Ole Sverre Spigseth

Ole Sverre Spigseth

«Gode styrer bruker vesentlig mer tid på strategi og forretningsutvikling enn forvaltning og kontroll» 

Ole Sverre Spigseth har en mastergrad inne strategi fra handelshøyskolen BI. Han har erfaring fra ledende stillinger i både handels- og produksjonsbedrifter rettet mot bedriftsvaremarkedet. Sin første lederstilling tiltrådte han i 1995, og fra 2003 har han vært administrerende direktør, både på nordisk og europeisk nivå. Første styreverv tok han på seg i 1997 og han har lang erfaring med styrearbeid både i norske og utenlandske selskap.   

Kompetanseområder: Styrearbeid, strategiutvikling og implementering, bærekraftig innovasjon og forretningsutvikling, bærekraftsrapportering, omstilling og endringsledelse, salg og salgsledelse, samt gründerstøtte i oppstarts- og oppskaleringsselskap.