Styreforeningen

Bli kjent med oss

0
Kurs og seminarer
0 år
Etablert i 1997
0
Kursdeltakere
0
Autoriserte styremedlemmer

Over 25 år som Norges ledende aktør innen styreutvikling

Den norske forening for styremedlemmer  / The Norwegian Association of Board Members.

Etablert den 13.09.1997.  Vi feiret 25 års jubileum den 13.09.2022.

Den norske forening for styremedlemmer – Styreforeningen.no ble etablert i forbindelse med at nye aksjelover ble vedtatt for AS og ASA sommeren i 1997, og foreningen ble organisert som en ideell forening. Foreningen ble og er basert på følgende formål;

«Den norske forening for styremedlemmer – styreforeningen.no er partipolitisk uavhengig og har som formål å bidra til økt kompetanse og profesjonalitet for alle med interesse for styreområdet, dog særskilt for styremedlemmer, ledere og eiere samt virksomheter og organisasjoner i Norge».

Visjon og hovedmålsettinger

Vår overordnede visjon er:

«Den norske forening for styremedlemmer – styreforeningen.no skal være den ledende og mest foretrukne aktør i Norge når det gjelder styreutvikling, styrekurs og styrerådgivning, samt ledende når det gjelder informasjon på internett, verktøy, produkter og konsepter innenfor styrearbeidsområdet».

Det er videre blant våre hovedmål at medlemskap i Styreforeningen skal sikre medlemmene: løpende utviklingsmuligheter, tilgang til kompetanse og nettverk, støtte, support og konkret hjelp og assistanse i forbindelse med utøvelse av sine verv som styremedlemmer. 

Kurs innen styrearbeid og «styrestyrte virksomhetsområder»

Ved inngangen til 2023 har vi avholdt kurs for ca 63.000 enkeltpersoner og i overkant av 2.700 personer har deltatt på våre omfattende versjoner av: Autorisasjonsprogram for styremedlemmer. 
 
Vi har ”vært lokalt tilstede” med våre kurs, som åpne kurstilbud eller bedriftsinterne kursleveranser, på flere hundre lokasjoner rundt om i Norge. Fra og med mars 2020 har vi videre utviklet en rekke nettbaserte / virtuelle kurs og kompetanseprogrammer. 
Vår kursportefølje er bred og omfatter ca 100 fagområder rettet mot styret, eiere, daglig ledere, ledende ansatte, valgkomiteer innenfor de fleste selskaps-, organisasjons- og virksomhetsområder. 
 
Vår fellesnevner for kurs levert gjennom Styreforeningen er at emner og områder skal omhandle alle sider av styreabeid konkret, men også de fagområder eller emner som det tilligger styrets ansvarsområde å organisere, kontrollere og følge opp. De sistenevnte har vi selv definert som: «styrestyrte virksomhetsområder».

Organisering og innholdsleveranser

Styreforeningen utøver ikke næringsvirksomhet eller medlemskapsforvaltning i egen regi, men påser gjennom sitt styre og ledelse at foreningens medlemmer får tilgang til relevant rådgivning, kurs, opplæring, hjelpemidler og support til fordelaktige priser og ved fordelaktige løsninger, tilgjengelige gjennom valgt medlemskapsordning og gjennom nettportalen styreforeningen.no

Drift og forvaltning av alle medlemskapstilbud, markedsføring, salg, foreleserleveranser, tjenesteleveranser og medlemsbistand «outsources» og utøves av og ivaretas gjennom assosierte og autoriserte medlemmer eller samarbeidspartnere basert på skriftlige bidrags- og leveranseavtaler som ivaretar foreningens formål og medlemmenes vedtektsbaserte rettigheter.

Organiseringen er videre definert og beskrevet i Styreforeningens vedtekter:  

Personvern

Din tillit er viktig for oss. Vi bryr oss om ditt privatliv og din integritet. Her følger våre retningslinjer for personvern, som beskriver hvordan og hvorfor vi bruker den personlige informasjonen du deler med oss, og de data vi samler inn. Kort sagt, vi bruker den personlige informasjonen vi innhenter til; å tilby tilgang til tjenestene og funksjonalitet på og via styreforeningen.no.

Les vår personvererklæring

Medlemskap

Vi tilbyr to typer medlemskap: For enkeltpersoner eller bedrifter som er brukere og et for innholdsleverandører.

  1. Brukermedlemskap, fordelt på «Individuelt brukermedlemskap» eller «Gruppe brukermedlemskap» (hele styret + daglig leder / bedrifts- eller konsernmodell).
  2. En bidragsytende medlemskapsordning som «Assosiert partner medlem» for innholdsleverandører, kurs- og tjenesteaktører.
Kontakt oss
Administrasjon & Salgsavdeling
Post & Regnskapsavdeling: