Gry Osnes

Gry Osnes

PhD, Styrecoach og Styrekonsulent

«Gjennom over 30 år som rådgiver og prosess konsulent overfor eiere, toppledere og styreledere har jeg blitt mer og mer fokusert på hvordan klimaendring, diversitet og nye krav utfordrer prosesser i og rundt styret.»  

Gry er utdannet psykolog fra Universitet i Oslo, har en mastergrad fra INSEAD og en PhD. fra Universitetet i Oslo. I doktorgradsarbeidet var Gry`s fokus: styrets, og særskilt styreleders bidrag, knyttet til prosesser og dynamikk i forbindelse med lederskifter 

Gry har arbeidet mye – i tett dialog med det praktiske «liv» – med å utvikle nye og innovative, programmer for lederutvikling i Norge og UK. I samarbeid med norske og internasjonale fagmiljøer har Gry utviklet spesialtilpassede lederutviklingsprogram med fokus på: endringsprosesser der styrer og organisasjoner skal tilpasse seg nye krav og utvikle innovative strategier knyttet til bærekraft og digitalisering. 

Gry har erfaring fra Norge og globalt med arbeid innen børsnoterte selskap, det private næringsliv(SMB), organisasjoner og grundere / grundermiljøer. 

I samarbeid med internasjonale eksperter, andre rådgivere samt klienter har hun publisert en rekke praksisbaserte forskningsartikler, herav også for Harvard Business Review. Gry har publisert, basert på lederskifteprosesser fra internasjonale og Norske organisasjoner, boken: «Succession and Leadership: The How and Why for Boards and CEO`s (2021, Routledge).