Søk
Close this search box.
Søk

Optimalisering av verdikjeder er nøkkelen til fremtidig suksess!

Forfatter: Finn Schløsser-Møller

Kontroll over verdikjeden din kan være avgjørende for suksess i dagens konkurransepregete marked. I framtiden vil optimalisering av verdikjeden også handle om å utfordre eksisterende måter å gjøre ting på, og finne innovative løsninger og allianser for å skape merverdi!

Ser du muligheter i å optimalisere verdikjeden din?

Å ha kontroll på din egen verdikjede er viktig. I tiden vi går inn i blir dette avgjørende for om bedriften tjener penger eller ikke!

Åpenhetsloven, bærekraftarbeid og stadig nye lovregler som indirekte rammer mindre bedrifter, gjør at bedrifter som ikke har kontroll på sin egen verdikjede, får stadig større problemer med å hevde seg i konkurransen. 

I framtiden vil optimalisering av verdikjeden også handle om å utfordre eksisterende måter å gjøre ting på og finne innovative løsninger for å skape merverdi:

 • Utvikle nye produkter, tjenester eller forretningsmodeller som skiller seg fra det som allerede finnes på markedet. 
 • Finne nye måter å løse problemer på, forbedre eksisterende produkter eller skape noe helt nytt. 
 • Samarbeide og inngå allianser med andre aktører og konkurrenter.
 • Være åpen for å justere kursen når det er nødvendig, selv om det innebærer å forlate kjente veier.

Vi vil oppleve samarbeid og strategiske allianser mellom konkurrenter og andre aktører vi ikke trodde hadde felles interesser. Kampen om kundene er tøff. 

Kundeorientert tilnærming, forståelse av kundebehov og innsikt i kundens hverdag og utfordringer, er nøkkelen til suksess. De som kan løse disse problemene sømløst og tilpasse seg kundens unike situasjon, vil være vinnerne i markedet. Å være proaktiv og finne løsninger og forutse behov (se trender) der kunden selv ikke er bevisst, gir en stor konkurransefordel.

Kartlegg din egen verdikjede med styrker og svakheter i denne, og se på nye muligheter!

En verdikjede består av alle trinnene som involveres i å bringe et produkt fra konsept til marked. Dette inkluderer alt fra innkjøp av råmaterialer til produksjon, distribusjon, markedsføring og ettermarkeds-service. 

Verdikjeden er kritisk fordi den påvirker kostnader, kvalitet og leveringshastighet, og dermed bedriftens totale konkurranseevne.

Primæraktiviteter:

 • Inngående logistikk: Inkluderer mottak, lagring og håndtering av råvarer.
 • Produksjon/operasjoner: Transformasjon av råvarer til ferdigprodukter.
 • Utgående logistikk: Distribusjon av ferdige produkter til kunder.
 • Markedsføring og salg: Aktiviteter som overbeviser kunder til å kjøpe produktene.
 • Service: Ettermarkeds-støtte for å opprettholde produktverdi og merkelojalitet.

Støtteaktiviteter:

 • Infrastruktur: Organisatoriske strukturer og ledelsessystemer.
 • Personaladministrasjon: Rekruttering, opplæring og medarbeiderutvikling.
 • Teknologiutvikling: Innovasjon og teknologiske forbedringer.
 • Innkjøp: Anskaffelse av ressurser som kreves for primæraktivitetene.

Å ha kontroll selv på verdikjeden er avgjørende i situasjoner hvor kvalitetskontroll, sikkerhet, fleksibilitet, kostnadskontroll, pålitelighet og innovasjon er kritiske faktorer. Hver bedrift må nøye vurdere sine egne behov og prioriteter for å avgjøre hvilke deler av verdikjeden som bør forbli styrt internt.

En teknologibedrift som utvikler avanserte medisinske enheter kan velge å holde produksjonen internt for å sikre at alle deler av produksjonsprosessen oppfyller strenge medisinske standarder, beskytte deres patenterte teknologier og sikre rask tilpasning til nye regulatoriske krav.

