fbpx
Go to Top
  • Du har ingen produkter i handlekurven.

Om oss

Den norske forening for styremedlemmer – styreforeningen.no

«The Norwegian Association of Board Members». Etablert i 1997. Feiret 20 års jubileum i 2017.

Den norske forening for styremedlemmer – Styreforeningen.no  ble etablert i 1997, i forbindelse med at nye aksjelover ble vedtatt for AS og ASA sommeren samme år, og foreningen ble basert på følgende formål;

Den norske forening for styremedlemmer – styreforeningen.no er partipolitisk uavhengig og har som formål å bidra til økt kompetanse og profesjonalitet for alle med interesse for styreområdet, dog særskilt for styremedlemmer, ledere og eiere samt virksomheter og organisasjoner i Norge

Vår overordnede visjon er; ” Den norske forening for styremedlemmer – styreforeningen.no skal være den ledende og mest foretrukne aktør i Norge når det gjelder styreutvikling, styrekurs og styrerådgivning, samt ledende når det gjelder informasjon på internett, verktøy og litteratur innenfor styrearbeidsområdet”

Pr inngangen til 2020 har vi avholdt kurs for ca 55.000 enkeltpersoner og i overkant av 1.600 personer har deltatt på vårt omfattende Autorisasjonsprogram for styremedlemmer. Vi har ”vært lokalt tilstede” med våre kurs, som åpne kurstilbud eller bedriftsinterne kursleveranser, på flere 100 lokasjoner rundt om i Norge. 

Den norske forening for styremedlemmer – Styreforeningen.no utøver ikke næringsvirksomhet eller medlemskapsforvaltning i egen regi, men påser gjennom sitt styre og ledelsen at foreningens medlemmer får tilgang til relevant rådgivning, kurs, opplæring, hjelpemidler og support til fordelaktige priser og ved fordelaktige løsninger, tilgjengelige gjennom valgt medlemskapsordning og gjennom nettportalen www.styreforeningen.no. Drift og forvaltning av alle medlemskapstilbud, markedsføring, salg, foreleserleveranser, tjenesteleveranser og medlemsbistand utøves av og ivaretas gjennom assosierte og autoriserte medlemmer basert på skriftlige bidrags- og leveranseavtaler som ivaretar foreningens formål og medlemmenes vedtektsbaserte rettigheter. 

Din tillit er viktig for oss. Vi bryr oss om ditt privatliv og din integritet. Her følger våre retningslinjer for personvern, som beskriver hvordan og hvorfor vi bruker den personlige informasjonen du deler med oss, og de data vi samler inn. Kort sagt, vi bruker den personlige informasjonen vi innhenter til; å tilby tilgang til tjenestene og funksjonalitet på og via styreforeningen.no. Pdf fil med vår personvererklæring;  SF personvernpolicy pr 20.06.2018

Den norske forening for styremedlemmer – styreforeningen.no har 2 typer medlemskap;

1) Brukermedlemskap, fordelt på Individuelt brukermedlemskap eller Styrebrukermedlemskap(hele styret), samt en bidragsytende medlemskapsordning som; 2) Assosiert partner medlem.

Nedenfor følger nærmere beskrivelse av brukermedlemskapsordningene:

Individuelt brukermedlemskap(IBM) og Styrebrukermedlemskap(SBM):

Individuelt brukermedlemskap er det personlige medlemskap som gir enkeltpersoner rettigheter til å gjøre bruk av alle hjelpemidler, verktøy, dokumentmaler mm på styreforeningen.no. Individuelt medlemskap kan også tegnes på dine vegne fra arbeidsgiver/selskap der du har styreverv ved et felles Styrebrukermedlemskap for alle styremedlemmer og daglig leder.

  • Tilgang til medlemssidene på www.styreforeningen.no med eget brukernavn og passord med adgang til  brukerinnhold, hjelpemidler, dokumentmaler, spørsmål og svar baser med mer
  • Tilgang til kurs, seminarer, support, assistanse, brukerfordeler, tilknyttede fagmiljøer og ressurser til  brukerrabatterte priser og vilkår slik det til enhver tid er beskrevet på www.styreforeningen.no.

Enhver som aksepterer og overholder foreningens vedtekter og som har betalt medlemskontingent kan inneha Individuelt brukermedlemskap eller Styrebrukermedlemskap (heretter samlet omtalt som «Brukermedlemskap»).

Årlig individuelt brukermedlemskap er pr 01.01.2018 på kr. 2.450,- og på 1/3 av årlig medlemskapspris tilkommer mva (vi har samme fordeling av mva fri og mva pliktig andel som Revisorforeningen). (Selskap, organisasjon, stiftelse etc kan tegne flerbrukerløsning der x-antall styremedlemmer innen virksomheten/konsernet da får sine individuelle brukertilganger og kontakt oss i den sammenheng for pristilbud)

Brukermedlemskap løper fra den dato kontingent innbetales og for ett år om gangen. Et brukermedlemskap kan tildeles på ”prøve” for en kortere tidsperiode i forbindelse med kurs. Brukermedlemskap kan sies opp skriftlig før fornyelsesefaktura for medlemskap forfaller. Et brukermedlem som har innbetalt medlemskontingent, men ikke finner å kunne akseptere foreningens til enhver tid gjeldene vedtekter, kan si opp sitt medlemskap skriftlig med øyeblikkelig varsel. Løpende medlemskap som er innbetalt refunderes normalt ikke for perioden det er innbetalt for. De komplette vedtektene for Den norske forening for styremedlemmer finner du her i PDF:  Vedtekter for Den norske forening for styremedlemmer pr 01.04.2018

Vi håper du vil ha stor nytte av ditt medlemskap og/eller kursdeltakelse!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller ønsker ytterligere opplysninger!