Lederanalysen

For selvrefleksjon og før medarbeidersamtale med styret

Styret bør gjennomføre medarbeidersamtale med daglig leder og evaluere samspillet mellom daglig leder og styret, herunder daglig leders funksjon og arbeid. 

Først og fremst for å kartlegge sterke og svake sider som kan danne grunnlag for en fruktbar dialog mellom styret og daglig leder, og dermed legge forholdene til rette for forbedring på de punkter der det er behov for det.

Lederanalysen bidrar til egen bevisthet for daglig leder i forhold til sin funksjon.Lederanalysen avdekker tilfredsstillende, mindre tilfredsstillende og lite tilfredsstillende sider ved daglig leders arbeid, forholdet til styre og selskapet, arbeidsform og oppgaver. 

Lederanalysen – manuell eller digital – inkluderer:

  • standard lederanalyse med ca. 40 positivt formulerte påstander som skal rangeres med poeng fra daglig leder, levert i alternativ a) manuell papirversjon eller alternativ i b) digitalversjon – etter nærmere ønske og avklaring.
  • veiledningsmal som beskriver hvordan prosessen bør gjennomføres. Forberedelse med info til daglig leder for vedkommendes egen gjennomføring av selve analysen, og med info og råd til styret for deres eventuelle involvering i videre evaluering og medarbeidersamtale med daglig leder.

Bestillingsskjema