Hva er bedriftens kjernekompetanse?

 • Hvilke fordeler kan du ha hvis du kan satse enda mer på kjernekompetansen og utvikling av dine produkter/tjenester som er basert på denne?
 • Hvilke elementer er kritiske for bedriftens suksess?  Kan du øke gjennomføringsevnen din ved å fokusere mer på disse elementene?
 • Hvordan kan du forbedre kundeopplevelsen og skape mer verdi til kunden på dine kjerneprodukter?

Hva ligger utenfor bedriftens kjernekompetanse?

 • Hvor mye tid vil du bruke ekstra for å drifte disse aktivitetene) selv (som ikke er inntektsskapende?
 • Finnes det andre som kan gjennomføre disse aktivitetene bedre enn deg?
 • Hvilken risiko løper du ved å sette ut disse aktivitetene?  Kost/nytte?
 • Er det mulig å samarbeide med andre bedrifter for å dele ressurser eller kompetanse på disse områdene?

Undervurderer du hvor mye fokus som går med til administrasjon, systemer (kvalitetskontrollsystemer), dokumentasjon, sikkerhet, opplæring og utvikling som kreves for å gjennomføre og drifte aktivitetene?

Outsource og sett ut aktiviteter til andre som er bedre!

Bedrifter som har større volum på enkelte aktiviteter, har også ofte bedre erfaring, kompetanse og er mer effektive. Vurder hvilke av aktivitetene som ligger utenfor bedriftens kjernekompetanse, og som du kan sett ut til andre:

Eksempler på tjenester du bør vurdere å sette ut:

 • Deler av teknologiutviklingen og infrastrukturen
 • IT–infrastruktur – drift av bedriftens IT systemer og pc/mobiler
 • Kundestøtte – kundesupport
 • Digitale markedsføringstjenester, reklame
 • Logistikk og transport: Lagerhåndtering, distribusjon og transport av varer
 • HR og personalforvaltning: Rekruttering, opplæring, lønnsforhandlinger og personaladministrasjon
 • Produktutvikling, design og FoU
 • Regnskap, lønnsadministrasjon og økonomisk rådgivning

Ved outsourcing av tjenester er det viktig å huske at du ikke fraskriver deg ansvar og oppfølging. Du må sikre at du har kontroll over tjenestene gjennom nøye planlegging, tett oppfølging og godt samarbeid med leverandøren for å oppnå forventet kvalitet og kontroll. 

Strategisk samarbeid og allianser med andre kan gi større vekst og salg!

En strategisk allianse er en avtale mellom to eller flere selskaper for å oppnå felles forretningsmessige mål ved å dele styrker og ressurser. Gjennom slike allianser kan bedrifter oppnå økt markedsandel, reduserte kostnader, teknologisk samarbeid og tilgang til nye markeder. 

Her er noen eksempler på slike allianser som er inngått med større aktører:

Uber og Spotify, to av verdens ledende teknologiselskaper, har inngått et samarbeid for å tilby en personlig musikkopplevelse for Uber-passasjerer. Denne strategiske alliansen har vært til fordel for begge selskapene på flere måter:

 1. Uber-passasjerer som har en Spotify Premium-konto kan koble Spotify-kontoen sin til Uber-kontoen sin. 
 2. Når kontoene er koblet sammen, kan passasjerene velge sine favoritt-spillelister fra Spotify, som spilles automatisk når de setter seg inn i en Uber. 
 3. Sjåførene kan også velge å spille Spotify-spillelister for passasjerene, eller passasjerene kan selv kontrollere musikken.

Den strategiske alliansen mellom Uber og Spotify har også gjort det mulig for de to selskapene å lære av hverandre og forbedre sine egne virksomheter. For eksempel har Uber lært hvordan man samler inn og bruker data mer effektivt fra Spotify, og Spotify har lært hvordan man bygger en mer personlig brukeropplevelse fra Uber.

