Omstilling og innovasjon – Nettkurs (live)

Evne til stadig innovasjon og rask omstilling blir stadig viktigere. Styret er ansvarlig for å sikre forsvarlig drift av virksomheten. Å handle når krisen er der er i de fleste tilfeller for sent. I dette kurset lærer man hvordan virksomheters innovasjonsevne og omstillingstakt kan økes.

Detaljer for kurset

Bedrifters rammebetingelser endres stadig raskere. Bransjegrensene hviskes ut, nye konkurrenter entrer scenen og de konkurransefortrinnene man har i dag kan bli en hemsko i morgen. Dette stiller større krav til innovasjonsevne og omstillingstakt enn noensinne.

Styret er ansvarlig for å sikre forsvarlig drift av virksomheten. Allikevel ser vi at mange styrer legger alt for lite tid og vekt på kontinuerlig innovasjon og omstilling. De fleste av oss ser alt gjennom «fortidens» briller. Derfor reageres det som regel for sent og ikke før man er eksponert for en krise i en eller annen form og er nødt til å reagere for å redde bedriften.

Stadig innovasjon og omstilling er det nye normale, og de fleste bedrifter er ikke godt nok forberedt på dette. Dette kurset er for styreledere, styremedlemmer og daglige ledere i alle typer selskaper som ønsker å bidra til at de virksomheter de er ansvarlige for jobber proaktiv med innovasjon og omstilling.

Kursinnhold:

 • Metoder for å oppdage potensielle bransjeskift
 • Hva er svake signaler og hvordan følge med på disse
 • Hvordan vurdere risiko for disrupsjon
 • Enkle og effektive metoder for å utvikle fremtidsscenarier
 • Strategiske dilemmaer
 • Hvordan Identifisere og utnytte økosystemer
 • Hva er gapet mellom bedriftens omstillingsbehov og evne.
 • Hvordan balansere fokus på kjernevirksomhet og fremtidig vekst og utvikling
 • Hvordan strukturere og organisere innovasjonsarbeidet
 • Analyse av markedsmuligheter
 • Strategier for innovasjon
 • Optimal balanse kjernevirksomhet, organisk vekst og nye forretningsområder
 • Hva skal til for å skape en kultur for innovasjon og omstilling
 • Gjennomgang av de mest brukte verktøy for innovasjon

Nettkurs fungerer slik:

Før kurset: Du mottar bekreftelse på kursplass ved bestilling. Før kursstart mottar du e-post med link til nettkurset som vil foregå i Teams, og til din Dropbox-mappe. I mappen er det kursmateriell, oppgaver, aktuelle artikler og linker, sjekklister, dokumentmaler med mer. Dette er materiell som brukes under kurset i tillegg til en del faglig stoff du kan arbeide med, og lese deg opp på når det passer best for deg.

Kursdagen: Logg deg på nettkurset ved å benytte mottatt link. Kursholder gjennomgår kursmateriell, foiler og annet aktuelt materiell. Det er lagt opp til interaktivitet og spørsmål fra deltakere underveis. Det er normalt plass til maks 9 deltakere for å gi rom for dialog og samspill gjennom kurset.

Etter nettkurset: Bilder av Whiteboard-gjennomganger, eventuelle fasiter til oppgaver (avhengig av kurstype), samt andre hjelpemidler som har blitt brukt gjennom kurset, lastes opp i Dropbox-mappen. Du kan kontakte vår supportavdeling for eventuelle spørsmål eller for å ta opp forhold som du kanskje fant vanskelig å ta opp under selve kursgjennomgangen, etter kurset.

Del kurset

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Spesialtilpasset kurs

Bedriftsinterne kurs

Alle våre kurs kan leveres som tilpassede bedriftsinterne kurs. Da avtaler vi nærmere tid og sted, samt pris og rammer i hvert enkelt tilfelle. 

Individuelt kurs

Alle våre åpne kurs kan også leveres som individuelt kurs til våre medlemmer.

Flere kurs over en helg

Ta kontakt med oss dersom du ønsker at vi setter sammen ulike kursemner og tar ansvaret for å arrangere weekend-samling, eller samling over flere dager, for din bedrift.

Kurskategorier