Ny som leder – Førstegangsleder, Modul 1-5 (inkl. 2 Nett/Web-moduler)

Kursserien er et skreddersydd modulkonsept der deltakelse på alle de 5 modulene gir deg et meget godt fundament for din videre ledelse.

Detaljer for kurset

Kursserien er et skreddersydd modulkonsept der deltakelse på alle de 5 modulene gir deg et meget godt fundament for din videre ledelse.

Det er så viktig å komme godt ut.

Når du er «ny i en lederrolle» blir du betraktet ekstra nøye og vaktsomt fra dine nye medarbeidere. Er du ny i en lederrolle for medarbeidere som tidligere var dine kollegaer, kan «din og deres verden – og forholdene dere imellom – snus på hodet i løpet av dager eller i løpet av ett møte, som følge av en eneste handling fra din side. De relasjonelle forholdene er plutselig helt annerledes!

Forventningspresset til deg som er førstegangsleder eller mellomleder er stort – både ovenfra og nedenfra. For å «overleve» presset og vokse godt inn i rollen kan det være avgjørende å få god hjelp i å håndtere teknikker, samt skape trygghet for et mentalt skille mellom personer og roller fremover.
Men det starter med deg selv – å kjenne deg selv best mulig! Så må du lære deg å lese og forstå dine medarbeidere best mulig, se deres behov for åpenhet, hjelp, tilrettelegging, problemløsning, råd og veiledning.

Det å kunne gi andre mennesker virkningsfulle tilbakemeldinger samt å beherske gode kommunikasjonsteknikker for å oppnå ønskede resultater er avgjørende for et godt resultat.

Få rådene som gir deg suksess i lederrollen. Hør, se og opplev andre lederes årelange erfaringer samt få med deg de andre deltakernes spørsmål, utfordringer og erfaringer. Bygg deg ett nettverk med førstegangsledere i samme situasjon – men i andre virksomheter. Voks sammen!

Kursinnhold:

 • Om forventningspresset i rollen som leder
 • Om å takle overgangen fra kompis til sjef
 • Kjenn deg selv! Hvordan du fremstår for andre?
 • Dine styrker og svakheter
 • Selvtillitt – tro på seg selv – mestring
 • «Se deg selv i speilet og studer det du ser»
 • Bevisstgjøringen omkring egen tanker
 • Psykologiske faktorer med stor betydning
 • Selvledelse; retning og mål for handlinger
 • Bevisst egne handlinger og dets konsekvenser
 • Egenmotivasjon og egenutvikling
 • Egenevaluering og selvanalyse for justering

Del kurset

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Spesialtilpasset kurs

Bedriftsinterne kurs

Alle våre kurs kan leveres som tilpassede bedriftsinterne kurs. Da avtaler vi nærmere tid og sted, samt pris og rammer i hvert enkelt tilfelle. 

Individuell kursdag

Alle våre åpne kurs kan også leveres som «Individuell kursdag» til våre medlemmer. Noen få kurs leveres kun som individuell kursdag. 

Flere kurs over en helg

Ta kontakt med oss dersom du ønsker at vi setter sammen ulike kursemner og tar ansvaret for å arrangere weekendsamling, eller samling over flere dager, for din bedrift.

Kurskategorier