Medlemskap - Individuelt / Gruppe

Den norske forening for styremedlemmer - styreforeningen.no

«The Norwegian Association of Board Members». Over 56.000 kursdeltakere har deltatt på våre kurs siden 1997. Over 22 år som Norges ledende aktør innen styrekurs og styreutvikling.

Velg mellom to forskjellige medlemskap

Individuelt medlemskap

For én bruker
2 450 kr per år
 • Support over telefon, chat og e-post
 • Avklaringstimer med styrekonsulent
 • Medlemsrabatt på kurs og konferanse
 • Dokumentmaler, sjekklister, analyser og verktøy
 • Casekvelder og spesialarrangement
 • Faglig artikkelbase med eksempler og praktiske veiledninger
 • Flere fordeler under
Populær

Gruppe medlemskap

For hele styret + ev. daglig leder med flere
Fra 3 990 kr per år
 • Support over telefon, chat og e-post
 • Avklaringstimer med styrekonsulent
 • Medlemsrabatt for alle i organisasjonen på kurs og konferanser
 • Dokumentmaler, sjekklister, analyser og verktøy
 • Casekvelder og spesialarrangement
 • Faglig artikkelbase med eksempler og praktiske veiledninger
 • Flere fordeler under

Medlemsfordeler

Vi er partipolitisk uavhengig og har som hovedformål å bidra til økt kompetanse og profesjonalitet for alle med interesse for styreområdet, dog særskilt for styremedlemmer, ledere og eiere samt virksomheter og organisasjoner i Norge. 

Vår målsetning er å være et kompetansesenter og hjelpeorgan for styrearbeid og bedriftsutvikling, levert gjennom våre assosierte partnere og autoriserte styrekonsulenter.

Styremedlemssupport

Henvend deg kostnadsfritt til oss på telefon eller e-post med konkrete spørsmål som dukker opp i forbindelse med utøvelse av ditt styreverv. Ofte stilte spørsmål: Dette skjedde på vårt siste styremøte – er denne håndteringen i tråd med gjeldene regler? Er på vei til styremøte og skal behandle en vanskelig sak – hvordan bør jeg gå frem i denne sammenheng? Hvor finner jeg lovhjemmelen for et konkret område/funksjon?

Avklaringstime

En gang hvert halvår kan du som medlem avtale en kostnadsfri avklaringstime med en av våre styrekonsulenter.  Avklaringstimen er personlig og gjennomføres normalt som telefonmøte. Vi har daglige henvendelser fra medlemmer med praktiske problemstillinger og ser frem til å hjelpe deg med dine spørsmål. Book tid i kalenderen, send en e-post med forespørsel, eller kontakt oss på telefon.

Dokument- og avtalemaler, sjekklister og formalia eksempler

Vi har Norges største base med sjekklister, dokument- og avtalemaler, samt med eksempler på ulike formalia/formaliserings forslag. På medlemssiden finner du flere hundre tilgjengelige dokumentmaler for våre medlemmer eksempelvis: Dokumentmaler for innkallinger, styreprotokoller, styrets oppgaver og ansvar fra A-Å, sjekkliste for styreinstruks og styreplan, sjekkliste for krisehåndtering, aksjonæravtaler, kompetansekartlegging, styreinstrukser, retningslinjer for styrearbeid etc.

Faglige og styrerelaterte artikler med «detaljkunnskap» om styreområder

Vi er ganske sikre på at du ikke får tilgang til en så omfattende mengde av faglige og emnespesifikke artikler rettet mot styremedlemmer og ledelse noe annet sted på «nettet». Her skal du kunne finne detaljert info om de fleste sider ved praktisk styrearbeid. De fleste av våre faglige artikler er kombinert med sjekklister og/eller dokumentmaler, som du umiddelbart kan ta i bruk / legge til grunn for arbeid i egen bedrift, for å gi deg optimal praktisk nytte.

CV-base med aktiv markedsføring av deg som ønsker styreverv

Medlemskapet inkluderer at du kan laste opp din skreddersydde «Styre-CV» i vår nettbaserte CV-base. Her vil du være tilgjengelig for våre styrekonsulenter som arbeider med styrerekruttering, være tilgjengelig for CV-pakke søk fra kunder sin side, for rekrutteringsbyråer som kjøper aktuelle CV-er mm. Har dere «Gruppe medlemskap» hos oss kan alle medlemmer tilknyttet gruppen, registrert med:  navn, e-post, funksjon og mobil kunne registrere sin CV i CV-basen her hos oss.

