Karl Ibsen

Karl Ibsen

CEO i Styreforeningen. Aktiv med styreverv samt som styrekonsulent i inn- og utland.

«KLAR TALE» = leder og styre egenskap nr. 1. Hvor skal vi? Hvorfor skal vi dit? Hvordan kommer vi dit? Når skal vi nå våre mål? Hva skal vi levere?  Hva skal vi ikke levere?  Hva forventes av deg, meg og oss? Dette er vesentlig i alt Karl arbeider med!

Karl etablerte Styreforeningen i 1997, i forbindelse med at aksjelovene i Norge var gjenstand for omfattende fornyelse, og basert på erfaringer fra et langt samarbeid med en Sveitsisk styreforening.  Over 63.000 styremedlemmer, eiere og ledere i Norge har gjennom over 25 år deltatt på kurs levert via: Den norske forening for styremedlemmer – styreforeningen.no.

Karl er videre co-grunder og styremedlem av The Board Association, The International Board Member Association, og har verv og engasjement i en rekke andre internasjonale styrekonsepter, styrenettverk og styreforeninger.

Karl har videre deltatt i og ledet flere hundre selskaps- / konserninterne styreutviklingsprosesser i inn- og utland, samt besitter en rekke faste styrekonsulent funksjoner og styreverv i konsern, kjeder, grupperinger og selskaper i inn- og utland.

Karl er CEO i Styreforeningen, men også kursholder og rådgiver innenfor styrearbeid og styreutvikling, strategiprosesser og forretningsutvikling. Han har videre bred kompetanse innen alle sider av: kjøp & salg av virksomheter / M&A operasjoner, og har deltatt i ca. 150 prosesser innen selskapsoverdragelser på selger, eller kjøpersiden.

Karl kan bidra som styrekonsulent, som styremedlem, styreleder, som leder av generalforsamlinger, med forretningsutvikling og med hele prosesser knyttet til kjøp/salg av virksomheter. Knytt gjerne kontakt med Karl på hans linkedin profil.