Medlemskap - individuelt/gruppe

Den norske forening for styremedlemmer - styreforeningen.no

Velg mellom to forskjellige medlemskap

Individuelt medlemskap

For én bruker
2 450 kr per år
 • Support over telefon, chat og e-post
 • Avklaringstimer med styrekonsulent
 • Medlemsrabatt på kurs og konferanse
 • Dokumentmaler, sjekklister, analyser og verktøy
 • Casekvelder og spesialarrangement
 • Faglig artikkelbase med eksempler og praktiske veiledninger
 • Flere fordeler under
Populær

Gruppe medlemskap

For hele styret + ev. daglig leder med flere
Fra 3 950 kr per år
 • Support over telefon, chat og e-post
 • Avklaringstimer med styrekonsulent
 • Medlemsrabatt for alle i organisasjonen på kurs og konferanser
 • Dokumentmaler, sjekklister, analyser og verktøy
 • Casekvelder og spesialarrangement
 • Faglig artikkelbase med eksempler og praktiske veiledninger
 • Flere fordeler under

Medlemsfordeler

Vi er partipolitisk uavhengig og har som hovedformål å bidra til økt kompetanse og profesjonalitet for alle med interesse for styreområdet, dog særskilt for styremedlemmer, ledere og eiere samt virksomheter og organisasjoner i Norge. 

Vår målsetning er å være et kompetansesenter og hjelpeorgan for styrearbeid og bedriftsutvikling, levert gjennom våre assosierte partnere og autoriserte styrekonsulenter.

Support for medlemmer

Henvend deg kostnadsfritt til oss på telefon eller e-post med konkrete spørsmål som dukker opp i forbindelse med utøvelse av ditt styreverv.
Henvendelser håndteres senest innen neste virkedag.

Avklaringstime

Hvert halvår kan medlemmer avtale én kostnadsfri avklaringstime med en styrekonsulent.  Avklaringstimen er personlig og på telefon. Book tid i kalenderen, send en e-post med forespørsel, eller kontakt oss på telefon.

Dokument- og avtalemaler, sjekklister og formaliaeksempler

Vi har Norges største base med sjekklister, dokument- og avtalemaler, samt med eksempler på ulike formalia/formaliserings forslag. På medlemssiden er det flere hundre tilgjengelige dokumentmaler, eksempelvis: Dokumentmaler for innkallinger, styreprotokoller, styrets oppgaver og ansvar fra A-Å, sjekkliste for styreinstruks og styreplan.

Faglige og styrerelaterte artikler om styreområder

Vi tilbyr en omfattende mengde av faglige og emnespesifikke artikler for styremedlemmer og ledelse. Artiklene inneholder detaljert info om mange sider ved praktisk styrearbeid - ofte kombinert med sjekklister og dokumentmaler, som du umiddelbart kan ta i bruk i egen bedrift, for å gi deg optimal praktisk nytte.

CV-base med aktiv markedsføring av styrekandidater

Medlemskapet inkluderer muligheten til å laste opp din skreddersydde CV for styreverv i vår nettbaserte CV-base. Her vil du være tilgjengelig for våre styrekonsulenter som arbeider med styrerekruttering og tilgjengelig for søk fra kunder og rekrutteringsbyråer. Har dere Gruppemedlemskap hos oss kan alle tilknyttet medlemsskapet registrere sin CV.

Individuelt kurs

En-til-en-undervisning med tid og rom for individuell tilpasning og praktisk relatert tilnærming. Dette er en kombinasjon av kurs og konsulentbistand som kun er tilgjengelig for medlemmer.

Analyser og styrerelaterte verktøy

For medlemmer er det en rekke nettbaserte og manuelle analyse- og styrerelaterte verktøy tilgjengelig til medlemspriser. Verktøy som i mange tilfeller vil kunne bidra vesentlig i prosessen med å profesjonalisere styre og lederfunksjoner:
 • Styremedlemmers egenanalyse
 • Strategianalyse
 • Daglig leders egenevaluering
 • mm

Medlemsrabatt på alle våre åpne kurs

Som medlem får du rabatt på mellom kr 900 – 2 400 på åpne kurs i kursplanen. Med Gruppemedlemskap får alle ansatte i organisasjonen medlemsrabatt på kurs. Videre inkluderer medlemsskap case-kvelder, enkeltkurs og moduler som gjennom året holdes med særskilt gode betingelser, samt årlig gratis styrerelatert oppdateringssamling.

Produkter med medlemspris

Medlemmer får medlemspriser på ulike produkter.

Rabatt på time- og faste oppdragspriser for styre- og bedriftsutvikling

Medlemmer får 30 % rabatt på veiledende timepriser og fastprisoppdrag, uansett om dette gjelder konsultativ virksomhet for styret eller annen bistand med bedriftsutvikling. Det gjelder de 10 første timene. Våre konsulenter innenfor styre- og forretningsutvikling kan hjelpe deg med videreutvikling av selskapets styre og virksomheten, coaching og være sparringspartner.

Opptil 50% rabatt på styre- og lederrekrutteringsprosesser

Vi bistår med profesjonelle, effektive, rasjonelle og kundetilpassede styrerekrutteringsprosesser. Bistand i forbindelse med styrerekruttering skal for medlemmer være et godt alternativ for enhver type virksomhet.

Medlemskap faktureres forskuddsvis for ett år av gangen. I tillegg til prisen faktureres 25 % mva. på 1/3 av medlemsprisen. Resten av medlemsprisen er utenfor mva-området.

Gruppe medlemskap / Flerbrukerversjon for medlemskap

2 styremedlemmer + daglig leder (2+1) pris = 3 950,- + mva-andel.

3 styremedlemmer + daglig leder (3+1) pris = 3 950,- + mva-andel.

4 styremedlemmer + daglig leder (4+1) pris = 4 950,- + mva-andel.

5 styremedlemmer + daglig leder (5+1) pris = 5 950,- + mva-andel.

6 styremedlemmer + daglig leder (6+1) pris = 6 950,- + mva-andel.     

For flere styremedlemmer øker prisen med 1000,- per medlem.

NB!  Vi er fleksible ved større flerbrukerløsninger. Spesielle avtaler kan inngås.