Strategisk logistikkledelse som vekstmotor – Nettkurs (live)

Kurset gir en innføring i vesentlige logistikk- og arbeidskapitalkriterier som må tilfredsstilles for å sikre lønnsom vekst. Bli kjent med logistikkanalyser og ulike verktøy som kan brukes for å imøtekomme markedets behov og forventninger.

Detaljer for kurset

kursmeg.no, vår nye samarbeidspartner, finner du dette kurset og mange andre kurs for utvikling av virksomhetens øvrige ressurser.