgang til tjenestene og funksjonalitet på og via styreforeningen.no.

Vi selger aldri dine personlige opplysninger til andre uten din tillatelse.

Personopplysningene dine vil ikke bli brukt på noen måte som er uforenlig med formålet de ble innhentet for.

Personlig informasjon er all informasjon som kan brukes til å identifisere deg.

Denne personvernerklæringen og databehandleravtale gjelder for Den norske forening for styremedlemmer – styreforeningen.no og Foreningsdrift DA sine nett- og konseptløsninger. Personvernerklæringen fra vår side er gjeldende i den til enhver tid siste versjon, slik den forefinnes på våre nettsider under menypunktet «om oss» og som egen artikkel i artikkelregisteret. Vi viser videre til de utfyllende bestemmelser som er inntatt i vedtekter samt medlemsvilkår for Den norske forening for styremedlemmer – styreforeningen.no og som til enhver tid er tilgjengelig på våre nettsider i oppdatert og gjeldende form. Et av våre medlemsvilkår er at du gjør deg kjent med vår personvernerklæring og snarest tar kontakt med oss dersom det er noe du i den sammen-heng har å påpeke, herunder at du selv er behjelpelig med å oppdatere, redigere, endre eller slette data i egen profil (som du som medlem har full tilgang til) dersom vi skulle ha lagrede data om deg som du vil ha endringer i.

Foreningsdrift DA, Øvre Slottsgate 17, 0157 Oslo (Organisasjonsnummer: 982 598 036) er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på nettsiden: www.styreforeningen.no.

Telefon 22 99 77 00  Epost:  

Vi understreker innledningsvis at vi med bevist forhold til utviklingen av internasjonale regler for personvernområdet gjennom de senere år, har valgt en streng egen politikk med hensyn til automatisering av databehandling, bruk av cookies og sporbarhet, og hele veien har begrenset innsamling og lagring av personopplysninger til det minimale.

Det gjelder egne databehandleravtaler for de til enhver tid andre produkter og tjenester som eventuelt leveres av Foreningsdrift DA. Ta kontakt med vårt kundesenter (kontaktopplysninger øverst og nederst i dokumentet) for ytterligere informasjon om vilkår som måtte gjelde for øvrige produkter og tjenester du som bruker måtte være tilknyttet.

Personvernerklæringens- og Databehandleravtalens hensikt

Databehandleravtalens hensikt er å regulere rettigheter og plikter etter rettsgrunnlaget:

Lov av 14.april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger, heretter omtalt som «personopplysningsloven».

Forskrift av 15.desember 2000 nr. 1265, heretter omtalt som «personopplysningsforskriften».

Regulation 2016/679/EC (General Data Protection Regulation), heretter omtalt som «personvernforordningen».

I det følgende omtales personopplysningsloven og forskriften, samt personvernforordningen i fellesskap som «rettsgrunnlaget».

Personvernerklæringen og Databehandleravtalen skal sikre at personopplysninger om de registrerte ikke brukes urettmessig eller kommer uberettigede i hende.

Normalt beholder vi personopplysninger så lenge det er nødvendig for det formålet det ble innhentet eller slik det kreves eller tillates av gjeldende lovverk. For medlemmer lagrer vi dine personopplysninger så lenge du er registrert medlem. Du kan når som helst melde deg ut, og kreve at personopplysningene dine skal bli fjernet. Dersom du ikke lenger er medlem hos oss vil vi lagre personopplysningene dine en periode fremover i tid som samsvarer med den til enhver tid gjeldende lovgivning.

I overensstemmelse med gjeldende personvernlovgivning, har du krav på å kunne bli informert om personopplysningene vi har behandlet om deg, uavhengig av hvordan informasjonen ble innhentet. Dersom du ønsker slik informasjon, vennligst send oss en skriftlig forespørsel til Epost: 

Personopplysninger som behandles

Den norske forening for styremedlemmer – styreforeningen.no og Foreningsdrift DA samler ikke inn personopplysninger som fødselsdato- og personnummer, heller ikke opplysninger om personlige betalingskort i noen av sine databaser.

