Ledelse av virtuelle team – en ny arbeidsdag (Nett/Web-kurs inkl.verktøy)

En ny arbeidshverdag

Dette kurset er for deg som leder, eller skal lede, mennesker som er spredt over forskjellige lokasjoner, ved bruk av teknologiske verktøy. Dette er en nettkurs-variant.

Detaljer for kurset

Nettkurs – klikk her
Kursmateriell inkludert
Gunstigere pris for medlemmer
5 950,- eks. mva
Faktura
 • Hvorfor «må» vi jobbe virtuelt fremover?
 • Hvordan organisere teamarbeidet?
 • Hva er nøkkelen til effektivitet?
 • Gode maler/verktøy er inkludert

Kurset «Ledelse av virtuelle team» er for deg som leder, eller skal lede, mennesker som er spredt over forskjellige lokasjoner, ved bruk av teknologiske verktøy, og leveres som her beskrevet, som kombinert nett/web-kurs.

Kurset har som formål å gi ledere den nødvendige forståelsen og verktøyene for å lykkes med å lede ansatte som ikke sitter på samme geografiske lokasjon. Risikoen for at virtuelle team mislykkes blir vesentlig større når de ansatte ikke føler seg involvert, verdsatt eller styrket. Lederen av teamet må ha en tydelig metodikk som engasjerer og ivaretar isolerte team-medlemmer og samtidig en ledelsesstil som motiverer hver enkelt personlighetstype. Kursdeltakeren vil kunne identifisere behovene til sine teammedlemmer og derfra bygge opp og skape kultur, metodikk og en møtedisiplin som øker produktivitet, kreativitet og trivsel.

Kursinnhold:

 • Statistikk og forskningsbasert kunnskap.
 • Hvorfor «må» en jobbe virtuelt fremover?
 • De viktigste egenskapene for en god «virtuell» leder.
 • Organisering, roller og ansvarsfordeling.
 • Eksempler på bruk av, og vedlagte maler for styrende dokumentasjon.
 • Hva er nøkkelen til effektivitet i teamet?
 • Hvordan beskrive leveransen; Mål, KPI-er og KSI-er.
 • En rekke eksempler på digitale verktøy, med linker.
 • Kommunikasjon; huskelister i forbindelse med skjermmøter.
 • Kommunikasjon som drivende faktor for effektivitet og trivsel.
 • Hvordan bli en god «tilhører».
 • Oppgavebasert- vs. relasjonsbasert kultur.
 • Tillit og mellommenneskelige forhold.
 • Hvordan forebygge sosial isolasjon.
 • Mange linker til gode «online-kurs».
 • Gode, praktiske oppgaver underveis i kurset.

Nett/web-kurs fungerer slik:

Før kurset: Du mottar bekreftelse på kursplass ved bestilling. På kursdagen / noen timer før kursstart, eventuelt kvelden før kursdato, mottar du e-post fra oss med A) link til nett/web kursdelen via Teams, B) link til Dropbox-mappe med filer; et dokument som beskriver selve gjennomføringen av kurset, og som du bør lese først, kurskompendium, eventuelle oppgaver, mulige løsninger på oppgaver, aktuelle artikler, sjekklister, dokumentmaler med mer. Dette er dokumentasjon vi delvis skal bruke under selve kursgjennomføringen i Teams, samt for deg å jobbe med i etterkant.

Kursdagen: Logg deg på webinar/nettkursdelen ved å benytte mottatt link for å delta de angitte timene for denne delen av kurset. Kursholder gjennomgår kursmateriell, foiler og annet aktuelt materiell. Det er lagt opp til interaktivitet og spørsmål fra deltakere underveis. Det er normalt plass til maks 9 deltakere for å gi rom for dialog og samspill gjennom kurset.

Etter webinaret: Du kan kontakte vår supportavdeling for eventuelle spørsmål etter kurset og for å ta opp forhold som du kanskje finner det vanskelig å ta opp under selve kursgjennomgangen.

Varighet

Nett/web-delen av kurset varer i ca. 4 timer. Se det enkelte kurs for aktuelt tidspunkt den dagen. Merk deg tidspunkt på den konkrete dato før bestilling, fra f. eks kl. 08.00-12.00,  10.00-14.00, 12.00 – 16.00, 18.00-22.00 osv.

Del kurset

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Spesialtilpasset kurs

Bedriftsinterne kurs

Alle våre kurs kan leveres som tilpassede bedriftsinterne kurs. Da avtaler vi nærmere tid og sted, samt pris og rammer i hvert enkelt tilfelle. 

Individuell kursdag

Alle våre åpne kurs kan også leveres som «Individuell kursdag» til våre medlemmer. Noen få kurs leveres kun som individuell kursdag. 

Flere kurs over en helg

Ta kontakt med oss dersom du ønsker at vi setter sammen ulike kursemner og tar ansvaret for å arrangere weekendsamling, eller samling over flere dager, for din bedrift.

Kurskategorier