Omstilling og innovasjon (nett/web-kurs inkl. verktøy)

Evne til stadig innovasjon og rask omstilling blir stadig viktigere. Styret er ansvarlig for å sikre forsvarlig drift av virksomheten. Å handle når krisen er der er i de fleste tilfeller for sent. I dette kurset lærer man hvordan virksomheters innovasjonsevne og omstillingstakt kan økes.

Detaljer for kurset

Bedrifters rammebetingelser endres stadig raskere. Bransjegrensene hviskes ut, nye konkurrenter entrer scenen og de konkurransefortrinnene man har i dag kan bli en hemsko i morgen. Dette stiller større krav til innovasjonsevne og omstillingstakt enn noensinne.

Styret er ansvarlig for å sikre forsvarlig drift av virksomheten. Allikevel ser vi at mange styrer legger alt for lite tid og vekt på kontinuerlig innovasjon og omstilling. De fleste av oss ser alt gjennom «fortidens» briller. Derfor reageres det som regel for sent og ikke før man er eksponert for en krise i en eller annen form og er nødt til å reagere for å redde bedriften.

Stadig innovasjon og omstilling er det nye normale, og de fleste bedrifter er ikke godt nok forberedt på dette. Dette kurset er for styreledere, styremedlemmer og daglige ledere i alle typer selskaper som ønsker å bidra til at de virksomheter de er ansvarlige for som vil sørge for at

Kursinnhold:

 • Metoder for å oppdage potensielle bransjeskift
 • Hva er svake signaler og hvordan følge med på disse
 • Hvordan vurdere risiko for disrupsjon
 • Enkle og effektive metoder for å utvikle fremtidsscenarier
 • Strategiske dilemmaer
 • Hvordan Identifisere og utnytte økosystemer
 • Hva er gapet mellom bedriftens omstillingsbehov og evne.
 • Hvordan balansere fokus på kjernevirksomhet og fremtidig vekst og utvikling
 • Hvordan strukturere og organisere innovasjonsarbeidet
 • Analyse av markedsmuligheter
 • Strategier for innovasjon
 • Optimal balanse kjernevirksomhet, organisk vekst og nye forretningsområder
 • Hva skal til for å skape en kultur for innovasjon og omstilling
 • Gjennomgang av de mest brukte verktøy for innovasjon

Nett/webkurs fungerer slik:

Kurset er oppdelt i 4 moduler, med 4 ukentlige «live» webinarer på 1 time og hjemmearbeid mellom disse. Webinarene består av korte forelesninger, gjennomgang av verktøy og metoder, enkle gruppeoppgaver og presentasjon av hjemmearbeid.

Før kursoppstart: Du mottar bekreftelse på kursplass ved bestilling. Kvelden før første kursdag mottar du link til egen Dropbox-mappe med kursmateriell. Du kan arbeide med kursmateriellet, oppgaver og cases mellom webinarene.

Kursdagene: Logg deg på webinaret ved å benytte mottatt link for å delta. Kursholder gjennomgår kursmateriell, foiler og annet aktuelt materiell. Det er lagt opp til interaktivitet og spørsmål fra deltakere underveis. Det er plass til maks 9 deltakere for å gi rom for dialog og samspill gjennom kurset.

Oppfølging: Du får en egen “kurskonsulent” som du underveis kan få assistanse av mens du arbeider med kursmateriellet.

Del kurset

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Spesialtilpasset kurs

Bedriftsinterne kurs

Alle våre kurs kan leveres som tilpassede bedriftsinterne kurs. Da avtaler vi nærmere tid og sted, samt pris og rammer i hvert enkelt tilfelle. 

Individuell kursdag

Alle våre åpne kurs kan også leveres som «Individuell kursdag» til våre medlemmer. Noen få kurs leveres kun som individuell kursdag. 

Flere kurs over en helg

Ta kontakt med oss dersom du ønsker at vi setter sammen ulike kursemner og tar ansvaret for å arrangere weekendsamling, eller samling over flere dager, for din bedrift.

Kurskategorier