fbpx
Go to Top
 • Du har ingen produkter i handlekurven.

Vil du øke din forhandlingskraft?

Sjefen avgjør jobbskifte

Vi tilbyr kurset;  «FORHANDLINGSTEKNIKK I PRAKSIS». 

Kursinnhold er bygget opp omkring følgende spørsmålsstillinger:

 • Når bør vi forhandle?
 • Er vi tilstrekkelig forberedt før forhandlingene?
 • Hvilken taktikk velger vi, offensiv/defensiv?
 • Hvordan sikrer vi forhandlingene våre før de trer i kraft?
 • Vet vi nok om oss selv og vår samarbeidspartner før vi starter?
 • Hva ønsker vi å oppnå med forhandlingene ut fra et økonomisk perspektiv?
 • Hvilken taktikk har motparten valgt?
 • Hvor mye må vi gi fra oss i forhandlingene for å få det vi ønsker?
 • Hvor lenge antar vi at forhandlingene vil pågå?
 • Forstår vi hva motparten ønsker å oppnå med forhandlingene?
 • Har vi den nødvendige kunnskapen for å løse konflikter som oppstår?

Kurset retter seg primært mot ledere, styremedlemmer, salgssjefer; key account ansvarlige og andre med en stilling eller funksjon der forhandlinger er en viktig del av arbeidet.

Formålet med kurset er å få en grundig innføring i forhandlinger som prosess, med vesentlig vekt på å forstå forhandlingssituasjoners ulike utgangspunkt. 
På kurset arbeider man blant annet med; de ulike modeller og teknikker man møter, hvordan avdekke og forberede seg med hensyn på hersketeknikker og metoder, samt gjennomgå konkrete eksempler på ulike teknikker i ulike forhandlingssituasjoner.

Formålet med kurset er videre at kursdeltakere, etter kursgjennomføring, skal være bedre rustet til å planlegge, gjennomføre, takle og håndtere, samt styre forhandlingsprosesser av ulik karakter på en mer bevisst og målrettet måte.

Kurset varer i ca 6 timer og kurspris inkluderer kursmateriell er 5.950,- (5.050,- for medlemmer) 

Kurset kan leveres som «Bedriftsinternt kurs» og som «Individuell kursdag».

Ta kontakt på telefon:  22 99 77 00  /   post@styreforeningen.no  dersom du har spørsmål.

Bestill kurset her