Medlemssupport og avklaringstimer

En av de mest brukte medlemsfordelene er vår support tjeneste og tilgangen til gratis avklaringstimer. Alle medlemmer (herunder de med prøvemedlemskap) har tilgang til gratis support når det er behov for enklere avklaringer (løpende), samt mulighet til å booke tid for en times avklaringsmøte for mer omfattende avkalringer (1-gratis avklaringstime pr halvår).

Vi forsøker å besvare supporthenvendelser så raskt som mulig, men avhengig av tema og ledige tilgjengelige styrekonsulenter «der og da», må vi ta forbehold om at du senest skal få svar innen utgangen av neste arbeidsdag, 
 
 
Du kan også ringe oss på 22 99 77 00.  Du settes da over til aktuell styrekonsulent avhengig av tema eller den konkrete person du måtte ønske å snakke med, eller vi avklarer nærmere dialog.