Margrethe Snekkerbakken

Margrethe Snekkerbakken

«Jeg har alltid ønsket å bruke min kompetanse og arbeidstid på grønnere verdiprosesser, derfor har jeg en utdannelse i naturvitenskap, økonomi og ledelse. Jeg har jobbet med miljø og bærekraftsledelse i alle år – som konsulent, som leder og som styremedlemBærekraftsarbeidet er viktigere enn noen gang, og jeg vil gjerne bidra videre med mer kompetanse i styrer og til de som sitter med det operative ansvaret», sier Margrethe

Margrethe er cand scient fra Universitetet i Oslo, og har management påbygninger fra BI og London Business School. I tillegg har Margrethe gjennomført ulike kurs og sertifiseriger, herunder som sertifisert Board Director.

Margrethe har jobbet i Miljøverndepartementet, var miljødirektør ved bygging og drift av Oslo Lufthavn Gardermoen, har vært Divisjonsdirektør med ansvar for drift og utvikling av 42 av Avinors lufthavner. Hun har hatt ansvar for store utbyggingsprosjekter opp til 3.5 mrd. NOK, har hatt ledelse for sertifiseringsprosjekt etter ISO 14001 og har ledet store innovasjonsprosjekter.

Margrethe har arbeidet i en rekke styrer de siste 20 årene – driftsstyrer så vel som utbyggingsstyrer. Hun har vært komite leder i Standard Norges komite for miljøledelse, og leder i dag Standard Norges komite for ny ISO standard Sirkulær økonomi.

Margrethe jobber nå som senior miljørådgiver hos Bergfald miljørådgivere kombinert med å være styrekonsulent og kursholder innen bærekraftområdet hos og sammen med Styreforeningen.