Hva er bedriften DIN verdt? – praktisk verdivurdering

Vet du hva virksomheten du leder og/eller eier er verdt? Vet du hva den kan være verdt gitt ulike vurderinger og måter å drive på fremover fra og med idag? Vil du lære mer om dette konkret opp mot din virksomhet?

Detaljer for kurset

  • En dag du garantert vil ha stor nytte av
  • Vi vurderer din bedrift sammen med deg
  • Lær det grunnleggende omkring faget verdivurderinger

Denne praktiske verdivurderingen er rettet mot eiere, investorer, styrekonsulenter, hele styret, enkelt styremedlemmer, ledere, ledergrupper og andre som ønsker å få en konkret forståelse av selskapets verdi. Herunder for deg som ønsker å kunne nyttiggjøre deg erfaringene ved verdiestimering fremover i og for egen bedrift / eller i din vurdering av oppkjøpskandidater eller andre virksomheter. 

  • Vet du sånn ca hva virksomheten du leder eller styrer er verdt?
  • Vet du hva den kan være verdt gitt ulike scenarier?
  • Vet du hva det legges vekt på når verdien estimeres og hvordan dette gjøres i praksis?

Etter vår mening: det å utvikle selskaps-/eierverdier er styret og ledelsens viktigste oppgave!

Hvordan skal du fastsette retning hvis du ikke vet hvor du er idag?

Det burde være et “must” for et styre å ha begrep om selskapets verdi, det å målsette en verdi på et punkt frem i tid, og vite hva som skaper og utvider verdien, men også for å få en bedre forståelse for de mekanismer som påvirker verdier både i egen og andre virksomheter.

Dette er en dag du og/eller dere garantert vil ha stor nytte av!

Verdivurderingen kombineres med etterfølgende gjennomgang av vurderingen og åpen diskusjon om ulike sider av verdivurderingen.

Med dette kurset får du en kombinasjon av:

  • a) en forberedende verdivurdering av din virksomhet, eller deres forretningsområder, fra vår side
  • b) samt kursmessige elementer i forhold til læring i og med prosessen vi tar sammen, etter vår verdivurdering (ca 2,5 – 3 timer)

Vi har deltatt i godt over hundre kjøp og salgssituasjoner av bedrifter og gjennomført verdivurderinger for en rekke kunder innenfor mange ulike bransjer.

Vi vil gjennom ditt eget praktiske case gi deg bedre forståelse for viktige faguttrykk som eksempelvis: P/E verdi, Pari contra overkurs, kontantstrøm og kontantsyrømsanalyse, diskontering, normalresultatmetoden etc.

Vårt forberedende arbeid med verdivurdering

I en slik sammenheng har vi en del forberedende arbeid som må gjøres. Vi må ha oversendt regnkaper, og detaljerte utdrag av diverse regnskapskontoer, budsjetter og prognoser. Dette avtaler vi særskilt med den enkelte kunde. 

Verdivurderingen er å anse som en ca-vurdering, da vi i en sammenheng som dette ikke har en grundig forutgående due diligence eller risikoanalyse å bygge vurderingen på. Imidlertid vil vi gå igjennom, og gi dere tilgang til, en praktisk sjekkliste og verktøy som du / dere kan benytte i den sammenheng. 

Hvordan avtale dato for kurset

Datoer i kursplanen for dette produktet er kun et forslag – konkret dato, sted og tid avtaler vi særskilt ut fra hva som passer.

Vi avtaler gjerne en annen konkret dato som måtte passe for din/deres del. Da angir du bare ønske om dette i fritekstfeltet ved bestilling. Kan videre leveres via Teams eller annen egnet plattform, og således tilpasses “hvorhen i landet du/dere holder hus.”

Del kurset

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Spesialtilpasset kurs

Bedriftsinterne kurs

Alle våre kurs kan leveres som tilpassede bedriftsinterne kurs. Da avtaler vi nærmere tid og sted, samt pris og rammer i hvert enkelt tilfelle. 

Individuelt kurs

Alle våre åpne kurs kan også leveres som individuelt kurs til våre medlemmer. 

Flere kurs over en helg

Ta kontakt med oss dersom du ønsker at vi setter sammen ulike kursemner og tar ansvaret for å arrangere weekend-samling, eller samling over flere dager, for din bedrift.

Kurskategorier