Arild Sørum Stana

Arild Sørum Stana

Kursholder og Styrekonsulent

Arild Stana er utdannet pedagog og har en MBA fra BI i ledelse av kunnskapsorganisasjoner.

Han har 25 års erfaring fra lederstillinger i privat og offentlig sektor og fra interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen KS.

Arild har de siste 10 årene vært ekstern rådgiver innenfor eierstyring, styrearbeid og selskapsorganisering i kommunalt og fylkeskommunalt eide selskap. Han kjenner godt til politiske prosesser og folkevalgt eierstyring av selskap. Han har også hatt en rekke oppdrag med omstilling, organisasjonsutvikling, psykososialt arbeidsmiljø, konflikthåndtering, lederskapsutvikling og coaching av ledere, for private virksomheter, for kommuner og fylkeskommunale selskap. Arild har også styreerfaring fra ulike offentlige virksomheter og private virksomheter innen SMB segmentet.

Kompetanseområder: profesjonelt styrearbeid, kommunal og fylkeskommunal selskapsorganisering og eierstyring, styreevaluering og coaching av styrer, styreledere og daglige ledere.

Arild er kursholder på en rekke av våre ulike styrekurskonsepter.

Arild har også utviklet og leverer spesialkurs som: «Styremedlem i interkommunalt selskap», «Styremedlem i kommunalt foretak» og «Styremedlem i kommunalt oppgavefellesskap». Han kan sette sammen ulike elementer fra styreområdet til kursprogram tilpasset for de fleste selskapsformer.

Arild er også tilgjengelig for løpende styrekonsulentoppdrag, for aktuelle styrverv, samt for deltidsrelaterte eller ad-hoc baserte management for hire oppdrag, coaching og lederutvikling.