Strategi- og innovasjonsverktøyet forretningsmodell Canvas

Kurset gir en innføring i hvordan man kan bruke enkle metoder og modeller for å sikre rett fokus i arbeidet med innovasjon, omstilling, strategi- og forretningsutvikling.

Detaljer for kurset

 • Lær deg å kartlegge virksomhetens verdiskaping
 • Finn nye måter å skape mer lønnsomhet
 • Verktøy for å utvikle selskapet videre
 • Kurs for ledere på alle nivåer

Kurset er rettet mot styremedlemmer, daglige ledere og øvrige ledelse.  

Kurset gir en innføring i hvordan styret og toppledelsen kan bruke Alexander Osterwalder sine enkle metoder og modeller for å sikre rett fokus i arbeidet med innovasjon, omstilling, strategi- og forretningsutvikling. Kurset vil gi deg grunnlag for strategisk innovasjon og forretningsmodellering på en strukturert og visuell måte. Metoden sikrer at virksomheten, dets styre, ledelse og relevante aktører forøvrig, får et felles bilde av forretningsdynamikk, markedsmuligheter og mål. Denne enkle modellen avdekker potensiale for innovasjon, omstilling, forbedringer og nyskaping i virksomheten.

Gir en innføring i hvordan man kan strukturere og visualisere hvordan bedriften skaper verdi og tjener penger i dag, samt analysere hvor eksponert man er for disrupsjon. Videre hvordan man kan identifisere og validere muligheter for forbedringer, omstilling og innovasjon for å skape verdi og tjene penger også i fremtiden. Vi bruker praktiske eksempler og case for å visualisere hvordan modellene kan brukes. Vi ser også på hvordan modellene kan knyttes sammen med andre verktøy for innovasjon, strategi- og forretningsutvikling og dermed hvordan man med dette verktøyet kan underlette og effektivisere dette arbeidet.

Formålet med dette kurset er å gi inspirasjon og ideer til hvordan man kan bruke strategi- og innovasjonsverktøyet forretningsmodell Canvas for å fornye og utvikle selskapet, sikre at alle har et felles bilde av hvordan selskapet skaper lønnsomhet og verdi i dag og hvordan dette bør se ut i fremtiden. 

Kursinnhold:

 • Innføring av forretningsmodell som begrep og betydningen for bedriften.
 • Forretningsmodell Canvas: De enkelte elementene og relasjonen mellom dem.
 • Verdiløftet – hva er det egentlig vi hjelper kunden med? 
 • Forretningsmodell Canvas i forhold til andre verktøy for innovasjon, strategi- og forretningsutvikling. 
 • Balanse innovasjon og omstilling versus daglig drift
 • Hvordan evaluere risiko for disrupsjon?
 • Hvordan gjennomføre omstillings- og forbedringsprosesser
 • Hva kjennetegner en innovasjonskultur
 • Hvordan teste og validere forretningsmodellene.
 • Visualisering og gjennomføring av prosess og tips knyttet til bruk av modellene. 

Del kurset

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Spesialtilpasset kurs

Bedriftsinterne kurs

Alle våre kurs kan leveres som tilpassede bedriftsinterne kurs. Da avtaler vi nærmere tid og sted, samt pris og rammer i hvert enkelt tilfelle. 

Individuell kursdag

Alle våre åpne kurs kan også leveres som «Individuell kursdag» til våre medlemmer. Noen få kurs leveres kun som individuell kursdag. 

Flere kurs over en helg

Ta kontakt med oss dersom du ønsker at vi setter sammen ulike kursemner og tar ansvaret for å arrangere weekendsamling, eller samling over flere dager, for din bedrift.

Kurskategorier