Eksempler (utfyllende pr dato om minimum krav til data inn i våre systemer) på informasjon som innhentes:

 • Medlems- / Kursdeltakers navn (Fornavn og Etternavn)
 • Firmanavn
 • Firmaadresse/fakturaadresse (Postnummer og Sted)
 • Telefonnummer og e-postadresse (Mobilnummer og Epostadresse samt Telefonnummer arbeid/bedrift)
 • Medlems- / Kursdeltakers styrefunksjon
 • Medlems- / Kursdeltakers interne referanseperson hos oss
 • Begrenset informasjon om generell bruk av nettsiden, i form av blant annet hvilke undersider som besøkes

+ Eventuell CV som er beskrevet særskilt nedenfor

Ut over ovennevnte lagres de kurs du som kurskunde eller medlem har deltatt på hos oss. Disse opplysningene brukes kun for å; a) selektere tilbud på og info om kurs fremover i tid, b) holde orden på studiepoeng innenfor våre autorisasjonsprogram, c) for å kunne supportere deg som bruker med kursbevis og kursbekreftelser fremover i tid når du måtte få behov for det, samt d) for å kunne ha oversikt over din kompetanse i form av gjennomførte kurs som supplement til CV i forbindelse med eventuelle fremtidige rekrutteringsprosesser.

Særskilt og viktig informasjon om data i vår cv base som du selv oppretter, endrer og eventuelt sletter:

I de tilfeller der du som medlem selv velger å laste opp din cv i våre databaser, som et ledd i å være tilgjengelig som kandidat i styrerekrutteringsprosesser, må du selv ta fullt ansvar for omfang og innhold i opplastet cv versjon, herunder da selv påse at din cv ikke inneholder personlige opplysninger du ikke ønsker at skal kunne videreformidles til andre. Av hensyn til dette laster vi aldri opp cv for andre/medlemmer men har gjort dette til en 100% selvbetjent funksjon via «din profil» inne på medlemssidene. Ved å laste opp din egen cv må du derav selv sikre at du kun laster opp og tar med opplysninger i din cv som du da/ved å laste den opp tillater oss å benytte i sin helhet overfor oppdragsgivere I rekrutteringsprosesser.

Hvordan informasjon innhentes?

Den norske forening for styremedlemmer – styreforeningen.no og Foreningsdrift DA samler inn opplysninger gjennom skjemaer på våre nettsider. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene, kan vi være forhindret fra å gi deg tilgang til produktet eller tjenesten.

Mindreårige / Barn

Vi samler ikke bevisst inn personlig informasjon fra personer under 18 år. Hvis du er under 18 år, må du ha foresattes samtykke til å bruke tjenesten. Hvis vi finner ut at vi har samlet inn personlig informasjon fra noen under 18 år uten foresattes samtykke, vil vi ta skritt for å slette informasjonen. Hvis du er foresatte og bli klar over at barnet ditt har gitt sin personlige informasjon til oss, vennligst kontakt oss på

Eksempel på skjemaer vi benytter der data fra skjema lagres i våre oppgitte systemer:

 • Kontaktskjema
 • Når man ønsker å prøve et medlemskap, produkt eller tjeneste
 • Ved kjøp av kurs, medlemskap, produkter eller tjenester på våre nettsider
 • Ved påmelding til webinar, kurs og konferanser
 • Når man laster ned dokumenter, dokumentmaler og artikler fra våre nettsider
 • Ved påmelding til å motta vårt nyhetsbrev eller blogg på e-post

Formålet med informasjonen som innhentes:

 • For å kunne gi lovet tilgang til våre kurs, medlemskapstilbud, produkter og tjenester
 • For å kunne sende relevant informasjon
 • For å kunne ta kontakt og tilby våre kurs, medlemskap, produkter og tjenester

Vi oppretter profiler på bakgrunnen av informasjonen som innregistreres, for å kunne tilby deg de mest relevante produktene og yte god kundeservice. Profilene baseres kun på informasjon som du frivillig gir oss, vi henter ikke inn informasjon for dette formålet fra tredjeparter. Pr idag er det de eneste datapostene/registrerbare dataområdene: «styrefunksjon» og «cv» som vi benytter til å kunne gi deg spesielt kundetilpasset informasjon og/eller oppfølging.

