Lederanalysen

For selvrefleksjon og før medarbeidersamtale med styret

Styret bør gjennomføre medarbeidersamtale med daglig leder og evaluere samspillet mellom daglig leder og styret, herunder evaluere og diskutere daglig leders funksjon og arbeid. Lederanalysen kan være et godt verktøy i denne prosessen, og kan bestilles i papirbasert versjon eller i digital versjon.

Analysen gjennomføres først og fremst for å kartlegge sterke og svake sider som kan danne grunnlag for en fruktbar dialog mellom styret og daglig leder, og dermed legge forholdene til rette for forbedring på de punkter der det er behov for det.

Lederanalysen bidrar til egen bevissthet for daglig leder i forhold til sin funksjon. Analysen avdekker tilfredsstillende, mindre tilfredsstillende og lite tilfredsstillende sider ved daglig leders arbeid, om forholdet til styret og selskapet, og om arbeidsform og oppgaver. 

Lederanalysen: Dette er daglig leders standardiserte selvanalyse med ca. 40 positivt formulerte påstander som daglig leder selv skal rangeres med poeng. Lederanalysen kan bestilles i alternativ A) Manuell papirversjon eller alternativ B) Digital versjon (link)

Ved bestilling: I løpet av kommende virkedag får du tilsendt skjematikk eller link sammen med en veiledningsmal for selve analysen og annen informasjon om prosess/oppfølging av og etter analysen. 

Etter gjennomført analyse: Ved gjennomført analyse kan du avtale en veiledningstime med styrekonsulent på Teams. Da vil dere gjennomgå analysen og få info og råd for videre bearbeiding av det analysen avdekker.

Bestillingsskjema