fbpx
Go to Top
  • Du har ingen produkter i handlekurven.

Medlemskap

Velkommen til Den norske forening for styremedlemmer – styreforeningen.no

For Årsmedlemskap til kr. 2.450,- eks mva (begrenset mva andel ) får du (EN-bruker) tilgang til alle fordeler som brukermedlem 

Vi har siden 1997 levert styreutvikling og bidratt til økt styrekompetanse i store som små virksomheter over hele landet!  Innen utgangen av 2018 vil over 50.000 styremedlemmer og ledere ha deltatt på de ulike kurs og seminarer som vi leverer.

  Ta kontakt på 22 99 77 00 eller post@styreforeningen.no ved spørsmål! 

til bestillingsskjema for medlemskap her..

Den norske forening for styremedlemmer – styreforeningen.no er partipolitisk uavhengig og har som hovedformål å bidra til økt kompetanse og profesjonalitet for alle med interesse for styreområdet, dog særskilt for styremedlemmer, ledere og eiere samt virksomheter og organisasjoner i Norge. Den norske forening for styremedlemmer har som målsetning å være et kompetansesenter og hjelpeorgan for styrearbeid og bedriftsutvikling. Den norske foreningen for styremedlemmer – styreforeningen.no skal tilby brukermedlemskap med særskilte fordelsløsninger og rettigheter for den enkelte bruker. Et brukermedlemskap gir tilgang til våre medlemssider, support og andre medlemsfordeler og skal videre sikre at den enkelte brukermedlem får særskilt tilgang til kompetanse, hjelpemidler, råd og veiledning, samt oppdateringer av faglig og praktisk art.

Brukermedlemskap og tilgang til fordeler og brukerområdene på styreforeningen.no får du ved å bestille personlig medlemskap eller ta kontakt for flerbruker-/firma medlemskap.

1.)  Generell telefonisk og e-post basert Styremedlemssupport. Telefonisk og / eller e-post support for våre brukermedlemsmer omfatter å kunne henvende seg til oss med konkrete spørsmål som dukker opp i forbindelse med utøvelse av ditt styreverv – KOSTNADSFRITT.  Det kan for eksempel være:Hvor finner jeg lovhjemmelen for et konkret område/funksjon? Dette skjedde på vårt siste styremøte – er denne håndteringen i tråd med gjeldene regler? Er på vei til styremøte og skal behandle en vanskelig sak – hvordan bør jeg gå frem i denne sammenheng? Du kan også avtale en KOSTNADSFRI AVKLARINGSTIME en gang hvert halvår med en av våre styrekonsulenter. Vi har daglige henvendelser fra medlemmer med praktiske problemstillinger og ser frem til å hjelpe deg med dine spørsmål. Telefon: 22 99 77 00  Epost: post@styreforeningen.no 

2.)  Dokument- og avtalemaler, sjekklister og faglige artikler og lovkommentarer. Vi har norges største base med styrerelaterte artikler, sjekklister, dokument- og avtalemaler. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har behov for andre dokumentmaler, avtalemaler eller sjekklister enn det du finner når du er innlogget på være medlemssider. Vi har flere hundre dokumentmaler tilgjengenlig for våre medlemmer. Inne på våre medlemssider finner du videre en mengde faglige og emnespesifikke artikler. De fleste av våre faglige medlemsartikler er kombinert med tilhørende sjekklister og/eller dokumentmaler for å gi deg som bruker optimal praktisk nytte.

3.)  Medlemsrabatter på mellom 900-1.200 kroner alle åpne kurs (Ca 60 ulike Kurs og Seminarer). Vi har et bredt og variert åpent kurstilbud for våre medlemmer, med ulik styre- og forretningsmessig vinkling og innhold, spredt rundt i flere byer i vårt langstrakte land. Videre kan de fleste av våre kurs leveres bedriftsinternt. Vi har mulighet til å sy sammen elementer fra flere kursområder til egne bedriftsinterne kursvarianter. Medlemmer har gode medlemsrabatter på alle kurs i kursplanen og vi gir videre tilgang til enkeltkurs og moduler gjennom året med særskilt gode betingelser

4.)  Individuelle kursdager (En til En kurs) Kombinasjon av kurs og konsulentbistand.  Individuell kursdag er KUN for tilgjengelig for deg som har et brukermedlemskap! Kombinasjonen av “en til en” gjennomgang av valgt kursemne med muligheten til å stille spørsmål og linke kursgjennomgangen direkte mot egne utfordringer eller uklarheter gjør en individuell kursdag spesiell. ( Kursdag med kun deg og kursholder tilstede ).Individuelle kurs har en tidsramme på 3 timer ( noe utvalgte kursemner til kr 5.950,- eks mva) eller 5-6 timer ( 8.950,-eks mva). Individuell kursdag leverer vi ute hos den enkelte kunde (og reise og eventuelt opphold for foreleser kommer da i tillegg) alternativt etter nærmere avtale om sted.

5.)  Rådgivning konsultativ virksomhet, styre- og bedriftsutvikling til medlemspris d.v.s med 30% rabatt på våre ordinære time- og fastoppdragspriser. Våre styre- og forretningsutviklingskonsulenter kan hjelpe deg med å videreutvikle selskapets styre og virksomheten. Våre medarbeidere bistår videre med coaching og som sparringspartnere for deg og din virksomhet etter ønske! På våre nettsider finner du ulike områder der vi bistår vår medlemsmasse nærmere beskrevet. Du finner også en rekke Oppdragseksempler som tydeliggjør prosesser der våre styrekonsulenter har bidratt med sine tjenester overfor våre medlemsbedrifter.

6.)  Styreanalyser, Lederanalysen, Salgs- og markedsanalysen mm (Nettbaserte og manuelle). Tilgjengelig som medlem finner du en rekke nettbaserte og manuelle analyse- og styrerelaterte verktøy til medlemspriser. Verktøy som i mange tilfeller vil kunne bidra vesentlig i prosessen med å profesjonalisere styre og lederfunksjoner. Vi kan nevne noen; Styreanalysen, Leders egenevaluering/Lederanalysen, Medarbeideranalyse, Bedriftsanalysen, HMS analysen,  Styreanalyse og andre nettbaserte verktøy har alle medlemmer tilgang til til fordelaktige medlemspriser.

7.)  Styrerekruttering (Styremedlemmer og Styreledere) samt Lederrekruttering til medlemspris d.v.s med 30% rabatt på våre ordinære priser/rekrutteringshonorar. Vi bistår med profesjonelle, effektive, rasjonelle og kundetilpassede styrerekrutteringsprosesser. Bistand i forbindelse med styrerekruttering skal for våre medlemmer være et godt alternativ for enhver type virksomhet. Mangt ett styre, herunder mangt et styremedlem, har hatt sin misjon for en virksomhet. Mangt ett styre, herunder mangt et styremedlem, har “gått ut på dato” i forhold til kompetanse, behov, fremtidig strategi eller av en rekke andre årsaker.

Gå til bestillingsskjema for medlemskap her..