Strategisk forretningsutvikling og vekst

Veien til forretningsforståelse

Kurset gir deg konkret mal/verktøy for din strategiprosess og en innføring i nødvendige kriterier for vekst.

Detaljer for kurset

 • Styrets ansvar og involvering i strategiprosessen
 • Hva hindrer og skaper vekst i norske selskaper?
 • Hvordan gjennomfører du en god strategiprosess?
 • Maler og verktøy er inkludert

Kurset er rettet mot eiere, investorer, daglig ledere, styremedlemmer og privatpersoner som er interessert i å bli nærmere kjent med hva oppdatert forskning sier må til for å skape vekst og som ønsker en innføring i relevante verktøy som kan brukes i forbindelse med strategi- og utviklingsarbeid i virksomheten.

Kurset gir deg konkret mal/verktøy for din strategiprosess og en innføring i nødvendige kriterier for vekst. Deltakerne blir kjent med strategiprosesser og nyttige verktøy, som analyser og forretningsmodeller som kan brukes i forbindelse med virksomhetens strategiarbeid og får jobbe med spennende gruppeoppgaver. I tillegg ser en på hvordan en kan sikre at målinger er samkjørte, hvordan vekst kan finansieres, hvordan en kan unngå bomkjøp i forbindelse med overtakelser og hvordan kultur kan være en utfordring i forbindelse med strategiprosesser.

«Strategisk forretningsutvikling og vekst» gir deg et konkret mal-verktøy slik at du kan gjennomføre en god strategiprosess i egen virksomhet. Kurset tar også utgangspunkt i norsk forskning knyttet til vekstproblematikk, og gir en grundig innføring på 7 fokusområder som styre og ledelse i virksomhetene bør konsentrere seg om. Kurset gir videre en innføring i enkelte anerkjente og relevante analyseverktøy og forretningsmodeller, samt begrepene en må kjenne til for å kunne gjennomføre gode strategiprosesser i virksomheten. For å kunne vite om en er på rett vei i forhold til strategi, må en forstå hvordan kultur kan være en trussel, og at måling av nøkkelindikatorer viktig. Skal en kjøpe opp et selskap, bør en kjenne til hva Due Diligence betyr og en må også vite hvordan en kan skaffe kapital til utvikling av virksomheten eller til oppkjøp.

Kurset har som formål å gi deltakerne de nødvendige verktøy for å gjennomføre en strategiprosess i egen organisasjon, samt gi deltakernes oppdatert kunnskap om hva som må til for å skape vekst. Deltakerne skal forstå de nødvendige elementene i en strategiprosess og bli kjent med analyse som konsept og forretningsmodeller, samt forstå hvordan KPI-er kan brukes på en god måte, hvordan en kan skaffe finansiering, bli kjent med Due Diligence-begrepet og hvilken påvirkning kultur kan ha på strategiarbeidet.

Kursinnhold:

 • Styrets ansvar – styrets involvering i strategiprosessen
 • Hva betyr nye og unge bedrifter for utviklingen av arbeidsplasser?
 • Hva hindrer og hva skaper vekst i norske selskaper?
 • Bill Gross; «What matters the most?»
 • Strategiprosessen med mal/verktøy
 • AnalysemodellerStrategi
 • Handlingsplan med mal/verktøy
 • Forretningsmodeller
 • Gruppeoppgaver/CASE
 • Er vi på rett vei og gjør vi de rette tingene (KPI-er)?
 • Unngå bomkjøp ved å gjennomføre Due Diligence-prosess 
 • Investortyper, investor- og kapitalkilder
 • Kultur versus strategiarbeid

Autorisasjonsprogrammet for styremedlemmer

Kurset inngår som ett obligatorisk kurs i den modulbaserte versjonen av Autorisasjonsprogrammet for styremedlemmer og kan således inngå som tellende kurs i denne ordningen for deg som ønsker å utvide dine kunnskaper og spesialisere deg som autorisert styremedlem.

Del kurset

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Spesialtilpasset kurs

Bedriftsinterne kurs

Alle våre kurs kan leveres som tilpassede bedriftsinterne kurs. Da avtaler vi nærmere tid og sted, samt pris og rammer i hvert enkelt tilfelle. 

Individuelt kurs

Alle våre åpne kurs kan også leveres som individuelt kurs til våre medlemmer. 

Flere kurs over en helg

Ta kontakt med oss dersom du ønsker at vi setter sammen ulike kursemner og tar ansvaret for å arrangere weekend-samling, eller samling over flere dager, for din bedrift.

Kurskategorier