Alt i alt er den strategiske alliansen mellom Uber og Spotify et positivt eksempel på hvordan selskaper kan samarbeide for å oppnå gjensidig nytte.

Nestlé og Starbucks; Gjennom den globale kaffealliansen har Nestlé og Starbucks brakt et bredt spekter av produkter til markedet, inkludert 

 1. Starbucks-kapsler for Nespresso og Nescafé Dolce Gusto-systemene, hele bønner, filtermalt og premium instant Starbucks-kaffe, K-Cup-kaffekapsler,  og fløte i hjemme-kategorien og i matservicekanaler.
 2. Nestlé har utvidet Starbucks On-the-go-virksomheten globalt og lanserte nylig en rekke ferdigdrikke kaffeprodukter i Sørøst-Asia og Oseania. 
 3. De har betydelig styrket sin kaffevirksomhet i Nord-Amerika. 
 4. I 2022 genererte Starbucks-virksomheten 1,6 milliarder USD i ekstra salg for Nestlé.

De to selskapene har utvidet rekkevidden av Starbucks’ premiumprodukter til nesten 80 markeder over hele verden, og hittil er mer enn 14 milliarder kopper brygget hjemme og servert gjennom matservicekanaler.

Toyota og Subaru har samarbeidet om utviklingen av sportsbiler:

Toyota 86 / Subaru BRZ: Disse to sportsbilene deler mye av den samme teknologien og plattformen. De har samarbeidet om design, motorer og chassis for å lage biler med høy ytelse og kjøreglede.

Samsung og Apple; Samsung jobber nå sammen med Apple i et mer integrert samarbeid. Dette samarbeidet forventes å samle det beste av begge selskapers ekspertise og innovasjonsevner. 

Apple og Samsung har vært konkurrenter siden smarttelefonens spede begynnelse, men de har også vært forretningspartnere i mange år. 

Samsung har vært en nøkkelleverandør for Apple, og har levert komponenter som OLED-skjermer til iPhone. Dette partnerskapet har vært gjensidig fordelaktig, med Samsung som tjener milliarder på Apples suksess, og Apple som får tilgang til førsteklasses komponenter til sine enheter.

Det kommende samarbeidet som ble offentlig i 2023, innebærer imidlertid en endring i denne dynamikken. I stedet for bare å være en leverandør, jobber Samsung nå sammen med Apple i tettere samarbeid. Dette samarbeidet forventes å samle det beste av begge selskapers ekspertise og innovasjonsevner.

Det spekuleres det i at det kan dreie seg om en MacBook med sammenleggbar skjerm. Dette vil kombinere Apples design- og programvarekompetanse med Samsungs avanserte skjermteknologi, og potensielt skape et produkt som er virkelig banebrytende.

Oppsummering:

 1. Et aktivt styre spiller en avgjørende rolle i å sikre at bedriften tilpasser seg trendene og hele tiden forbedrer sin verdikjede ved å ta diskusjonen inn i styrerommet. 
 2. Fremtidige trender innen kunstig intelligens, digitalisering og bærekraft vil påvirke verdikjedehåndtering. 
 3. Følg med på trender, teknologi og endringer i bransjen og vær nysgjerrig og villig til å eksperimentere og tilpasse deg. 
 4. Ved å sette ut tjenester til andre må du sørge for gode systemer for oppfølging, kontroll og kommunikasjon.
 5. Bygg et sterkt nettverk, samarbeid med andre bedrifter og lær av hverandre der hvor dette er mulig.
 6. Tenk utenfor din egen bransje. Se etter mulige (kreative) allianser med andre bedrifter som har produkter og tjenester som utfyller eller styrker dine produkter til kundene.

Hva trenger du hjelp til?

Våre konsulenter kan avhjelpe konfliktsituasjoner, tilføre kompetanse der nye muligheter tar form eller der strategien må endres eller ny kompetanse er avgjørende i den fase virksomheten står ovenfor.

Flere av våre artikler:

Kontakt oss
Øvre Slottsgate 17,
0157 Oslo