Strategi- og innovasjonsverktøyet Canvas – del 2 (Verdiløftet)

Kurset gir en innføring i hvordan man kan få et enkelt og visuelt bilde av hvordan virksomheten skaper verdi for kundene i dag og hvordan den bør gjøres det i fremtiden.

Detaljer for kurset

Ulike steder, se kursplan – klikk her
Kursmateriell inkludert
Gunstigere pris for medlemmer
5 950,-
Faktura
 • Metode som gir innblikk i bedriftens verdiskapning
 • Metode for å kommunisere bedre med kunden
 • Lær om forretningsmodellering
 • Enkel metode for alle bedrifter

Kurset er rettet mot styremedlemmer, daglige ledere og øvrige ledelse. 

Kurset gir en innføring i hvordan styret og toppledelsen kan bruke Alexander Osterwalder sin metode «Verdiløftet canvas» for å få et enkelt og visuelt bilde av hvordan virksomheten skaper verdi for kundene i dag og hvordan den bør gjøre det i fremtiden. Kurset er en fordypning i den viktigste delen av strategi- og innovasjonsarbeidet: Hvilket problem løser virksomheten for hvilken kunde med sitt verdiløfte? Hvordan kan man gjøre dette bedre? Dette gir et viktig grunnlag for videre strategiarbeid og forretningsutvikling, samt identifiserer innovasjonsmuligheter i tillegg til å bidra til fokus i salgsarbeidet og markedskommunikasjonen. 

Kurset tar utgangspunkt i Alex Oststerwalder sin modell Value Proposition Canvas og gir en innføring i hvordan man kan bruke modellen for å analysere hvilke oppgaver virksomheten hjelper kundene med i dag, utarbeide antakelser om kundens utfordringer eller bekymringer og hvordan virksomheten kan hjelpe kunden til mer effektivt å håndtere disse utfordringene eller bekymringene. I tillegg ser vi på viktigheten av å teste og validere de hypotesene og idéene man kommer frem til. Gjennom praktiske eksempler og cases visualiserer vi effektiv bruk av alle sider ved modellen. 

Formålet med dette kurset er å gi inspirasjon og ideer til hvordan man kan bruke Strategi- og innovasjonsverktøyet Canvas som et verktøy for å bli mer bevisst på hvordan man skaper verdi for kundene i dag, og hvordan man kan forbedre arbeidet med dette. 

Kursinnhold:

 • Innføring av forretningsmodell som begrep og betydningen for bedriften.
 • Kundesegmentene
  • Hvem er dine kunder?
  • Hvilke oppgaver ønsker de å få løst?
  • Hvilke bekymringer/problemer opplever de?
  • Hva ønsker kundene å oppnå?
 • Verdiløftene
  • Hvilke produkter og tjenester leverer du?
  • Hvordan bidrar disse til å løse kundens oppgave?
  • Hvordan reduserer de kundens bekymringer/problemer?
  • Hvordan bidrar virksomheten til at kunden oppnår sine mål?
 • Verdiløftet Canvas og Forretningsmodell Canvas.
 • Hvordan teste og validere hypoteser og ideer?
 • Visualisering og gjennomføring av prosess og tips knyttet til bruk av modellen.

Del kurset

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Spesialtilpasset kurs

Bedriftsinterne kurs

Alle våre kurs kan leveres som tilpassede bedriftsinterne kurs. Da avtaler vi nærmere tid og sted, samt pris og rammer i hvert enkelt tilfelle. 

Individuell kursdag

Alle våre åpne kurs kan også leveres som «Individuell kursdag» til våre medlemmer. Noen få kurs leveres kun som individuell kursdag. 

Flere kurs over en helg

Ta kontakt med oss dersom du ønsker at vi setter sammen ulike kursemner og tar ansvaret for å arrangere weekendsamling, eller samling over flere dager, for din bedrift.

Kurskategorier