Ledergruppen – Samhandling og utvikling – Nettkurs (live)

Kurset setter søkelys på hvordan en kan bygge gode ledergrupper og hva som er viktig for å få disse til å fungere i henhold til forventningene. Dette er et nett-web-kurs.

Detaljer for kurset

 • Hvordan bygge og utvikle velfungerende team
 • Forutsetninger og prosesser knyttet til samhandling i teamet
 • Når og hvorfor er dialog langt viktigere enn debatt
 • Inkluderer en rekke mal-verktøy for effektivt arbeid

Kurset er rettet mot styret som gruppe, styreleder, daglig leder, toppledergrupper og andre ledergrupper.

Kurset gir deg en rekke mal-verktøy for effektivisering av teamarbeidet, og fokuserer på hvordan en kan bygge gode ledergrupper og hva som er viktig for å få disse til å fungere i henhold til forventningene. Vi tar deg gjennom generell ledelsesteori hvor vi ser nærmere på vanlige problemstillinger for ledere, eksterne forhold som må håndteres, og ikke minst personlige forhold ved oss selv som kan stå i veien for god ledelse. Videre skal vi bli godt kjent med de fem hovedtrinnene i Tuckman og Jensen sin anerkjente modell for utvikling av lederteam, fra «Forming» til «Adjourning», samt seks viktige forutsetninger for god samhandling i lederteamet. Videre diskuterer vi dialog vs. debatt, konflikter og viktigheten av god møteledelse.

Formålet med kurset er å gi teamleder og ledergruppens medlemmer gode verktøy og økt innsikt i mekanismer som påvirker kvaliteten på samhandling i ledergruppen og resultatene den oppnår, samtidig som kurset skal gi den enkelte bedre innsikt i mulige svakheter ved sitt eget lederskap og hvilke tiltak en kan gjennomføre for å kompensere slike svakheter.

Kursinnhold:

 • Lederskap og lederens utfordringer
 • Viktige begreper for ledere og ledergruppen
 • Verdier som samstemte lederverktøy
 • En leders utfordringer – de åpenbare, de eksterne og de interne
 • Fem trinn i teamutvikling – etterfulgt av Case
 • Seks forutsetninger for å bygge et godt team
 • Samhandling i ledergruppen – fire forutsetninger og seks prosesser
 • Dialog vs. debatt i ledergrupper – hva sier vitenskapen?
 • Konflikter – forebygging og håndtering
 • Viktigheten av god møteledelse og gode rutiner for møter
 • Mal-verktøy: Styringsdokument for teamarbeidet
 • Mal-verktøy: Møteplan/Årshjul
 • Mal-verktøy: Kombinert innkalling/agenda/referat
 • Mal-verktøy: Ansvarsmatrise

Nettkurs fungerer slik:

Før kurset: Du mottar bekreftelse på kursplass ved bestilling. Før kursstart mottar du e-post med link til nettkurset som vil foregå i Teams, og til din Dropbox-mappe. I mappen er det kursmateriell, oppgaver, aktuelle artikler og linker, sjekklister, dokumentmaler med mer. Dette er materiell som brukes under kurset i tillegg til en del faglig stoff du kan arbeide med, og lese deg opp på når det passer best for deg.

Kursdagen: Logg deg på nettkurset ved å benytte mottatt link. Kursholder gjennomgår kursmateriell, foiler og annet aktuelt materiell. Det er lagt opp til interaktivitet og spørsmål fra deltakere underveis. Det er normalt plass til maks 9 deltakere for å gi rom for dialog og samspill gjennom kurset.

Etter nettkurset: Bilder av Whiteboard-gjennomganger, eventuelle fasiter til oppgaver (avhengig av kurstype), samt andre hjelpemidler som har blitt brukt gjennom kurset, lastes opp i Dropbox-mappen. Du kan kontakte vår supportavdeling for eventuelle spørsmål eller for å ta opp forhold som du kanskje fant vanskelig å ta opp under selve kursgjennomgangen, etter kurset.

Del kurset

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Spesialtilpasset kurs

Bedriftsinterne kurs

Alle våre kurs kan leveres som tilpassede bedriftsinterne kurs. Da avtaler vi nærmere tid og sted, samt pris og rammer i hvert enkelt tilfelle. 

Individuelt kurs

Alle våre åpne kurs kan også leveres som individuelt kurs til våre medlemmer.

Flere kurs over en helg

Ta kontakt med oss dersom du ønsker at vi setter sammen ulike kursemner og tar ansvaret for å arrangere weekend-samling, eller samling over flere dager, for din bedrift.

Kurskategorier