 

Hvordan lagres informasjonen?

Informasjon innhentet gjennom bestillingsskjemaene for kurs, medlemskap, tjenester eller produkter på www.styreforeningen.no lagres i vårt CRM-system/Mammut Enterprise regnskaps- og CRM system. Videre lagres de  minimum krav til data pr dato som er omtalt ovenfor i vårt medlemsregister på styreforeningen.no. I våre  medlemsregistre har du som medlem og bruker selv full tilgang til å oppdatere, endre, slette og legge til de oppgitte data. Vi stiller krav om og innhenter tilfredsstillende personvernerklæringer fra alle våre underleverandører og samarbeidspartnere der de eventuelt har befatning med deler av personopplysninger i våre baser.

Hvordan slettes opplysningene?

Informasjon slettes på oppfordring ved å kontakte vårt kundesenter, eller som nevnt ovenfor ved å logge deg inn på din medlemskapskonto med ditt personlige brukernavn og passord der du kan slette (eller oppdatere, endre og legge til) lagrede data. Vi gjør deg for ordens skyld oppmerksom på at de minimum krav til data pr dato som er omtalt ovenfor i vårt medlemsregister på www.styreforeningen.no er nødvendige for å kunne forvalte ditt medlemskap og dine rettigheter på support, tilgang til våre interne dokument- og avtalebaser med mer.

Utlevering av informasjon til tredjepart?

Personopplysningene deles ikke med noen utenforstående tredjeparter, men Den norske forening for styremedlemmer – styreforeningen.no og Foreningsdrift DA kan bruke underleverandører til å levere hele eller deler av nettsiden. Slike underleverandører kan behandle personopplysninger på vegne av Den norske forening for styremedlemmer – styreforeningen.no og Foreningsdrift DA og vil i så tilfelle bli avkrevet å avgi tilfredsstillende personvernerklæringer overfor Den norske forening for styremedlemmer – styreforeningen.no og Foreningsdrift DA, herunder overfor våre medlemmer, kursdeltakere og brukere. Vi vil oppgi og oppdatere informasjon om eventuelle slike underleverandører i forbindelse med vår til enhver tid gjeldende personvernerklæring og medlemsvilkår.

Rettigheter

Som bruker av nettsidene våre har du som omtalt ovenfor rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven. Vi understreker også her at; informasjon rettes, slettes, oppdateres og endres på oppfordring ved å kontakte vårt kundesenter, eller som nevnt ovenfor ved å logge deg inn på din medlemskapskonto med ditt personlige brukernavn og passord og selv foreta endringer i lagrede data.

Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.

Vi kan gjøre endringer i retningslinjene for personvern

For eksempel kan vi innhente ytterligere informasjon eller bruke informasjonen til andre formål enn de som er spesifisert i denne utgave av personvernerklæringen og databehandleravtale. I så fall vil vi varsle deg på forhånd på en hensiktsmessig måte, for eksempel, ved å vise spesifikk melding på din profil samt på forsiden av www.styreforeningen.no eller via e-post.

Mangler / Overholdelse av dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven

Dersom du mener at Den norske forening for styremedlemmer – styreforeningen.no ved  Foreningsdrift DA og nettkonseptet www.styreforeningen.no ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, ber vi deg ta kontakt med oss snarest. Du har videre rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

Kontaktinformasjon

Telefon 22 99 77 00

Epost:

Foreningsdrift DA, Øvre Slottsgate 17, 0157 Oslo

Organisasjonsnummer Foreningsdrift DA:  982 598 036

Organisasjonsnummer Den norske forening for styremedlemmer – styreforeningen.no:  930 609 226