Strategi- og innovasjonsverktøyet Canvas – del 1 (Forretningsmodell)

Kurset gir en innføring i hvordan man kan bruke enkle metoder og modeller for å sikre rett fokus i arbeidet med innovasjon, strategi- og forretningsutvikling.

Detaljer for kurset

Ulike steder, se kursplan – klikk her
Kursmateriell inkludert
Gunstigere pris for medlemmer
5 950,-
Faktura
 • Lær deg å kartlegge virksomhetens verdi
 • Finn nye måter å skape mer lønnsomhet
 • Verktøy for å utvikle selskapet videre
 • Kurs for ledere på alle nivåer

Kurset er rettet mot styremedlemmer, daglige ledere og øvrige ledelse.  

Kurset gir en innføring i hvordan styret og toppledelsen kan bruke Alexander Osterwalder sine enkle metoder og modeller for å sikre rett fokus i arbeidet med innovasjon, strategi- og forretningsutvikling. Kurset vil gi deg grunnlag for strategisk innovasjon og forretningsmodellering på en strukturert og visuell måte. Metoden sikrer at virksomheten, dets styre, ledelse og relevante aktører forøvrig, får et felles bilde av forretningsdynamikk, markedsmuligheter og mål. Denne enkle modellen avdekker potensiale for innovasjon, forbedringer og nyskaping i virksomheten.

Kurset er basert på Alex Osterwalder sin metode, og modell «Buisness Model Canvas» og gir en innføring i hvordan man kan strukturere og visualisere hvordan bedriften skaper verdi og tjener penger i dag. Videre hvordan man kan identifisere og validere muligheter for forbedringer og innovasjon for å skape verdi og tjene penger også i fremtiden. Vi bruker praktiske eksempler og case for å visualisere hvordan modellen kan brukes. Vi ser også på hvordan modellen kan knyttes sammen med andre verktøy for innovasjon, strategi- og forretningsutvikling og dermed hvordan man med dette verktøyet kan underlette og effektivisere dette arbeidet. 

Formålet med dette kurset er å gi inspirasjon og ideer til hvordan man kan bruke strategi- og innovasjonsverktøyet Canvas som verktøy for å fornye og utvikle selskapet, sikre at alle har et felles bilde av hvordan selskapet skaper lønnsomhet og verdi i dag, og hvordan dette bør se ut i fremtiden. 

Kursinnhold:

 • Innføring av forretningsmodell som begrep og betydningen for bedriften.
 • De enkelte elementene og relasjonen mellom dem: 
  • Hvem er dine kunder? 
  • Hva er ditt verdiløftet til kundene? 
  • Gjennom hvilke kanaler når du kundene? 
  • Hvilke relasjoner skal du ha til kundene? 
  • Hvordan skal du ta betalt? 
  • Med hvilke ressurser skal du levere verdiløftet ditt? 
  • Hva må du gjøre for å levere? 
  • Hvilke partnere hjelper deg å bygge eller levere?
  • Hva er kostnadsstrukturen din?   
 • Canvas i forhold til andre verktøy for innovasjon, strategi- og forretningsutvikling. 
 • Viktigheten av å teste og validere forretningsmodellen.
 • Visualisering og gjennomføring av prosess og tips knyttet til bruk av modellen. 

Del kurset

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Spesialtilpasset kurs

Bedriftsinterne kurs

Alle våre kurs kan leveres som tilpassede bedriftsinterne kurs. Da avtaler vi nærmere tid og sted, samt pris og rammer i hvert enkelt tilfelle. 

Individuell kursdag

Alle våre åpne kurs kan også leveres som «Individuell kursdag» til våre medlemmer. Noen få kurs leveres kun som individuell kursdag. 

Flere kurs over en helg

Ta kontakt med oss dersom du ønsker at vi setter sammen ulike kursemner og tar ansvaret for å arrangere weekendsamling, eller samling over flere dager, for din bedrift.

Kurskategorier