Bjarne Aamodt

Bjarne Aamodt

«Gode styrer tenker på egenutvikling og har stor nytte av styreevaluering.» 

Bjarne Aamodt er utdannet sivilingeniør/dr.ing. fra NTNU i Trondheim. Han har erfaring fra ledende stillinger innen virksomheter relatert til IKT, energi, kvalitet/sikkerhet og forskning, bl.a. som viseadministrerende direktør i Det Norske Veritas, konsernsjef i Alcatel STK ASA, leder av Telenor ASAs forretningsområde Other Business og de siste årene som partner i rådgivingsselskapet Styresenteret AS. Han har lang erfaring som styreleder og styremedlem i store og mindre selskaper og forsknings- og utdanningsinstitusjoner, norske så vel som utenlandske. 

Kompetanseområder: Styrearbeid, eierstyring og selskapsledelse (corporate governance), rådgivning og evaluering av styrearbeid/styresammensetning og forretningsutvikling, herunder utvikling av strategier og organisasjonsutforming.