fbpx

Lederanalysen

LEDERANALYSEN – for selvrefleksjon og før medarbeidersamtale med styret

Styret bør gjennomføre medarbeidersamtale med daglig leder og evaluere samspillet mellom daglig leder og styret, herunder daglig leders funksjon og arbeid. 

Først og fremst for å kartlegge sterke og svake sider som kan danne grunnlag for en fruktbar dialog mellom styret og daglig leder, og dermed legge forholdene til rette for forbedring på de punkter der det er behov for det.

Lederanalysen bidrar til egen bevisthet for daglig leder i forhold til sin funksjon.Lederanalysen avdekker tilfredsstillende, mindre tilfredsstillende og lite tilfredsstillende sider ved daglig leders arbeid, forholdet til styre og selskapet, arbeidsform og oppgaver. 

Pris medlemmer:   Kr.2.990,- eks mva  

Pris for ikke medlemmer:  Kr. 4.990,- eks mva 

 

LEDERANALYSEPAKKEN – nkluderer:

1. Vi oversender vår standard lederanalyse med ca 40 spørsmål / påstander som skal besvares/rangeres med poeng fra hver av styremedlemmene (alle styremedlemmer).

2. Vi oversender videre vår veiledningsmal som beskriver hvordan prosessen bør gjennomføres fra a-å (forberedelse med info til daglig leder og eventuelt styret for deres involvering i prosessen, herunder om selve utførelsen av besvarelsen).

3. Vi oversender videre prosessbeskrivelse for oppfølgingen med etterfølgende analyse, konstruktiv utviklingsdialog og tiltak. Her følger våre anbefalinger om hvordan avvik, uenighet, forskjellige oppfatninger og andre forhold som analysen avdekker bør følges opp og behandles i etterkant.

 

Ved spørsmål eller ved bestilling kan du ta direkte kontakt med oss på;

Telefon:   22 99 77 00       eller      E-Post:  post@styreforeningen.no