Individuell kursdag

«En-til-én undervisning» med tid og rom for individuell tilpasning og praktisk relatert tilnærming. Dette er en kombinasjon av kurs og konsulentbistand som kun er tilgjengelig for medlemmer. Du kan «lukke døren» og sammen med din egen personlige kursholder og konsulent «gå løs på» det valgte tema eller emnet. Velg et kursemne blant vår totale kursmeny der du får muligheten til å stille spørsmål og linke kursgjennomgangen direkte mot egne utfordringer eller uklarheter. Individuell kursdag holdes i våre lokaler eller hos deg eller etter nærmere avtale. 

Analyse- og styrerelaterte verktøy

For medlemmer er det en rekke nettbaserte og manuelle analyse- og styrerelaterte verktøy som tilgjengelig til medlemspriser. Verktøy som i mange tilfeller vil kunne bidra vesentlig i prosessen med å profesjonalisere styre og lederfunksjoner:
 • «Styremedlemmers egenanalyse»
 • Strategianalyse
 • Daglig leders egenevaluering/"Lederanalysen"
 • Medarbeideranalyse
 • «Bedriftsanalysen»
 • «HMS-analysen»
 • Styreanalyse
 • Analyse for kritiske tider

Medlemsrabatt på alle våre åpne kurs

Som medlem får du rabatt på mellom 900 – 2.400 kroner på våre åpne kurs i kursplanen. Med «Gruppe medlemskap» får alle ansatte i organisasjonen medlemsrabatt på våre kurs. «Individuell kursdag» er et unikt tilbud kun for medlemmer. Medlemmer får videre tilgang til casekvelder, enkeltkurs og moduler gjennom året med særskilt gode betingelser, samt årlig gratis styrerelatert oppdateringssamling. Våre kurs holdes i flere byer rundt omkring i Norge.

Produkter: BoardLog Protocol /Styreevaluering / Ansatt valg fra A-Å

Medlemmer får tilgang til ulike produkter til medlemspriser: BoardLog Protocol for nettbasert styrearbeid med avstemming pr bankID for. Produkter for styreutvikling og praktisk oppfølging av styrets ansvarsområder til medlemspriser. «Styret bør årlig evaluere sitt arbeid...» sier og forventer Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse. Men hvordan gjøre denne prosessen i praksis? Vi har verktøy og hjelpemidler til prosessen. Hvordan arrangere og gjennomføre ansatt valg av styremedlemmer? Vi har verktøy og hjelpemidler til prosessen.

Rabatt på time- og faste oppdragspriser for styre- og bedriftsutvikling

Medlemmer får 30 % rabatt på veiledende timepriser og på fastprisoppdrag, ut over de halvårlige gratis avklaringstimene, uansett om dette gjelder konsultativ virksomhet for styret og / eller annen bistand med bedriftsutvikling. Medlemsfordelen gjelder for de 10 første timene levert fra vår side. Deretter gjelder veiledende normalpriser. Våre konsulenter innenfor styre- og forretningsutvikling kan hjelpe deg med å videreutvikle selskapets styre og virksomheten. Våre medarbeidere kan bistå med coaching eller være sparringspartner for deg og din virksomhet.

30% - 50% rabatt på styre-og lederrekrutteringsprosesser

Vi bistår med profesjonelle, effektive, rasjonelle og kundetilpassede styrerekrutteringsprosesser. Bistand i forbindelse med styrerekruttering skal for våre medlemmer være et godt alternativ for enhver type virksomhet. Mangt et styre, herunder mangt et styremedlem, har hatt sin misjon for en virksomhet. Mangt et styre, herunder mangt et styremedlem, har “gått ut på dato” i forhold til kompetanse, behov, fremtidig strategi eller av en rekke andre årsaker.

Medlemskap faktureres forskuddsvis for ett år av gangen. I tillegg til prisen faktureres 25 % mva. på 1/3 av medlemsprisen. Resten av medlemsprisen er utenfor mva-området.

Gruppe medlemskap / Flerbrukerversjon for medlemskap

2 styremedlemmer + daglig leder (2+1) pris = 3 950,- + mva-andel.

3 styremedlemmer + daglig leder (3+1) pris = 3 950,- + mva-andel.

4 styremedlemmer + daglig leder (4+1) pris = 4 950,- + mva-andel.

5 styremedlemmer + daglig leder (5+1) pris = 5 950,- + mva-andel.

6 styremedlemmer + daglig leder (6+1) pris = 6 950,- + mva-andel.     

For flere styremedlemmer øker prisen med 1000,- per medlem.

NB!  Vi er fleksible ved større flerbrukerløsninger. Spesielle avtaler kan inngås.