fbpx

Over 56.000 kursdeltakere siden etableringen 1997

Over 22 års erfaring med styreutvikling og styrearbeid

Er det noe vi kan hjelpe deg med?

Bestill tid med Styrekonsulent her

Tid for gratis avklaringstime for deg som er medlem? Utfordringer eller muligheter du ønsker å diskutere med en styrekonsulent? Noe vi kan avlaste deg som styremedlem eller eier med? 

Vil du bli Autorisert styremedlem? 

Over 1.600 har gjennomført vårt Autorisasjonsprogram for styremedlemmer.

Les mer om de tre ulike kursvariantene for Autorisasjonsprogrammet.

OVER 56.000 KURSDELTAKERE SIDEN ETABLERINGEN 1997

Noen kurs fra vårt omfattende kursutvalg

Daglig leder og styret

Kurset er for daglige ledere, men er også nyttig for deg som ønsker mer klarhet i rollefordelingen mellom daglig leder og styret. Lær om daglig leders rapporteringsplikt, rettigheter og oppgaver i styret.

Les mer »

Praktiske styreutfordringer

Kurset gir deg et mest mulig realistisk bilde av kompleksiteten i styrerelaterte utfordringer, herunder trening i hvordan å finne de mest hensiktsmessige og/eller korrekte løsninger.

Les mer »

Styresekretæren

Kurset gir grunnleggende kunnskap om reglene som er vesentlige for styrets funksjon, og en innføring i styrets arbeid og saksbehandling med vekt på formelle forhold som innkallinger, dokumentasjon og protokollregler.

Les mer »

Ledergruppen

Kurset setter søkelys på hvordan en kan bygge gode ledergrupper og hva som er viktig for å få disse til å fungere i henhold til forventningene.

Les mer »

Regnskapsanalyse og nøkkeltall

Kurset har fokus på nøkkeltall ved å analyserer regnskapet i et selskap og sammen stille de viktige spørsmålene til resultat og balanse. Ved å gå i dybden vil du få en grundig innføring i definisjonene og lære om de viktige nøkkeltallene.

Les mer »

Daglig leder og styret

Kurset er for daglige ledere, men er også nyttig for deg som ønsker mer klarhet i rollefordelingen mellom daglig leder og styret. Lær om daglig leders rapporteringsplikt, rettigheter og oppgaver i styret.

Les mer »

Strategisk logistikkledelse som vekstmotor

Kurset gir en innføring i vesentlige logistikk- og arbeidskapitalkriterier som må tilfredsstilles for å sikre lønnsom vekst. Bli kjent med logistikkanalyser og ulike verktøy som kan brukes for å imøtekomme markedets behov og forventninger.

Les mer »