Oppdragseksempler fra våre styrekonsulenter

OPPDRAGSEKSEMPLER 
image_assistanse

Vi har en bredt sammensatt konsulentstab, et omfattende nettverk, tung kompetanse og evne til å «ta i et tak» eller flere. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har behov for assistanse for å nå dine mål eller realisere potensiale for virksomhet eller forretningsområde.

Her følger en rekke konkrete oppdragseksempler som belyser emner og områder våre medlemskonsulenter har arbeidet med: 

Fisjon, nyetablering og ny giv Et større norsk konsern går konkurs, ansatte ønsker å skille ut egen avdeling, med isolert god lønnsomhet fra boet og starte egen virksomhet! Våre konsulenter bidro i hele prosessen, herunder i forbindelse med etablering av foretak, leieavtaler, kontakt med utenlandsk – internasjonal – leverandør om å kjøpe ut ordremasse samt investere kapital, oppbygging av rutiner og systemer, markedsbearbeidelse. Selskapet ble i løpet av få år et ledende foretak i sin bransje.

Fra ide til virkelighet – detaljert og omfattende forretningsutviklingsprosess  2 unge ingeniører har tatt ut 3 spennende patenter. Nyutdannede, studielån, etablering og familiestiftelse… Realiseringen av ide til virkelighet virker fjern og uoppnåelig! Våre konsulenter bidrar ifm etablering av foretak innhenting av styremedlemmer, prospektutarbeidelse, innhenting av kapital nasjonalt og internasjonalt med mer. Eierne og etablererne har i dag avtale med et av verdens 30 største selskaper. Produktene er lisensiert ut. Det norske selskapet er verdt 100 talls millioner, og de årlige inntektene er vesentlige.

Omstrukturering og endring 60 år gammelt familieselskap stagnerer og resultatene de siste 3 år er svært negative. Ansvar for ansatte, familiebedriften og egen økonomi tynger! Våre konsulenter bidrar til refinansiering, avvikling av ulønnsomme forretningsområder, opparbeidelse av kontaktnett og nye markedskanaler. 2 år senere er alle tall positive, ordreinngangen er svært bra og selskapets fremtid er betydelig sikret.

Forretningsplan, strategiprosess og styringssystemer 6 dyktige softwareutviklere har et innstendig ønske om egen virksomhet. De kan sitt fag, er fulle av pågangsmot og tro på egne produkter. Hvordan markedsføre seg, etablere seg, unngå fellene og utfordringene! Våre konsulenter bistår i hele bedriftsutviklingsprosessen. Forretningsplaner, møter med bank, investorer og leverandører, strategiplanlegging, økonomiske styringsmodeller mm. Selskapet er i dag vinner i sitt marked.

Strategi for omstilling av konkurranseutsatt bedrift Et solid selskap i et stadig mer konkurranseutsatt marked ser behov for nytenkning / utvikling for å møte fremtidige markedsutfordringer og samtidig opprettholde inntjeningen. Vår konsulent bidro gjennom aktivt styrearbeid og nært samarbeid med ledelsen til en aktiv strategiprosess som fører til omlegging av produksjonen, modernisering / fornyelse av produkt tilbudet, differensiering av finansstrategien, bedret målstyring og endret fokus for ledelsen. Bedriften har de siste år doblet bunnlinjen og økt utbytte uten å forringe sin soliditet og egenkapitalsituasjon.

Etablering av selskap i Houston Et internasjonalt selskap ønsket å etablere en datterbedrift for å bedre sin markedstilgang rettet mot det amerikanske shippingmarkedet. Vår konsulent bidro gjennom sin rolle som styreleder til etablering av selskapet, rekruttering av nøkkelpersonell og å få på plass leverandør og forhandleravtaler i nøkkelhavner i USA. Gjennom sterk fokus på ledelse, relasjonsbygging og kundeorientering var vår konsulent instrumental i å få etablert selskapet som en markant aktør i det amerikanske leverandørmarkedet mot shipping kunder iløpet av 2 år.

Økt produksjonskapasitet uten investeringer En norsk produksjonsbedrift ønsket å bedre sine marginer men ikke å investere utover nødvendig vedlikehold. Vår konsulent bidro til en nyorientering av organisasjonen basert på involvering, teamutvikling og tydelige målsetninger. Organisasjonen ble endret og tilpasset en ny, ambisiøs  produksjonsplan. Resultatet ble en 20 % økning av produksjonskapasiteten med 25 % reduserte kostnader.

Omstrukturering og mer effektivitet Stort norsk selskap ønsker seg en mer effektiv konsernadministrasjon – teamorganisert. Våre konsulenter utformer og gjennomfører endringer i tett samarbeid med ledelsen. Det gjennomføres en-til-en samtaler med i overkant av 50 ledere og medarbeidere der det avklares nye arbeidsoppgaver, lederkabal og utfordringer som ligger i ny teamorganisasjon. Betydelig effektivitet i beslutningsstrukturen samt tettere samhandling og tydeligere resultatansvar for den enkelte leder og medarbeider blir konkrete resultater av endringene.

Lederutvikling for mellomledere Stort norsk / internasjonalt selskap ser et sterkt behov for betydelig styring av lederkapasiteten til mellomlederne. Et tilpasset lederutviklingsprogram utvikles i nært samarbeid med toppledelsen og våre konsulenter.  Programmet inneholder bl.a. konkrete arbeidsoppgaver mellom hver samling samt strekt fokus på det å bygge opp den enkelte leder slik at de tilegner seg en verktøykasse som de kan bruke i sine daglige lederutfordringer med eget personell, kunder og de resultater den enkelte leder skal levere og blir målt på.

Teamutvikling for ledergruppe Banksjefen i en mellomstor sparebank ønsker bedre samhandling i ledergruppen. Våre konsulenter bidrar med to ting: a) Utarbeide ny organisasjonsstruktur for ledelse og organisasjon. b) Utarbeide og gjennomføre et lederutviklingsprogram skreddersydd den nye ledergruppen.  Gevinsten av de to tiltakene er en tydeligere ledergruppe, bedre internt samarbeid og bedre kundebehandling.

Snuoperasjon i familiebedrift En veletablert og tradisjonsrik håndverksbedrift hadde akkumulert et underskudd på 12 millioner i løpet av en 4-års periode. Basert på tidligere samarbeid, ble en av våre konsulenter «hentet inn» av selskapets revisor for å få snudd den negative utviklingen. Etter tett samarbeid med eiere, styret og ledelsen, gikk bedriften med betydelig overskudd etter 2 år. Klare målsettinger, endret rollefordeling, etablering av nye rutiner og oppfølgingssystemer, forbedret kundesupport og intern holdningsendring var nøkkelbegreper i endringsprosessen.

Fra tanke til handling 2 ingeniørstudenter hadde, som et ledd i sitt masterstudium, utviklet et mobilbasert rapporterings- og styringssystem. De kontaktet en av våre konsulenter for å få hjelp til å starte egen bedrift, basert på konseptet. Vår konsulent gikk inn i selskapet som arbeidende styreformann, og etter 4 år med systematisk og målrettet arbeid, var status som følger: Selskapet hadde vokst til 6 ansatte, hadde gode resultater og var uten gjeld. I full forståelse med gründerne, ble selskapet solgt til en større mobiloperatør.

Kontakt oss for nærmere dialog omkring dine behov på:

Telefon:  41 51 00 51     E-post post@styreforeningen.no