Ledelse av virtuelle team – en ny arbeidsdag (Nett/Web-kurs inkl.verktøy)

En ny arbeidshverdag

Dette kurset er for deg som leder, eller skal lede, mennesker som er spredt over forskjellige lokasjoner, ved bruk av teknologiske verktøy. Dette er en nettkurs-variant.

Detaljer for kurset

 • Hvorfor «må» vi jobbe virtuelt fremover?
 • Hvordan organisere teamarbeidet?
 • Hva er nøkkelen til effektivitet?
 • Gode maler/verktøy er inkludert

Kurset er for deg som leder, eller skal lede, mennesker som er spredt over forskjellige lokasjoner ved bruk av teknologiske verktøy.

Kurset har som formål å gi ledere den nødvendige forståelsen og verktøyene for å lykkes med å lede ansatte som ikke sitter på samme geografiske lokasjon. Risikoen for at virtuelle team mislykkes blir vesentlig større når de ansatte ikke føler seg involvert, verdsatt eller styrket. Lederen av teamet må ha en tydelig metodikk som engasjerer og ivaretar isolerte team-medlemmer og samtidig en ledelsesstil som motiverer hver enkelt personlighetstype. Kursdeltakeren vil kunne identifisere behovene til sine teammedlemmer og derfra bygge opp og skape kultur, metodikk og en møtedisiplin som øker produktivitet, kreativitet og trivsel.

Kursinnhold:

 • Statistikk og forskningsbasert kunnskap.
 • Hvorfor «må» en jobbe virtuelt fremover?
 • De viktigste egenskapene for en god «virtuell» leder.
 • Organisering, roller og ansvarsfordeling.
 • Eksempler på bruk av, og vedlagte maler for styrende dokumentasjon.
 • Hva er nøkkelen til effektivitet i teamet?
 • Hvordan beskrive leveransen; mål, KPI-er og KSI-er.
 • En rekke eksempler på digitale verktøy, med linker.
 • Kommunikasjon; huskelister i forbindelse med skjermmøter.
 • Kommunikasjon som drivende faktor for effektivitet og trivsel.
 • Hvordan bli en god «tilhører».
 • Oppgavebasert- vs. relasjonsbasert kultur.
 • Tillit og mellommenneskelige forhold.
 • Hvordan forebygge sosial isolasjon.
 • Mange linker til gode «online-kurs».
 • Gode, praktiske oppgaver underveis i kurset.

Nett/web-kurs fungerer slik:

Før kurset: Du mottar bekreftelse på kursplass ved bestilling. Før kursstart mottar du e-post med link til nett/web-kursdelen i Teams og digital whiteboard MIRO, og til din Dropbox-mappe. I mappen er det kursmateriell, oppgaver, aktuelle artikler og linker, sjekklister, dokumentmaler med mer. Dette er materiell som brukes under kurset og en del faglig stoff du kan arbeide med og lese deg opp på når det passer best for deg.

Kursdagen(e): Logg deg på webinar/nettkurs-delen ved å benytte mottatte linker. Kursholder gjennomgår kursmateriell, foiler og annet aktuelt materiell. Det er lagt opp til interaktivitet og spørsmål fra deltakere underveis. Det er normalt plass til maks 9 deltakere for å gi rom for dialog og samspill gjennom kurset.

Etter nett/wed-delen av kurset: Bilder av Whiteboard-gjennomganger, eventuelle fasiter til oppgaver (avhengig av kurstype), samt andre hjelpemidler som har blitt brukt gjennom kurset, lastes opp i Dropbox-mappen. Du kan kontakte vår supportavdeling for eventuelle spørsmål eller for å ta opp forhold som du kanskje fant vanskelig å ta opp under selve kursgjennomgangen, etter kurset.

Varighet

Nett/web-delen av kurset varer i ca. 4 timer. Se det enkelte kurs for aktuelt tidspunkt den dagen. Merk deg tidspunkt på den konkrete dato før bestilling.

Del kurset

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Spesialtilpasset kurs

Bedriftsinterne kurs

Alle våre kurs kan leveres som tilpassede bedriftsinterne kurs. Da avtaler vi nærmere tid og sted, samt pris og rammer i hvert enkelt tilfelle. 

Individuell kursdag

Alle våre åpne kurs kan også leveres som «Individuell kursdag» til våre medlemmer. Noen få kurs leveres kun som individuell kursdag. 

Flere kurs over en helg

Ta kontakt med oss dersom du ønsker at vi setter sammen ulike kursemner og tar ansvaret for å arrangere weekendsamling, eller samling over flere dager, for din bedrift.

Kurskategorier