Stein Tosterud

Stein Tosterud

Kursholder og Styrekonsulent

«Et stort potensiale i styrearbeidet er grunnleggende kunnskap om formaliteter, rollene rundt styrebordet og det ansvar og den risiko som følger i vervet». 

Stein Tosterud er utdannet sivilingeniør fra NTNU i Trondheim. Han har lang erfaring fra ledende stillinger innen byggeindustrien og bransjeorganisasjoner i Skandinavia som daglig leder, forretningsutvikler, lederutvikling samt styreledelse i tilhørende selskaper og organisasjoner i Norcemkonsernet, Aker Norcem, Rieber&Søn samt Cementir/Aalborg Portland/Unicon konsernet. 

Kompetanseområder: Formidling av kunnskap om styrearbeid og ledelse, Styrearbeid, Ledelse og lederutvikling, forretningsutvikling i oppgangs- og nedgangstider, evaluering og rådgivning for styret samt ledergrupper.