Strategisk logistikkledelse som vekstmotor

Vesentlige logistikk- og arbeidskapitalkriterier

Kurset gir en innføring i vesentlige logistikk- og arbeidskapitalkriterier som må tilfredsstilles for å sikre lønnsom vekst. Bli kjent med logistikkanalyser og ulike verktøy som kan brukes for å imøtekomme markedets behov og forventninger.

Detaljer for kurset

 • Bli kjent med relevante verktøy for logistikkarbeid
 • Bli kjent med kriterier som må tilfredsstilles for å sikre lønnsom vekst
 • Bli godt kjent med analyse- og forretningsmodeller
 • Lærerike gruppeoppgaver

Kurset er rettet mot eiere, investorer, styremedlemmer, daglig ledere, og andre som er interessert i å bli nærmere kjent med relevante verktøy som kan brukes i forbindelse med utviklingsarbeid på logistikkområdet og hva oppdatert forskning sier må til for å skape vekst i virksomheten. 

Kurset gir en innføring i vesentlige logistikk- og arbeidskapitalkriterier som må tilfredsstilles for å sikre lønnsom vekst. Deltakerne blir videre kjent med logistikkanalyser og ulike verktøy som kan brukes for å imøtekomme markedets behov og forventninger. I tillegg til at deltakerne får jobbe med spennende gruppeoppgaver, vil det rettes fokus mot hvordan en kan engasjere kundene i selskapets verdikjede og på hvordan aktiv arbeidskapitalstyring kan bedre likviditeten og styrke balansen. 

Kurset tar utgangspunkt i logistikk som et mulig konkurransefortrinn i en stadig mer konkurranseutsatt hverdag innenfor B2B- og B2C-markedene. Kurset gir innblikk i konkrete eksempler fra små, mellomstore og store bedrifter som har implementert moderne styringsverktøy for logistikk og arbeidskapital.    

Kurset gir videre en innføring i anerkjente og relevante analyseverktøy og forretningsmodeller, samt begrepene en må kjenne til for å kunne gjennomføre gode logistikkprosesser i virksomheten. For å kunne vite om en er på rett vei i forhold til logistikk og arbeidskapital, må en forstå hvordan nye markedsmodeller og moderne logistikkverktøy kan være en trussel dersom de ikke utnyttes riktig. Etter kurset skal deltakeren ha utviklet en klar forståelse for hvordan gode logistikkløsninger kan bidra til økt vekst og lønnsomhet. 

Kurset har som formål å gi deltakerne oppdatert kunnskap om hva som må til for å skape vekst og bedre lønnsomhet ved bruk av moderne styringsverktøy knyttet til logistikk og arbeidskapital. Videre skal deltakerne bli godt kjent med analyse- og forretningsmodeller tilpasset forventninger fra dagens logistikkunder. Relevante rapporteringsverktøy for daglig leder og styret vil også bli gjennomgått. 

Kursinnhold:

 • Styrets ansvar – styrets involvering i logistikk og arbeidskapital.
 • Hva hindrer, og hva skaper vekst i norske selskaper?
 • Eksempler på firmaer som bruker logistikk for sikre vekst, hvordan fungerer verdikjeden optimalt? 
 • Logistikk og miljø. 
 • Hvorfor må logistikk tas på alvor i norske bedrifter? 
 • Hva er et WMS-system, hvordan virker det, og hvilke fordeler gir det? 
 • Data er gull, men hva har det med logistikk å gjøre? 
 • God logistikk i praksis. 
 • Change Management, hvorfor er det viktig i logistikken? 
 • Manuelt fokus eller automatiseringsfokus, hva skal jeg velge? 
 • Kan jeg få en god ROI på en WMS investering? 

Del kurset

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Spesialtilpasset kurs

Bedriftsinterne kurs

Alle våre kurs kan leveres som tilpassede bedriftsinterne kurs. Da avtaler vi nærmere tid og sted, samt pris og rammer i hvert enkelt tilfelle. 

Individuell kursdag

Alle våre åpne kurs kan også leveres som «Individuell kursdag» til våre medlemmer. Noen få kurs leveres kun som individuell kursdag. 

Flere kurs over en helg

Ta kontakt med oss dersom du ønsker at vi setter sammen ulike kursemner og tar ansvaret for å arrangere weekendsamling, eller samling over flere dager, for din bedrift.

Kurskategorier