Go to Top
  • Du har ingen produkter i handlekurven.

«Ny anbefaling om eierstyring og selskapsledelse» av 17.10.2018. Viktig og nyttig for mange styremedlemmer!

 

Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (nues.no) utga 17. Oktober 2018 ny oppdatert utgave av de norske «corporate governance principles» i form av;

«Ny anbefaling om eierstyring og selskapsledelse»

Viktig og nyttig for mange styremedlemmer!

http://wpstatic.idium.no/nues.no/2018/10/NUES_nor_web_okt2018_2.pdf